डेलीवराजास्तानआजपूर्वावलोकनमिले

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
किम जेस्ट?

VPS ogólnego przeznaczenia z systemem Linux lub Windows Server Standard

मैस्ज़ीनी वर्टुअलने ओगोल्नेगो प्रेज़ेज़्नाज़ेनिया जेड प्रोसेसोरम इंटेल ज़ीऑन 2.2 गीगाहर्ट्ज़, रेकोमेंडोवेन डू ऑब्सलुगी एप्लिकैकजी नीविमागाजेसीच बार्ड्ज़ो स्ज़ीबकिगो प्रेज़ेटवारज़ानिया डैनीच। आइडियलने डो नौकी, ट्वोरजेनिया रोडोविस्क टेस्टोविक, सर्वरो वीपीएन, सर्वरो डीएनएस और ऑब्सलूगी पॉज्टी इलेक्ट्रोनिकजनेज।

वीसीपीयू
टक्कर मारना
डिस्क NVMe
सीनालिनक्स/एमसी
सीनाविंडोज़/एमसी
वीपीएस बेसिक
1 वीसीपीयू
0.5 जीबी
10 जीबी
10ज़ू
-
वीपीएस प्रारंभ
1 वीसीपीयू
2 जीबी
25 जीबी
15ज़ू
30ज़ू
वीपीएस बिज़नेस
2 वीसीपीयू
4GB
50 जीबी
30ज़ू
60ज़ू
वीपीएस प्रो
4 वीसीपीयू
8 जीबी
100 जीबी
60ज़ू
120ज़ू
वीपीएस मैक्स
8 वीसीपीयू
16 GB
200 जीबी
120ज़ू
240ज़ू
वीपीएस एलीट
16 वीसीपीयू
32 जीबी
400 जीबी
240ज़ू
480ज़ू

Odwróć ekran या 90 Stopni aby zobaczyć całą tabelę।

विशेष रूप से वीपीएस दोस्तęपना डब्ल्यू वर्सजी डेस्कटॉप स्ट्रॉनी

Pełna specyfikacja

वीपीएस बेसिकवीपीएस प्रारंभवीपीएस बिज़नेसवीपीएस प्रोवीपीएस मैक्सवीपीएस एलीट

पैरामेट्री

प्रोसेसर

W ramach serwerów serii VPS wykorzystywane są wydajne procesory Intel Xeon E5.
2,2 गीगाहर्ट्ज2,2 गीगाहर्ट्ज2,2 गीगाहर्ट्ज2,2 गीगाहर्ट्ज2,2 गीगाहर्ट्ज2,2 गीगाहर्ट्ज

मैक्सिमलना लिज़्बा विर्टुअलनिच प्रोसेसोरो (वीसीपीयू)

Wydzielona część fizycznego procesora dla serwera VPS.
1124816

पमीęć राम

W ramach serwerów serii VPS każdy z serwerów posiada wydzieloną część pamięci operacyjnej przyznanej dla poszczególnych serwerów.
0.5 जीबी2 जीबी4GB8 जीबी16 GB32 जीबी

डिस्ककी NVMe

सेर्वेरी सेरी वीपीएस वाईपोसा वन एसą डब्ल्यू अल्ट्रास्ज़ीबकी डिस्की एनवीएमई। Dyski NVMe to szybszy odczyt i zapis danych - nawet do 10x w porównaniu do dysków SSD i nawet do 100x w odniesieniu do tradycyjnych dysków talerzowych (HDD)।
10 जीबी25 जीबी50 जीबी100 जीबी200 जीबी400 जीबी

रोडज़ज वर्चुएलिज़ैकजिक

वर्चुएलिज़ैकजा केवीएम - ज़ापेवनिया पेłनą नीज़ेलनोść इंस्टांजी umieszczonych और fizycznej maszynie। Wszystkie procesy poszczególnych użytkowników zachodzą niezależnie oraz korzystają z gwarantowanych zasobow przydzielonych użytkownikowi।
केवीएमकेवीएमकेवीएमकेवीएमकेवीएमकेवीएम

पता IPv4

IPv4 जेस्ट czwartą wersją protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu। Identyfikacja hostów IPv4 opiera się na adresach IP. W ramach serwerów VPS każdy Klient otrzymuje 1 unikalny adres IPv4.

स्थानांतरण

स्थानांतरण ओकेरेस्ला całkowitą ilość danych przesyłanych z i do Uslugi w przeciągu miesiąca kalendarzowego, mierzoną na Warstwie IP.
1 टीबी3 टीबी6 टीबी12 टीबी12 टीबी12 टीबी

स्ज़ीबको cz सेरवेरोव

नजविंस्ज़ा मोस्लिवा स्ज़ीबकोść डज़ियानिया स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज मोżलिवा जेस्ट डेज़िल्की वायकोर्ज़िस्तानीउ स्ज़ेरोकोपासमोविक, ज़्वियाट्लोवोडोविक łącz नाज़वा.पीएल ऑराज़ोव डोस्टनी
250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस

मैकिएर्ज़ डिस्कोवा

 
RAID 10RAID 10RAID 10RAID 10RAID 10RAID 10

एसएलए / अपटाइम

 
99.9%99.9%99.9%99.9%99.9%99.9%

कोपिया bezpieczeństwa

W celu ochrony danych Klientów nazwa.pl, ना वोस्ने पोट्रज़ेबी, वायकोनुजे कोड्ज़िएनी कोपी बेज़िपेज़ेन्स्टवा (बैकअप), które są przechowywane na serwerach przez 72 Godziny।

ज़र्ज़िदज़ानी

लिनक्स

दोस्तो वेर्सजे सिस्टमु ऑपरेसीजनेगो

W ramach serwera VPS istnieje możliwość wyboru प्राथमिकता przez Ciebie wersji systemu operacyjnego. W czasie korzystania z usługi możesz również zmienić wybraną wcześniej wersję, przy pomocy Panelu zarządzania usługą।
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
विंडोज सर्वर
-
-
-
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019

पेसेन दोस्तोपी

सेरवेरी वीपीएस पॉसिएडाजा पेसेन दोस्तेप दो कोंटा रूट (लिनक्स) लब डो कोंटा एडमिनिस्ट्रेटा (विंडोज)। Umożliwia to zarządzanie serwerem z dowolnego miejsca na wiecie.

पैनल ज़र्ज़दज़ानिया usługą

Dostęp do serwera VPS możliwy jest poprzez पैनल zarządzania। वायकोनीवानी रीस्टार्टु सेरवेरा पर उमोस्लिविया सीआई, प्रेज़बुडोव इस्तनीजेसेगो सिस्टमु ऑपरेसीजेनेगो ओराज़ पॉडग्लिड बिस्सेगो यूसीसिया सेरवेरा (लोगी)।

रीबूट

Możliwość wykonania samodzielnego पुनरारंभ सेरवेरा। możliwy jest poprzez पैनल zarządzania, jak również bezpośrednio z konsoli (Linux) czy systemu operacyjnego (Windows) को पुनरारंभ करें।

Możliwość zmiany systemu operacyjnego

ज़मियाना वर्सजी सिस्टमु ऑपरेसीजेनेगो मोस्लिवा जेस्ट डब्ल्यू पनेलु ज़ारज़्ज़दज़ानिया usługą।

दोदतकी पाटने

- दोस्तपने डला व्यब्रनेज वर्सजी
-- निदोस्तोपने डीएलए वाईब्रनेज वर्सजी

लाइसेंसजा डायरेक्टएडमिन स्टैंडर्ड

DirectAdmin जेस्ट पैनलेम służącym do zarządzania serwerem। Wyróżnia się przyjaznym interfejsem, intuicyjnością i łatwością użycia, Stąd jest Polarcany w szczególności początkującym użytkownikom। पॉज़वाला और वायकोनानी नजवान्नीजेस्ज़ीच czynności, które w innym przypadku wymagałyby obsługi systemu w trybie tekstowym - tutaj całość opiera się na panelu graficznym। W ramach DirectAdmin możesz m.in। wykonać osobny backup, zarządzać domenami, tworzyć i zarządzać bazami danych oraz Tworzyć konta hostowe i pocztowe w obrębie serwera। To jedno z najprostszych narzędzi do zarządzania serwerem, które dodatkowo dostępne jest w polskiej wersji językowej.
-

Dodatkowy IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है

Dodatkowe पता IPv4 lokalizowane w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii, umożliwiają zwiększenie funkcjonalności serwera VPS और jego geolokalizacny Europy częśro. पॉज़्वालाज ना उरुकोमिएनी और जेडनिम सर्वरेज़ वीपीएस विएलू रोज़्निच प्रोजेक्ट, ऑडज़िलेनी सर्वर पॉज़्टी ओड सर्वर WWW czy tel obsługę wielu instancji सर्वर DNS। wybór adresów IP zlokalizowanych w określonym kraju daje wiele rożnych możliwości, a w szczególności pozwala और stworzenie serwera VPN z dostępem do trści dostępnychłączownych i.

रिवर्स डीएनएस डीएलए एड्रेसु आईपी

उस्लुगा umożliwia wprowadzanie opisu dla adresów IP przypisanych do Twojego serwera VPS, dzięki zemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट ट्वोज सर्वर नी będzie ródzie ródzie się nicernico. Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. gpenie opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych, a serwery.

डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच

Dodatkowy स्थानांतरण danych umożliwia Ci korzystanie z serwera po przekroczeniu Limitu transferu określonego w ofercie, którą wybrałeś। Dan przesyłane są zawsze z pełną szybkością, przy wykorzystaniu szybkiej sieci nazwa.pl, posiadającej wiele punktow wymiany ruchu w sieci इंटरनेट। मॉडलू ज़ा Użycie के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना मज़ाक।
सेनिक प्रोमोसीजनी
सेनिक वीपीएस जेड लिनक्स
सेनिक वीपीएस जेड विंडोज़
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
वीपीएस बेसिक
30ज़ू
120ज़ू
-
-
वीपीएस प्रारंभ
45ज़ू
180ज़ू
90ज़ू
360ज़ू
वीपीएस बिज़नेस
90ज़ू
360ज़ू
180ज़ू
720ज़ू
वीपीएस प्रो
180ज़ू
720ज़ू
360ज़ू
1 440ज़ू
वीपीएस मैक्स
360ज़ू
1 440ज़ू
720ज़ू
2 880ज़ू
वीपीएस एलीट
720ज़ू
2 880ज़ू
1 440ज़ू
5 760ज़ू
सेनिक मानकोवी
सेनिक वीपीएस जेड लिनक्स
सेनिक वीपीएस जेड विंडोज़
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
वीपीएस बेसिक
40ज़ू
150ज़ू
-
-
वीपीएस प्रारंभ
90ज़ू
360ज़ू
180ज़ू
720ज़ू
वीपीएस बिज़नेस
180ज़ू
720ज़ू
360ज़ू
1 440ज़ू
वीपीएस प्रो
360ज़ू
1 440ज़ू
720ज़ू
2 880ज़ू
वीपीएस मैक्स
720ज़ू
2 880ज़ू
1 440ज़ू
5 760ज़ू
वीपीएस एलीट
1 440ज़ू
5 760ज़ू
2 880ज़ू
11 520ज़ू
नाज़वा उस्गी उगी दोदतकोवेजी
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
लाइसेंसजा डायरेक्टएडमिन स्टैंडर्ड
150ज़ू
600ज़ू
-
-
Dodatkowy IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
50ज़ू
200ज़ू
50ज़ू
200ज़ू
रिवर्स डीएनएस डीएलए एड्रेसु आईपी
50ज़ू
200ज़ू
50ज़ू
200ज़ू
डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
निटो
ब्रूटो

VPS zoptymalizowany pod kątem CPU z systemem Linux lub Windows Server Standard

मैस्ज़ीनी वर्टुअलने जेड प्रोसेसोरम इंटेल ज़ीऑन 3.3 गीगाहर्ट्ज़, ज़ोप्टीमालिज़ोवेन पॉड कोटेम स्ज़ीबकोśसी वायकोनीवानिया ओपेराजी, प्रेज़्ज़नाकज़ोन डो ऑब्सलुगी rodowisk इंटेन्सिवनी वायकोर्ज़िस्टुजसीच प्रोसेसर। रेकोमेंडोवेन डो यूरुकोमेनिया एप्लिकैकजी सीआई/सीडी, सर्वर इंटरनेटोविच फ्रंट-एंड, स्क्रीप्टो पीएचपी, रॉडोविस्क एएसपी.

वीसीपीयू
टक्कर मारना
डिस्क NVMe
सीनालिनक्स/एमसी
सीनाविंडोज़/एमसी
वीपीएस स्पीड स्टार्ट
1 वीसीपीयू
2 जीबी
25 जीबी
30ज़ू
60ज़ू
वीपीएस स्पीड बिज़नस
2 वीसीपीयू
4GB
50 जीबी
60ज़ू
120ज़ू
वीपीएस स्पीड प्रो
4 वीसीपीयू
8 जीबी
100 जीबी
120ज़ू
240ज़ू
वीपीएस स्पीड मैक्स
8 वीसीपीयू
16 GB
200 जीबी
240ज़ू
480ज़ू
वीपीएस स्पीड एलीट
16 वीसीपीयू
32 जीबी
400 जीबी
480ज़ू
960ज़ू

Odwróć ekran या 90 Stopni aby zobaczyć całą tabelę।

विशेष रूप से वीपीएस दोस्तęपना डब्ल्यू वर्सजी डेस्कटॉप स्ट्रॉनी

Pełna specyfikacja

वीपीएस स्पीड स्टार्टवीपीएस स्पीड बिज़नसवीपीएस स्पीड प्रोवीपीएस स्पीड मैक्सवीपीएस स्पीड एलीट

पैरामेट्री

प्रोसेसर

W ramach serwerów serii VPS wykorzystywane są wydajne procesory Intel Xeon E5.
3,3 गीगाहर्ट्ज3,3 गीगाहर्ट्ज3,3 गीगाहर्ट्ज3,3 गीगाहर्ट्ज3,3 गीगाहर्ट्ज

मैक्सिमलना लिज़्बा विर्टुअलनिच प्रोसेसोरो (वीसीपीयू)

Wydzielona część fizycznego procesora dla serwera VPS.
124816

पमीęć राम

W ramach serwerów serii VPS każdy z serwerów posiada wydzieloną część pamięci operacyjnej przyznanej dla poszczególnych serwerów.
2 जीबी4GB8 जीबी16 GB32 जीबी

डिस्ककी NVMe

सेर्वेरी सेरी वीपीएस वाईपोसा वन एसą डब्ल्यू अल्ट्रास्ज़ीबकी डिस्की एनवीएमई। Dyski NVMe to szybszy odczyt i zapis danych - nawet do 10x w porównaniu do dysków SSD i nawet do 100x w odniesieniu do tradycyjnych dysków talerzowych (HDD)।
25 जीबी50 जीबी100 जीबी200 जीबी400 जीबी

रोडज़ज वर्चुएलिज़ैकजिक

वर्चुएलिज़ैकजा केवीएम - ज़ापेवनिया पेłनą नीज़ेलनोść इंस्टांजी umieszczonych और fizycznej maszynie। Wszystkie procesy poszczególnych użytkowników zachodzą niezależnie oraz korzystają z gwarantowanych zasobow przydzielonych użytkownikowi।
केवीएमकेवीएमकेवीएमकेवीएमकेवीएम

पता IPv4

IPv4 जेस्ट czwartą wersją protokołu komunikacyjnego IP przeznaczonego dla Internetu। Identyfikacja hostów IPv4 opiera się na adresach IP. W ramach serwerów VPS każdy Klient otrzymuje 1 unikalny adres IPv4.

स्थानांतरण

स्थानांतरण ओकेरेस्ला całkowitą ilość danych przesyłanych z i do Uslugi w przeciągu miesiąca kalendarzowego, mierzoną na Warstwie IP.
3 टीबी6 टीबी12 टीबी12 टीबी12 टीबी

स्ज़ीबको cz सेरवेरोव

नजविंस्ज़ा मोस्लिवा स्ज़ीबकोść डज़ियानिया स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज मोżलिवा जेस्ट डेज़िल्की वायकोर्ज़िस्तानीउ स्ज़ेरोकोपासमोविक, ज़्वियाट्लोवोडोविक łącz नाज़वा.पीएल ऑराज़ोव डोस्टनी
250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस

मैकिएर्ज़ डिस्कोवा

 
RAID 10RAID 10RAID 10RAID 10RAID 10

एसएलए / अपटाइम

 
99.9%99.9%99.9%99.9%99.9%

कोपिया bezpieczeństwa

W celu ochrony danych Klientów nazwa.pl, ना वोस्ने पोट्रज़ेबी, वायकोनुजे कोड्ज़िएनी कोपी बेज़िपेज़ेन्स्टवा (बैकअप), które są przechowywane na serwerach przez 72 Godziny।

ज़र्ज़िदज़ानी

लिनक्स

दोस्तो वेर्सजे सिस्टमु ऑपरेसीजनेगो

W ramach serwera VPS istnieje możliwość wyboru प्राथमिकता przez Ciebie wersji systemu operacyjnego. W czasie korzystania z usługi możesz również zmienić wybraną wcześniej wersję, przy pomocy Panelu zarządzania usługą।
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
डेबियन 11
फेडोरा 35
उबंटू 22.04
ओपनएसयूएसई 15.3
विंडोज सर्वर
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019
मानक 2012
मानक 2016
मानक 2019

पेसेन दोस्तोपी

सेरवेरी वीपीएस पॉसिएडाजा पेसेन दोस्तेप दो कोंटा रूट (लिनक्स) लब डो कोंटा एडमिनिस्ट्रेटा (विंडोज)। Umożliwia to zarządzanie serwerem z dowolnego miejsca na wiecie.

पैनल ज़र्ज़दज़ानिया usługą

Dostęp do serwera VPS możliwy jest poprzez पैनल zarządzania। वायकोनीवानी रीस्टार्टु सेरवेरा पर उमोस्लिविया सीआई, प्रेज़बुडोव इस्तनीजेसेगो सिस्टमु ऑपरेसीजेनेगो ओराज़ पॉडग्लिड बिस्सेगो यूसीसिया सेरवेरा (लोगी)।

रीबूट

Możliwość wykonania samodzielnego पुनरारंभ सेरवेरा। możliwy jest poprzez पैनल zarządzania, jak również bezpośrednio z konsoli (Linux) czy systemu operacyjnego (Windows) को पुनरारंभ करें।

Możliwość zmiany systemu operacyjnego

ज़मियाना वर्सजी सिस्टमु ऑपरेसीजेनेगो मोस्लिवा जेस्ट डब्ल्यू पनेलु ज़ारज़्ज़दज़ानिया usługą।

दोदतकी पाटने

- दोस्तपने डला व्यब्रनेज वर्सजी
-- निदोस्तोपने डीएलए वाईब्रनेज वर्सजी

लाइसेंसजा डायरेक्टएडमिन स्टैंडर्ड

DirectAdmin जेस्ट पैनलेम służącym do zarządzania serwerem। Wyróżnia się przyjaznym interfejsem, intuicyjnością i łatwością użycia, Stąd jest Polarcany w szczególności początkującym użytkownikom। पॉज़वाला और वायकोनानी नजवान्नीजेस्ज़ीच czynności, które w innym przypadku wymagałyby obsługi systemu w trybie tekstowym - tutaj całość opiera się na panelu graficznym। W ramach DirectAdmin możesz m.in। wykonać osobny backup, zarządzać domenami, tworzyć i zarządzać bazami danych oraz Tworzyć konta hostowe i pocztowe w obrębie serwera। To jedno z najprostszych narzędzi do zarządzania serwerem, które dodatkowo dostępne jest w polskiej wersji językowej.

Dodatkowy IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है

Dodatkowe पता IPv4 lokalizowane w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii, umożliwiają zwiększenie funkcjonalności serwera VPS और jego geolokalizacny Europy częśro. पॉज़्वालाज ना उरुकोमिएनी और जेडनिम सर्वरेज़ वीपीएस विएलू रोज़्निच प्रोजेक्ट, ऑडज़िलेनी सर्वर पॉज़्टी ओड सर्वर WWW czy tel obsługę wielu instancji सर्वर DNS। wybór adresów IP zlokalizowanych w określonym kraju daje wiele rożnych możliwości, a w szczególności pozwala और stworzenie serwera VPN z dostępem do trści dostępnychłączownych i.

रिवर्स डीएनएस डीएलए एड्रेसु आईपी

उस्लुगा umożliwia wprowadzanie opisu dla adresów IP przypisanych do Twojego serwera VPS, dzięki zemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट ट्वोज सर्वर नी będzie ródzie ródzie się nicernico. Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. gpenie opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych, a serwery.

डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच

Dodatkowy स्थानांतरण danych umożliwia Ci korzystanie z serwera po przekroczeniu Limitu transferu określonego w ofercie, którą wybrałeś। Dan przesyłane są zawsze z pełną szybkością, przy wykorzystaniu szybkiej sieci nazwa.pl, posiadającej wiele punktow wymiany ruchu w sieci इंटरनेट। मॉडलू ज़ा Użycie के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना मज़ाक।
सेनिक प्रोमोसीजनी
सेनिक वीपीएस जेड लिनक्स
सेनिक वीपीएस जेड विंडोज़
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
वीपीएस स्पीड स्टार्ट
90ज़ू
360ज़ू
180ज़ू
720ज़ू
वीपीएस स्पीड बिज़नस
180ज़ू
720ज़ू
360ज़ू
1 440ज़ू
वीपीएस स्पीड प्रो
360ज़ू
1 440ज़ू
720ज़ू
2 880ज़ू
वीपीएस स्पीड मैक्स
720ज़ू
2 880ज़ू
1 440ज़ू
5 760ज़ू
वीपीएस स्पीड एलीट
1 440ज़ू
5 760ज़ू
2 880ज़ू
11 520ज़ू
सेनिक मानकोवी
सेनिक वीपीएस जेड लिनक्स
सेनिक वीपीएस जेड विंडोज़
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
वीपीएस स्पीड स्टार्ट
180ज़ू
720ज़ू
360ज़ू
1 440ज़ू
वीपीएस स्पीड बिज़नस
360ज़ू
1 440ज़ू
720ज़ू
2 880ज़ू
वीपीएस स्पीड प्रो
720ज़ू
2 880ज़ू
1 440ज़ू
5 760ज़ू
वीपीएस स्पीड मैक्स
1 440ज़ू
5 760ज़ू
2 880ज़ू
11 520ज़ू
वीपीएस स्पीड एलीट
2 880ज़ू
11 520ज़ू
5 760ज़ू
23 040ज़ू
नाज़वा उस्गी उगी दोदतकोवेजी
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/3 एम-सीई)
सेना (zł/rok)
लाइसेंसजा डायरेक्टएडमिन स्टैंडर्ड
150ज़ू
600ज़ू
-
-
Dodatkowy IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
50ज़ू
200ज़ू
50ज़ू
200ज़ू
रिवर्स डीएनएस डीएलए एड्रेसु आईपी
50ज़ू
200ज़ू
50ज़ू
200ज़ू
डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
निटो
ब्रूटो

VPS to doskonałe rozwiązanie, gdy potrzebujesz dostępu do samodzielnej administracji systemem operacyjnym i pełnej kontroli nad zainstalowanym na serwerze oprogramowaniem. केवीएम ज़ापेवनिया funkcjonalności zbliżone do serwera dedykowanego, umożliwiając uruchamianie zaawansowanych projektów. W zależności od wybranego modelu procesora, samodzielnie decydujesz jak szybko będą działały Twoje usługi। सर्वर z procesorem 3.3 GHz zalecane są do wszystkich projektów związanych z uruchamianiem skryptów PHP i baz danych MySQL.

चमुरा वायसोकिज दोस्तोपनोśसी

Usługi VPS w nazwa.pl uruchamiane są w rodovisku chmury obliczeniowej wysokiej dostępności, dzięki czemu kontenery mogą być migrowane pomiędzy serwerami bez potrzeby ich पुनरारंभ। नाद ज़गवारंतोवानीम दोस्तोप्नोस्सी ज़ासोबो प्रोसेसोरा सीज़ुवा सिस्टम मॉनिटरिंगु, केटोरी ज़ापेवनिया रोवनोवाज़ीनी ओब्सीनी डब्ल्यू कैलीम क्लेस्ट्रेज़ सेरवेरो, प्रेज़ी ज़ाचोवानिउ सिąग्लॉस्सी डज़ियानिया काज़निया काज़निया।

Szybkie डिस्की SSD NVMe w RAID10

Dan zapisywane są na dyskach SSD NVMe, zainstalowanych lokalnie na serwerach w konfiguracji RAID 10, co zapewnia zarówno bardzo niskie czasy dostępu do danych, jak i duże bezpieczeństwo info gromadzonych. Wysoka liczba dostępnych ओपेराजी IOPS zapewnia możliwość uruchamiania zaawansowanych projektow, wymagających dużych zasobow systemowych।

Ochrona DDoS w czasie rzeczywistym

सर्वर VPS क्रोनियोन से ज़ासी rzeczywistym przed zagrożeniami typu DDoS za pomocą sprzętowych फ़ायरवॉल FortiGate। Zastosowanie wysoko wydajnych urządzeń, pracujących w systemie redmandnym i filtrujących ruch w czasie kilku mikrosekund, zapewnia bardzo niskie czasy dostępu do usług, co umożliwia na sernieweriach VPS us naliwia na serniewerchmia।

नजलेप्स्ज़ा ऑफ़र्टा वीपीएस और रिंकूWydajny सर्वर dla wyjątkowych प्रोजेक्ट internetowych

ओडी 10 zł netto/mc
गोटोवी डू प्रसी डब्ल्यू 15 सेकुंड
ponad 10x szybszy niż सर्वर VPS SSD
वायबोर सिस्टमु संचालन
वर्चुएलिज़ैकजा KVM
dedykowany IPv4 w cenie . को संबोधित करता है

रोज़बुदुज स्वोज सर्वर वीपीएस या डोडाटकोवे फंकcjonalności i usługi

 • लाइसेंसजा डायरेक्टएडमिन स्टैंडर्ड DirectAdmin जेस्ट पैनलेम służącym do zarządzania serwerem। Wyróżnia się przyjaznym interfejsem, intuicyjnością i łatwością użycia, Stąd jest Polarcany w szczególności początkującym użytkownikom। पॉज़वाला और वायकोनानी नजवान्नीजेस्ज़ीच czynności, które w innym przypadku wymagałyby obsługi systemu w trybie tekstowym - tutaj całość opiera się na panelu graficznym। W ramach DirectAdmin możesz m.in। wykonać osobny backup, zarządzać domenami, tworzyć i zarządzać bazami danych oraz Tworzyć konta hostowe i pocztowe w obrębie serwera। To jedno z najprostszych narzędzi do zarządzania serwerem, które dodatkowo dostępne jest w polskiej wersji językowej.

  वायबेराम
 • Dodatkowy IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है Dodatkowe पता IPv4 lokalizowane w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii, umożliwiają zwiększenie funkcjonalności serwera VPS और jego geolokalizacny Europy częśro. पॉज़्वालाज ना उरुकोमिएनी और जेडनिम सर्वर्ज़ वीपीएस विएलू रोज़्निच प्रोजेक्ट, ऑडज़िलेनी सेरवेरा पॉज़्टी ओड सेरवेरा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, सीजी टेल ऑब्स्लूग विएलू इंस्टान्जी सर्वर डीएनएस। wybór adresów IP zlokalizowanych w określonym kraju daje wiele rożnych możliwości, a w szczególności pozwala और stworzenie serwera VPN z dostępem do trści dostępnychłączownych i.

  वायबेराम
 • रिवर्स डीएनएस डीएलए एड्रेसु आईपी उस्लुगा umożliwia wprowadzanie opisu dla adresów IP przypisanych do Twojego serwera VPS, dzięki zemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट ट्वोज सर्वर नी będzie ródzie ródzie się nicernico. Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. gpenie opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych, a serwery.

  वायबेराम
लिनक्स और विंडोज़ के लिए लोकप्रिय

विंडोज सर्वर
(2012, 2016, 2019)

डेबियन 11

फेडोरा 35

उबंटू 22.04

खुलापन 15.3

लीडर टेक्नोलॉजिक्ज़नी

Nazwa.pl świadczy usługi zgodnie zनॉर्मą bezpieczeństwa आईएसओ 27001w nowoczesnych डाटा सेंटर zlokalizowanychडब्ल्यू क्राकोवी, वार्सज़ावी और एम्सटर्डम; . Wszystkie centra danych połączone są ze sobą za pomocą cz wiatłowodowych, aसुमा cznej przepustowości z siecią इंटरनेट wynosi ponad 250 Gbps . Oprócz połączń z polskimi punktami wymiany ruchu operatorkiegoEPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX पॉज़्नान, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, Thinx Warszawa, POZIX पॉज़्नान, WRIX व्रोकला, CIX क्राको, nazwa.pl posiada bezpośredni dostęp doESpanix Madrytओराज़ स्ट्रेटेजिकज़नेगो पंकटू डब्ल्यू ग्लोबलनेज एसईसीआई पॉज़्ज़एम्स-IX एम्स्टर्डम.

Zastosovanie geograficznie rozproszonych serwerówडीएनएस एनीकास्ट, ulkowanych w kilkunastu kluczowych डेटा सेंटर और całym wiecie, zapewnia niskie czasy odpowiedzi और zapytania orazchroni usługi Klientów przed atakami typu DDoS . सर्वरी डीएनएस एनीकास्ट के बारे मेंzabezpieczenia DNSSECuniemożliwiające podszycie się pod domeny przez Cyberprzestępców.

Nazwa.pl będąc लिडेरेम technologicznym w Polsceप्रेज़ेकाज़ुजे स्वोइम क्लिएनटॉम अबोक्ज़ने, बेज़पीज़ने आई स्ज़ीबको दज़ियालाजेस उस्लुगी, डेज़िकी ज़ेमूKlienci nazwa.pl जाको पियरवसी डब्ल्यू पोल्ससीmogą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych।

Najczęściej zadawane pytania dotyczące सेरवेरा VPS

 • वर्चुअल सर्वर से VPS prywatny, który dostarcza jego właścicielowi funkcjonalności znane z serwerów dedykowanych. व्यवस्थापकीय सर्वर से VPS को मूल रूप से रूट (सर्वरी VPS z सिस्टमम Linux) को व्यवस्थापक (VPS Z सिस्टमम Windows सर्वर), एक सर्वर के रूप में उपयोग किया जाता है। सेरवेरी वीपीएस पॉवस्टाज डब्ल्यू वाईनिकु पोड्ज़ियालु ज़ासोबो फ़िज़िक्ज़नेज मैस्ज़ीनी, ए डिज़िल्की पेज़नेज वर्चुएलिज़ैकजी केवीएम डिस्पोनुज्ज़ नी टायल्को ग्वारंतोवन, मोक ओब्लिकज़ेनिओल, एले टेक्ज़ी उमोग्लिवियाज।

 • सर्वर VPS doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie konieczna jest możliwość administracji systemem operacyjnym i wymagana jest pełna kontrola właściciela nad instalowanymi na serwerze aplikacjami. सर्वर VPS jest najczęściej wybierany w celu urchamiania na nim zaawansowanych projektów, które wymagają dużej mocy obliczeniowej. VPS wietnie sprawdza się w przypadku stron WWW i sklepów internetowych, odwiedzanych przez bardzo wielu użytkowników। Może być on także wykorzystywany do prowadzenia Streamingu lub jako serwer gier.

 • W przeciwieństwie do zwykłego Hostingu, सर्वर VPS oferuje swojemu właścicielowi pełną kontrolę nad systemem operacyjnym. Wyróżnia się również brakiem Limitów związanych z czasem pracy procesora (vCPU) dla aplikacji i skryptów. दोस्तो कोटा रूट (सर्वरी वीपीएस जेड सिस्टमेम लिनक्स) को प्रशासक (सर्वरी वीपीएस जेड सिस्टमेम विंडोज) को देखें।

 • W ramach oferty nazwa.pl सबसे अच्छा तरीका है: VPS और VPS स्पीड। Różnią się one między sobą szybkością taktowania procesora (vCPU), odpowiednio 2.2 GHz w przypadku standardowych serwerów i 3.3 GHz w przypadku serwerów VPS स्पीड। अबी ज़ामोविक सर्वर वीपीएस, पो वाईब्रानिउ ओडपोविडेनिएज ओपसी, नेले ओक्रेस्लिक सीज़स ट्रवानिया पियरव्सजेगो ओक्रेसु एबोनामेंटोवेगो आई wskazać सिस्टम ऑपरेसीजनी, केटोरी मा ज़ोस्टाल ज़ैनस्टालोनी। पॉडक्ज़स स्क्लडानिया ज़ामोविएनिया मोज़्ना एक्टीवोवाल टैक्ज़ी उस्लुगी डोडैटकोवे, टाकी जैक और लाइसेंस लाइसेंस डायरेक्टएडमिन, डोडैटकोवी एड्रेस आईपी लोकेलिज़ोवनी जियोग्राफ़िक्ज़नी सीज़ी रिवर्स डीएनएस। पो ज़कोज़्ज़ेनिउ कोन्फ़िगुराकजी उस्लुगी नालेज़ी ज़ाकसेप्टोवाć रेगुलमिन, पोटविएर्ज़ज़िं ज़ामोविएनी और ज़्रियालिज़ोवाć प्लाटनोść।

पोरोज़्मावियाज ज़ नामी तेराज़ी