आरा24बेटखाताबनाएँ

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł

कोरज़ीस्टाज़ ज़ीwsparcia ekspertów

W każdej chwili możesz skorzystać z bogatej oferty Usług IT, które zrealizuje za Ciebie wykwalifikowany zespół specjalistów nazwa.pl. कोई समस्या नहीं है और होस्टिंगु, डोमेन सीजी नेप्रोव स्वोजेज स्ट्रॉनी WWW? Rozumiemy to i jesteśmy do Twojej dyspozycji przez całą dobę!

 • वायबिएर्ज़ इंटरसुजुसी
  CIEसेवा जानकारी
 • पोदाजीनीज़्ब्डेन इंफॉर्मैकजे
  डब्ल्यू फॉर्मुलरज़ू
 • व्युलिज ज़्गोस्ज़ेनी और ओज़ेकुजू
  नानाज़ संपर्क

कैटलॉग usług IT

सेवरी WWW

 • Udostępnienie kopii सेरवेरा FTP

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Potrzebujesz pełnej kopii zapasowej स्वोजेगो सेरवेरा FTP? डब्ल्यू ज़करेसी तेज़ उस्लुगी उमोżलीविमी सी ओडटवोर्ज़ेनी और सर्वर्ज़ प्लिकोव, केटोरे ज़ोस्टाज़ी ज़ निगो स्कासोवने लब यूट्राकोन डब्ल्यू वाईनिकु नीप्रविदलोवेज प्रैसी स्क्रीप्टो ट्वोर्ज़्ज़िच स्ट्रोन इंटरनेट।

  उपयोग करें:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • zakresu udostępnianych danych (cały serwer lub konkretny katalog),
  • dokładnej daty, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 Godzin wstecz)।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • Udostępnienie धीमी लॉग z jednego dnia

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Masz kłopot z analizą działania swojej strony internetowej? Zgłoś się do nas, a udostępnimy Ci zapisy dziennika Slow Log, odnotowującego zapytania SQL, których wykonanie zajmuje więcej czasu, niż zostało to ustalone we wzorcowej serwera. एनालिज़ा ज़ापिसो डिज़िएनिका स्लो लॉग ऊमोस्लिवि ऑप्टिमलिज़ैकज डिज़ियानिया एप्लिकैकजी विक्कोर्ज़िस्टुजसीच बाज़ी डैनिच, वस्काज़ुजेक जेडनोज़्नाज़नी ते ज़ापिटानिया एसक्यूएल, केटोरीच वायकोनानी ड्यूज़्यूज़।

  आगे बढ़ें और धीरे-धीरे आगे बढ़ें:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • dokładnej daty, z której mają zostać udostępnione लोगी।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • UDOSTĘPNIENIE एक्सेस लॉग जेड जेडनेगो MIESIĄCA

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Niezależnie od tego czy weryfikujesz zachowania osób odwiedzających swoją stronę czy chcesz poznać szczegółowe statystyki ruchu na Twoim portalu, dzięki tej usłudze możesz uzyskać zapisy dziennika dostępu (Access Log), zawierającego rekordy wszystkich zdarzeń związanych z Twoją stroną WWW, działającą pod określonym adresem.

  एक्सेस लोगी मोज़ेज़ विकोर्ज़िस्टा, डो एनालिज़ ओडविएडज़िन आई ज़ाचोवाń यूटकोनिको स्वोजेगो सेरविसु इंटरनेटोवेगो, ए टेक उज़िस्काज़ डज़िल्की निम इनफॉर्मैकजे ओ पोबिएरैन्च प्लिकैच सीज़ी otwieranych पॉड। Zapisy dziennika dostępu pozwalają na diagnozowanie nienaturalnego ruchu na stronie internetowej, który może być Generowany przez boty।

  उपयोग करें लॉग इन करने के लिए लॉग इन करें:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • ओकेरेसु, ज़ा जकी माजो ज़ोस्टा, udostępnione लोगी।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • UDOSTĘPNIENIE त्रुटि लॉग

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  मस्ज़ वाइटप्लिवो, सीज़ी ट्वोजा स्ट्रोना डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डज़ियाला पोप्रानी? डिज़िल्की तेज़ उस्लूडज़े यूडोस्टेपनिमी सि ज़ापिसी डिज़िएनिका बेडो (एरर लॉग), केटोरी ओब्जमुजे wszelkie odnotowane समस्या, जैकी नेपोटीकाज ट्वोजे एप्लिकजे पॉडज़स डिज़िआनिया ना सर्वर्ज़। त्रुटि लॉग dostarczy ci infoacji o błędach zarejestrowanych przez सर्वर WWW podczas przetwarzania dań।

  udostępnienia Error Logów Prosimy o podanie करें:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • ओकेरेसु, ज़ा जकी माजो ज़ोस्टा, udostępnione लोगी।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • ज़मियाना वेर्सजी पीएचपी

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  जोज़िक पीएचपी पॉज़वाला और ट्वोर्ज़नी स्ट्रोन इंटरनेटोविच डब्ल्यू ओपर्सियू या स्क्रीप्टी umieszczone और सर्वर्ज़। सह जैक्स विदावाने और कोलेजने वेर्सजे पीएचपी, रोजनीस सिę मिęडज़ी सोब, स्ज़ीबकोśसिą डज़ियाआनिया और ज़ाक्रेम दोस्तęपनीच funkcji। W zakresie tej usługi wykonamy zmianę aktywnej wersji PHP और Twoim serwerze, na jedną z 10 dostępnych: 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1. अले पमीस्ताज! Zalecamy, abyś zawsze korzystał z najnowszych wersji PHP, bo tylko one posiadają wsparcie ze strony twórców PHP और zapewniają najwyższy dostępny poziom bezpieczeństwa aplikacji naumieszW.

  पीएचपी प्रोसिमी या पोडनी करें:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • वाईब्रनेज वर्सजी पीएचपी।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • कोन्फिगुराजा वर्डप्रेस

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  वर्डप्रेस से jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią. Czy wiesz, e za jego pomocą zbudowanych jest ponad 37% wszystkich stron internetowych?
  W ramach tej usługi dokonamy analizy i podejmiemy probę naprawy konfiguracji oprogramowania WordPress, które masz zainstalowane और swoim serwerze. Wybierz tę usługę, jeżeli chcesz zlecić nam zweryfikowanie poprawności funkcjonovia skryptu WordPress.

  वर्डप्रेस प्रोसिमी या पोडनी को कॉन्फ़िगर करें:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • कैटलॉग और सर्वर dla strony WWW, w którym jest zainstalowany WordPress,
  • इस समस्या को हल करें।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • कोन्फिगुराजा प्रेस्टशॉप

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  PrestaShop to jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treściami, które służą do budowy sklepów internetowych. जून पोनाड 300 000 sprzedawców z całego wiata zbudowało swój sklep ऑनलाइन w oparciu o PrestaShop।

  W ramach tej usługi przeprowadzimy dla Ciebie dokładną analizę i podejmiemy probę naprawy konfiguracji Twojej instalacji PrestaShop। Postaramy się usunąć widoczne błędy w działaniu Twojego sklepu internetowego oraz usprawnimy jego pracę poprzez, m.in.: sprawdzenie poprawności ustawień, wymuszenie połączenia https czy modyfikację plikówję plik. pl.

  करें

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • कैटलॉग ना सर्वर्ज़ डीएलए स्केलेपू WWW, w którym jest zainstalowany PrestaShop,
  • opisu समस्या, जाकी masz ze swoim sklepem PrestaShop।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

पॉज़्टा

 • PRZYWRÓCENIE WIADOMOMOŚCI E-MAIL

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  कोमू ज़ नास नी प्रिज़ाइट्राफीका सिę नीप्रज़ीजेमना सिटुअक्जा पोलेगाजिका और स्कासोवानीउ वेस्नी तेगो नजवान्नीजेस्जेगो ई-मेला? इसे करने के लिए कोई समस्या नहीं है - स्कोर्ज़ीस्टाज़ ज़ तेज़ उस्लुगी! प्रिज़ीव्रोसीमी ज़ावार्तोść टूजेगो कोंटा ई-मेल डब्ल्यूजी स्टेनु ज़ ओकेरेस्लोनगो डीनिया। प्रेज़ीव्रोसेनी ओबजमुजे wszystkie wiadomości, które znajdowały się na wybranej skrzynce pocztowej w मोमेन्सी wykonywania przez nas kopii zapasowej।

  उपयोग करने के लिए ईमेल करें:

  • नाज़वी कोंटा पोज़्तोवेगो,
  • dokładnej daty, z której mają zostać przywrócone wiadomości (do 48 Godzin wstecz)।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • UDOSTĘPNIENIE लॉगÓW POP3/SMTP/IMAP

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Kto z nas nie korzysta dzisiaj z poczty ई-मेल? ज़ासामी चेसेमी जेदनाक बाय पेवनी, e nasza wiadomość dotarła do adresata, lub e nie przeoczyliśmy jakiegoś ważnego e-maila।

  लोगी पीओपी3, एसएमटीपी और आईएमएपी टू ज़ापिसी ज़दर्ज़े और सेवर्ज़ पॉज़टॉविम, केटोरे डोस्टारज़ाज इंफॉर्मैकजी और टेम्पट डिज़ियानिया ट्वोइच कॉन्ट पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज। W razie potrzeby udostępnimy Ci zapisy logów poczty przychodzącej (POP3/IMAP) i wychodzącej (SMTP), umożliwiając tym Samym Weryfikację, czy określone wiadomości e-mail

  POP3/SMTP/IMAP प्रोसिमी या पोडनी का उपयोग करें:

  • nazwy konta pocztowego (nadawcy i odbiorcy wiadomości),
  • ओकेरेसु, ज़ा जकी माजो ज़ोस्टा, यूडोस्टेपनिओन लोगी (डू 1 मिसिस्का डब्लूस्टेकज़)।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • UTWORZENIE ALIASU POCZTOWEGO और SERWERZE

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  W zakresie tej usługi utworzymy na Twoim serwerze pocztowym उर्फ, czyli dodatkowy adres e-mail, który będzie wskazywać na Twoje już istniejące konto pocztowe.
  उर्फ नी जेस्ट osobnym kontem ई-मेल। Wysyłka wiadomości na उर्फ ​​pocztowy spowoduje dostarczenie jej na to konto pocztowe, na które on wskazuje.

  डू utworzenia Aliasu pocztowego na serwerze prosimy o podanie:

  • nazwy konta pocztowego, dla którego ma zostać utworzony उपनाम,
  • नाज़वी अलियासु।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • कोंफिगुराजा फिल्ट्रु एंटीस्पामोवेगो और सेरवेरजे

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  अच्छा क्या है? ... केटो ज़ नास इच नी दोस्तजे? Można się przed nimi skutecznie chronić! टाकी ओक्रोन जेस्ट फिल्टर एंटीस्पामोवी, केटोरी ज़ाबेज़पिएक्ज़ा टूजे कोन्टो ई-मेल प्रेजेड नेप्युवेम नीचसियानेज कोरेस्पोन्डेन्जी (स्पैम)। Zabezpieczenie jest realizowane poprzez analizę przychodzących wiadomości ई-मेल w kontekście reputacji serwera pocztowego nadawcy। कोम्पलेक्सोवो स्कोनफिगुरुजेमी फिल्ट्री एंटीस्पामोवे और ट्वोइम सर्वर्ज़ ज़गोडनी ज़ वाईटीज़नीमी।

  दो कोनफिगुरैकजी फिल्ट्रू एंटीस्पामवेगो और सर्वर्ज़ प्रोसिमी ओ पोडनी:

  • नाज़वी सेरवेरा पॉज़्टी,
  • nazwy कोंटा pocztowego.
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • मोडीफिकाजे डब्ल्यू कोन्फिगुराजी कोंटा पोक्स्टोवेगो ना सेरवेर्ज़

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Potrzebujesz szybko zmienić jakieś ustawienia swojego कोंटा pocztowego? पॉज़्वोल नाम पोमोक! W ramach usługi skonfigurujemy Twoje konto pocztowe w zakresie, m.in. ustawień przekierowania wiadomości ई-मेल przesyłanych na Twoją skrzynkę, a także, w razie potrzeby, możemy wprowadzić zgodnie z wytycznymi ustawienia ऑटोरेस्पोन्डेरा और tym koncie.

  डू मॉडिफ़ैकजी डब्ल्यू कॉन्फिगुरैकजी कोंटा पोक्ज़टोवेगो और ट्वोइम सर्वर्ज़ प्रोसिमी ओ पोडनी:

  • नाज़वी कोंटा पोज़्तोवेगो,
  • opisu zmian, jakie chcesz wprowadzić।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

बाज़ी डेनिच

 • UDOSTĘPNIENIE KOPII BAZY DANYCH

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  W ramach usługi udostępnimy kopię bezpieczeństwa wybranej przez Ciebie bazy danych. उस पर मज़ाक करें? प्रेज़ीव्रोसेनी बाज़ी डैनीच स्टेजे सिę निएज़बेदने डब्ल्यू प्रिज़ीपादकु ओमीकोवेगो जेज यूनुनिशिया लब यूट्राटी इस्तोनिच इंफॉर्मैकजी, केटोरे बायली डब्ल्यू नीज जैपिसाने।

  इसे करें:

  • नाज़वी बाज़ी डैनीच,
  • dokładnej daty, z której ma zostać udostępniona kopia (do 48 Godzin wstecz)।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • ज़मियाना PRZYDZIELONEJ POWIERZCHNI DLA BAZY

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Baza danych posiada określony rozmiar, który jest definiowany w trakcie jej tworzenia lub edycji। Wprowadzanie kolejnych infoacji do bazy może spowodować jej zapełnienie i problemy z działaniem aplikacji czy stron WWW, które ją wykorzystują. डब्ल्यू ज़करेसी तेज़ उस्लुगी डोकोनामी ज़मियानी रोज़मिअरु वायब्रनेज प्रेज़्ज़ सिबी बाज़ी डैनीच।

  do zmiany przydzielonej powierzchni dyskowej dla bazy danych prosimy o podanie:

  • नाज़वी बाज़ी डैनीच,
  • कैटलॉग और सर्वरज़ डीएलए स्ट्रॉनी WWW, पॉविज़नेज ज़ पॉवीżस्ज़े बाज़ डैनीच।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • मिग्राजा बाज़ी डैनीच

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  प्रेज़ेनोसिस्ज़ स्वोज, स्ट्रोन, इंटरनेटो?? ए मोज़े पोट्रज़ेबुजेज़ वेर्सजी रोबोज़ेज बाज़ी डैनीच, बो ज़मीनियाज़ ज़ावार्टोस सेरविसु डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू? डब्ल्यू रामाच तेज उस्लुगी विकोनामी डीएलए सीबी कॉम्पलेक्सो, माइग्राकज डैनीच पोमिęडज़ी विब्रानीमी बज़ामी।

  माइग्रेकजी बाज़ी डैनीच प्रोसिमी ओ पोडनी करें:

  • नाज़वी बाज़ी डैनीच,
  • कैटलॉग और सर्वरज़ डीएलए स्ट्रॉनी WWW, पॉविज़नेज ज़ पॉवीżस्ज़े बाज़ डैनीच।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • कोन्फिगुराजा बाज़ी डैनीच

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  डब्ल्यू ज़करेसी तेज़ उस्लुगी विकोनामी कॉम्पलेक्सोव, कॉन्फिगुराजे वाईब्रनेज प्रेज़ सिबी बाज़ी डैनिच ल्यूब व्योकोनामी कोपिक, और पोडस्टावी której utworzona zostanie nowa baza danych। W kolejnych etapach realizacji usługi sprawdzimy spójność oraz wyeliminujemy potencjalne błędy w bazie. रेकोमेन्डुजेमी टी यू यूजीजी डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु वाईस्टेपिएनिया प्रॉब्लमो डब्ल्यू फंककजोनोवानियू बाज़ी डैनीच लब बेडो डब्ल्यू डजियानियू एप्लीकैजी, केटोरे जेड नीज कोरजिस्टाज।

  दो कोनफिगुरैकजी बाज़ी डैनीच प्रोसिमी ओ पोडनी:

  • नाज़वी बाज़ी डैनीच,
  • opisu występującego समस्या।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

डोमिना

 • कोन्फिगुराजा डोमनी डब्ल्यू पैनलु क्लिंटा आई ना सेवर्ज़

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  ज़मीनियाज़ स्वोजो डोमेने? एक मोज़े पॉडजेज जुż डेसीज़्जे ओ ज़ाकुपी नोवेज, डोडाटकोवेज डोमनी डीएलए स्वोजेज स्ट्रॉनी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई पॉज़्टी? नी ट्रैस कज़ासु! Zleć konfigurację naszym specjalistom! डब्ल्यू ज़करेसी तेज़ उसुगी ऑफ़ एरुजेमी कॉम्पलेक्सो, कॉन्फिगुराजे डोमेनी, को पॉज़वाला और उरुकोमिएनी पॉड जेज नाज़वे स्ट्रॉनी इंटरनेटोवेज आई कॉन्ट ई-मेल। पॉडक्ज़स कॉन्फिगुरैकजी डोकोनामी wszystkich niezbędnych czynności, zarówno na poziomie Panelu Klienta, jak i CloudHosting Panel. पो zakończeniu konfiguracji będziesz mógł publikować swoje strony internetowe oraz korzystać z poczty elektronicznej w tej domenie.

  दो कोनफिगुरैकजी डोमेनी डब्ल्यू पनेलु क्लींटा और टूइम सर्वर्ज़ प्रोसिमी ओ पोडनी:

  • नाज़वी डोमनी,
  • नाज़वी सेरवेरा,
  • कैटलॉग और सर्वर dla स्ट्रॉनी WWW i/lub przykładowego istniejącego कोंटा ई-मेल, które ma zostać uruchomione।

  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • ज़ावानसोवाना कोन्फिगुराजा डोमनी

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  डब्ल्यू रामच तेज उस्लुगी प्रजेप्रोवाडज़िमी डीएलए सीबी ज़ावांसोवान, कॉन्फिगुराजे उस्तावी, स्ट्रेफी डीएनएस वाईब्रनेज डोमनी। ओबेजमुजे ओना मोस्लीवोस, एम.इन. wskazania सर्वर डीएलए स्ट्रॉनी WWW, पॉज़्टी ई-मेल, स्कीरोवानी सबडोमेनी और zewnętrzny एड्रेस आईपी czy konfigurację ustawień वेरीफिकासीजनीच और पॉटरजेबी यूज गूगल लब माइक्रोसॉफ्ट।

  दो ज़ावांसोवनेज कोन्फ़िगुरैकजी डोमेन प्रोसिमी ओ पोडनी:

  • नाज़वी डोमनी,
  • docelowych parametrów edytowanych rekordów (nazwa, TTL, typ, wartość)।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

एसएसएल

 • INSTALACJA CERTYFIKATU SSL

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  क्या आपको पता है कि एसएसएल और क्या है? स्कोर्ज़ीस्टाज़ ज़ नास्ज़ेज पोमोसी, पोलगेजसीज और इंस्टालाकजी ज़्यूनęट्रज़नेगो सर्टिफ़िकेट एसएसएल विस्टावियोनेगो डीएलए टूजेज डोमनी, और इस्केज़ानेज होस्टिंग होस्टिंगोवेज। पामिस्ताज ओ टायम, से प्रमाणिकता मोज़े ज़ोस्टां ज़ैनस्टालोवनी जेडीनी डीएलए डोमनी, कोटोरा जेस्ट पॉपरॉनी ऑब्स्लुगिवाना ना वस्कज़ानेज उस्लुद्ज़े। उस्लुगा जेस्ट दोस्तपना dla wszystkich usług hostingowych z oferty nazwa.pl।

  do zainstalowania certyfikatu SSL dla Twojej usługi w nazwa.pl प्रोसिमी ओ पोडनी:

  • नाज़वी डोमनी,
  • नाज़वी सेरवेरा,
  • क्लुक्जा प्राइवात्नेगो,
  • क्लुज़ा सर्टिफ़िकातु.
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

 • PONOWNE WYDANIE CERTYFIKATU SSL W PRZYPADKU UTRATY KLUCZA

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  एसएसएल प्रमाणित करें? Wymieniłeś lub utraciłeś klucz prywatny? समस्या समस्या z brakiem dopasowania certyfikatu SSL do klucza prywatnego? Skorzystaj z naszej pomocy, polegającej na ponownym wydaniu certyfikatu z zachowaniem jego terminu ważności (tzw. reissue)। पामिस्ताज ओ टायम, e certyfikat może zostać ponownie wydany wyłącznie dla tej Samej domeny। उस्लुगा जेस्ट दोस्तो dla wszystkich certyfikatów SSL z oferty nazwa.pl।

  इसे करने के लिए एसएसएल का उपयोग करें और इसे आगे बढ़ाएं:

  • नाज़वी डोमनी,
  • क्लुक्जा सीएसआर।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

पैनल क्लिंटा

 • UDOSTĘPNIENIE LOGÓW Z PANELU KLIENTA

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Jeżeli tylko chcesz, udostępnimy Ci zapisy dziennika dostępu do Twojego Panelu Klienta nazwa.pl। कैलोलो लॉगो यूलोलोना जेस्ट क्रोनोलॉजिकज़्नी और ज़ापेवनिया मोज़लीवोść प्रेज़ेप्रोवाडज़ेनिया वेरीफ़िकाजी वायकोनीवानिया ओक्रेस्लोनीच ज़िन्नोśसी डब्ल्यू पनेलु क्लिंटा, टेकिच जैक: ज़मियाना डैनीच और उस्ताविएक सीज़ी डोमेन। लोगी मोग ज़ाविएरा, इतिहासिक लोगोवाń, ज़मियन डैनीच और उस्तावीń डब्ल्यू पनेलु क्लिंटा ओराज़ इतिहास, एडिकजी कोनफिगुराकजी डोमेन।

  इस पृष्ठ पर जाने के लिए लॉग इन करें और आगे बढ़ें:

  • ज़करेसु, ज़ कतोरेगो माज जोस्ताć udostępnione लोगी,
  • ओकेरेसु, ज़ा जकी माजो ज़ोस्टा, udostępnione लोगी।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

उस्लुगी डोडाटकोवे

 • ZMIANA DEDYKOWANEGO ADRESU IP

  200ज़ू
  246,00ज़ू ब्रूटो
  वायबेराम

  Posiadasz Dedykowany IP dla swojej usługi, ale z jakiegoś powodu chcesz go zmienić को संबोधित करता है? नी मा समस्या! W nazwa.pl możesz geolokalizować Dedykowany IP w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii lub Wielkiej Brytanii को संबोधित करता है। पोस्टरज़ेगनी ना रोवनी ज़ सेरविसामी ज़ डेनेगो क्रेजू! इंटरनेसी के साथ जु dziś zdecyduj się na tę usługę i zyskaj możliwość korzystania ze swojego nowego unikatowego identyfikatora w.

  do zmiany dedykowanego adresu IP prosimy o podanie:

  • नाज़वी सेरवेरा,
  • वाईब्रनेज जियोलोकलिज़ैकजी नोवेगो एड्रेसु आईपी।
  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।

इने

 • USŁUGA NIESTANDARDOWA SPOZA CATALOGU

  200zł/h
  246,00zł/h ब्रूटो
  वायबेराम

  नी znalazłeś इंटरेसुजेसीज सीआईę usługi आईटी? डब्ल्यू nazwa.pl निगडी और ज़ोस्टाविमी सीज़ बेज़ wsparcia! विशिष्ट डीएलए सिएबी ऑफ़ एरुजेमी मोज़िलीवोल विकोनानिया यूएसłयूजी आईटी वाईक्राज़ाजेसीच पॉज़ा ज़ाक्रेस ओपिसनी डब्ल्यू टाइम कैटलॉग।

  प्रेज़्लीज डो नास स्वोजे ज़्लेसेनी ज़ ओपिसेम नर्तुजसीगो सिę प्रॉब्लमु। ना जेगो पॉडस्टावी विकोनामी वाईसेन, दानेज उसुगी ओराज़ ओक्रेस्लोनी सीज़ास जेज रियलिज़ैकजी। नी ट्रैस कज़ासु, चेकामी जुż तराज़ और ट्वोजो वायडोमोść!

  Chcę zlecić realizację usługi w określonym टर्मिनी

  Jeśli yczysz sobie, eby zlecone przez Ciebie prace zrealizować w nocy, w वीकेंड lub या dowolnej porze wybierz tę opcję। रियलिज़क्जा नास्तिकw najdoodniejszym dla Ciebie टर्मिनी।Dokładne określenie terminu wykonania usługi będzie możliwe w dalszym etapie zamówienia।