यदिएकडेकसे

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł

टेक्नोलॉजी क्लाउडहोस्टिंग

CloudHosting przewyższa tradycyjny hosting

CloudHosting z CDN nazwa.pl, czyli होस्टिंग w chmurze, to rozwiązanie nowoczesne, które przewyższa pod każdym względem tradycyjny होस्टिंग, gdzie strona WWW ऑब्स्लूगिवाना जेस्ट jedynie na serwerzenc. होस्टिंग w chmurze z usługą CDN nazwa.pl, ओरुजे większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na awarie w ułamkach sekund. ना होस्टिंगु w chmurze z CDN nazwa.pl każda strona WWW obsługiwana jest jednocześnie na kilkuset serwerach, podzielonych na klastry, wyspecjalizowane w obsłudze stron WWW, poczty e-mail, baz danych zadań FTP. काल्डी ज़ वाईकुपियोनीच होस्टिंगो मा दोस्तेप दो सेटेक प्रोसेसोरो और टेराबाज्टो पामिęसी रैम, एक टाइल्को पैरामेट्री वाईकुपियोनेज ऑफर्टी ओग्रेनिज़ाजे टू, ज़ जैक दुजेज इलोस्सी ज़ासोबो मोज़े स्कोर्ज़िस्टा।

डायनेमिकज़ने प्रेज़ीडज़िएलनी ज़ासोबो ज़ किल्कुसेट सेरवेरो

प्रेज़ीडज़िलेनिएम सेरवेरो ऑब्स्लुगी प्रिज़ीचोड्ज़िकच ज़ाप्यताń या स्ट्रॉनी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ज़जमुज्ज़ सिę उरज़्ज़ेनिया ज़्वाने लोड बैलेंसरामी। Wybór odbywa się dynamicznie और podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasie tysięcznych części sekundy। Któraś z obsługiwanych stron WWW zaczyna Generować większy ruch? नी मा मोवी ओ ज़ादनीच स्पोवोलनिआच डब्ल्यू डज़ियानानिउ, बो लोड बैलेंसरी ओड रज़ू विक्रीज ताक सिटुअक्जे मैं इंटेलिजेंटनी रोज़्लो रुच पोमिęडज़ी नज़्मनीज ओब्सीनोमी सेरवेमी डब्ल्यू चमुर्ज़े नाज़वा।

होस्टिंग w chmurze जेस्ट szybszy

CloudHosting w nazwa.pl wykorzystuje bardzo szybkie procesory serwerowe Intel Xeon z wysokim taktowaniem 5 GHz, co daje pewność, e każda strona WWW będzie działała szybko i niezawodnie. Zastosowanie nowoczesnych dysków Intel Optane oraz Technologii Hostingu w chmurze powoduje, e szybkość działania każdej ze stron WWW जेस्ट निज़ेलेज़्ना ओड पोरी डनिया i obciążenia Generowanego przez przez serwisy में WWW। क्लाउडहोस्टिंग ऑफ़ एरुजे मॉक ओब्लिकज़ेनिओव सेटेक सेरवेरो, ए एनई पॉजेडीन्ज़ेगो सेरवेरा जेक डब्ल्यू प्रिज़ीपैडकु क्लासीज़नेगो होस्टिंगु।

Hosting w chmurze jest odporny na awarie

पॉज़्ज़ेगोल्ने सेरवेरी डब्ल्यू च्मुर्ज़ नाज़वा.पीएल मोग बायć डब्ल्यू डॉवोल्निम मोमेन्सी वाईज़्ज़ने, जीडीई डब्ल्यूएसज़िस्तकी ज़ापिटानिया या स्ट्रोनी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ज़ोस्टाज, ऑटोमैटीज़नी प्रेज़ेकिरोववेन प्रेज़ लोड बैलेंसरी डो पोज़ोस्टेजिक,। अवेरी स्प्र्ज़ेतु, कॉन्सेरवाक्जे सिस्टमो और वाईमियानी पॉडज़ेस्पोलो डब्ल्यू पॉज़्ज़ेगोल्निच सेरवेराच नी माज वप्लीवू ना सिग्लोज डज़ियालानिया ऑब्सलुगिवान्यच प्रेज़ेज़ नाज़वा.पीएल स्ट्रॉन WWW।

ग्वालियर

Dzięki zastosowaniu dynamicznego przydziału zasobów z setek serwerów działających w chmurze nazwa.pl, możliwe jest zagwarantowanie mocy obliczeniowej procesora dla każdej usługi hostingowej przez cały okres jej świadczenia, niezależnie od obciążenia generowanego przez strony WWW innych klientów. rzypadku tradycyjnego Hostingu zapewnienie parametrow zajętości procesora nie jest możliwe, gdyż ilość wolnych zasobów na pojedynczym serwerze jest ograniczona wydajnością tego tego of serwera, और एफेक्टेम प्रेज़िसेनिया सेरवेरा डब्ल्यू ट्रेडीसीजेनिम होस्टिंगु जेस्ट ज़ेस्टो ऑब्ज़र्वोवेन स्पोवोलिनी डेज़ियानिया सेर्विसो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू गॉडज़िनाच नजविżस्ज़ेगो ओब्सीनिया, जीडी चेज़ ज़ निच स्कोर्ज़ीस्टाज़ wcejnie नाज्विक।

कॉन्टेनेरीज़ाकजा एलएक्ससी ज़्विक्स्ज़ा बेज़पीज़ेńस्ट्वो आई नीज़ावोदनोść

CloudHosting wykorzystuje podczas działania konteneryzację LXC. कॉन्टेनरी ट्वोरज़ोन में सिस्टमी ऑपरेसीजनीम, ए डोपिएरो वेन्ट्र्ज़ काल्डेगो ज़ निच उरुचमियानी जेस्ट कॉम्प्लेट नीज़बडनिच प्रोसेसो। ज़ापेवनिया से अलग करने के लिए अलग करें, उस्लुगी ना पॉज़िओमी rodoviska wirtualnego, wpływając tym samym na podwyższenie jej bezpieczeństwa, Stabilności pracy i niezawodności dziawodności.

प्रेज़ेचोवनी डैनीच और मैकिएर्ज़च डिस्कोविक

Dan użytkowników CloudHosting nie są zapisywane lokalnie na dyskach zamontowanych w serwerach, ale umieszczane są na macierzach dyskowych udostępniających im den. Macierze wyposażone są w dyski wykonane w Technologii 3D TLC NAND फ्लैश मेमोरी, इसे आगे बढ़ाएं और पॉज़ियोमी 50 GB या 10 मिलियन IOPS और सेकेंड। तक डूज़ा स्ज़ीबकोść व्यकोनीवान्यच ओपेराजी, पॉज़्ज़ोना ज़ेल्डविए 26 मिक्रोसकुंडमी पोट्रज़ेबनीमी दो ज़ापिसानिया डैनीच, पॉज़वाला और ज़ापेवनीनी ब्येस्काविक्ज़नेज ऑब्स्लुगी डीएलए नवेट नज़्बार्डज़ीज़ एप्लिकाजी।

Dowolna rozbudowa mocy obliczeniowej

Potrzebna मज़ा dodatkowa moc obliczeniowa? नी मा प्रोब्लेयू, कोलेजने सेर्वेरी डोज़्ज़ने से डो चामुरी, ए लोड बैलेंसरी प्रेज़कीरोउज्ज़ ना नी ऑटोमैटीक्ज़्नी सीज़ रुचु, रोवनोवैक ओब्सीनी डब्ल्यू कैलीम क्लेस्ट्रेज़। Wszystko to odbywa się w sposób niezauważalny dla działania wszystkich obsługiwanych serwisów WWW। Gdy ruch Maleje można Rownież w sposób niezauważalny odłączyć część z serwerów, w trosce o mniejsze zużycie prądu i ochronę rodoviska Naturalnego।

Zduplikowane wszystkie Elementy chmury

wzystkie Elementy chmury nazwa.pl są zduplikowane, począwszy od podwójnych torów zasilania, podwójnych zasilaczy w każdym urządzeniu, przez podwójną siews, po wielikowane load Połączenia sieciowe realizowane są technologią wiatłowodową z prędkością do 100 Gbps, zapewniając bardzo niskie opóźnienia w transmisji i wysoką niezawodność działania। Zduplikowane macierze RAID synchronizujące pomiędzy sobą dane, zapewniają możliwość szybkiego powrotu do działania w przypadku dużych awarii dyskowych, a kopie zapasowe wykonywane do innych Data Center stanowią żelazne zabezpieczenie na wypadek całkowitej awarii nośników danych w podstawowych i zapasowych macierzach w chmurze nazwa.pl.

Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem infomacji
आईएसओ 27001:2017

Usługi CloudHostingu w nazwa.pl रियलिज़ोवेन są zgodnie z systemem zarządzania bezpieczeństwem infoacji, co zostało potwierdzone przez urząd certyfikacji DEKRA wydanym certyfikatem ISO 27001:2017। Stanowi to gwarncje wdrożenia przez nazwa.pl odpowiednich procedur bezpieczeństwa związanych ze wiadczonymi usługami hostu w chmurze. Wdrożenie najwyższych standardów bezpieczeństwa potwierdza również audyt PBSG związany z uznaniem nazwa.pl przez Ministerstwo Cyfryzacji za Operatora Uslugi Kluczowej dla Cyberbezpiecski। Usługi CloudHostingu realizowane są z wypełnieniem najwyższych Standardów organizacyjnych i technicznych, gwarantujących bezpieczeństwo infomacji i ciągłość działania wszystkich systemów infoatycznych।