ड्रैगनटिगरट्रिक्स

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł

स्क्रबिंग सेंटर nazwa.pl

स्क्रबिंग सेंटर nazwa.pl से specjalistyczna infrastruktura, której zadaniem jestanaliza ruchu IP z sieci इंटरनेट w celu wykrycia oraz odfiltrowanie szkodliwego ruchu zagrażającego poprawnemu działaniu serwisów WWW, poczty elektronicznej, DNS i innych usług oferowanych przez nazwa.pl। ओक्रोना ओबजमुजे डब्ल्यू स्ज़ेगोल्नोśसीeliminację zagrożeń związanych z atakami typu DDoS, अताकामी वोलुमेट्रीक्ज़नीमी (wysycenie cza), SYN बाढ़, UDP ICMP बाढ़ और DNS lub NTP प्रतिबिंब।


स्क्रबिंग सेंटर रियलिज़ुजे नादज़ोर नाद wszystkimi usługami nazwa.pl, zapewniającochronę w czasie rzeczywistym dla usług hostowych, serwerów VPS और serwerów dedykowanych. ओक्रोना जेस्ट रियलिज़ोवाना प्रेज़ी użyciuwyspecjalizowanych urządzeń sieciowych फर्मी Fortinet, działających w klastrze wysokiej dostępności HA(उच्च उपलब्धता क्लस्टर) z pełną szybkością wszystkich cz nazwa.pl।

Wdrożenie Scrubbing Center zostało poprzedzone rozbudową sieci nazwa.pl i jej połączń z Internetem, co zagwarantowonadmiarowość बुनियादी ढांचे potrzebnej do obsługi pojawiających się zagrożeń DDoS , związanych z atakami mającymi na celu wysycenie przepustowości łącz. Rozproszona infrastruktura, umieszczona हम wszystkich डेटा केंद्र z których korzysta nazwa.pl, zapewniaseparację ruchu klientów z Polski od zagrożeń pojawiających się z zagranicy.

Zastosowanie dla usług CloudHosting zaawansowanegosystemu wykrywania i zapobiegania włamaniom IPS (Ang। घुसपैठ रोकथाम प्रणाली), zrealizowanego również za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych फर्मी फोर्टिनेट, ज़ापेवनियाविक्रीवानी अताकोव जुन और एतापी स्कैनोवानिया एसईसीआई, जेस्ज़े ज़ानिम अतकी सिę रोज़पोकज़्न . Ochroną tą objęte są zarówno strony WWW, jak i bazy danych oraz poczta ई-मेल। फिल्ट्रोवानी रुचु ओडबाइवा सिę डब्ल्यू सीज़ासी मिलिओनोविक części secundy i nie wnosi mierzalnych opóźnień।सिस्टम IPS wykrywa każdego dnia od kilkuset tysięcy do kilku milionów incydentów, blokując intruzom dostęp do setek tysięcy obsługiwanych przez nazwa.pl usług.