सेटिंगसेवाहाइडरबाड

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
स्प्रेड

ट्वोरजेनी कोपी डैनीचो

जेक utworzyć kopię danych?

Przy पियरवज़ाइम uruchomieniu aplikacji क्लाउड बैकअप musisz wykonać jej aktywację(स्प्रैडź), एक नस्तापनी नादं नोवे हस्लो डो स्ज़ीफ्रोवानिया डैनीच(स्प्रैडź) . पो उस्तालेनिउ हस्ला स्ज़ीफ्रूजेसेगो, वाईज़विट्लोनी ज़ोस्टैनी फ़ार्मुलेर्ज़ ट्वोर्ज़ेनिया नोवेज कोपी।

डब्ल्यू सेलू utworzenia kopii danych, w मेनू widocznym po lewej stronie क्लिक करें और opcjęदोदाज कोपिĘ.

वायस्विट्लोनी ज़ोस्टैनी फ़ार्मुलार्ज़ ट्वोर्ज़ेनिया अबेज कोपी।

  1. डब्ल्यू पोलुनाज़वा कोपिक wpisz nazwę, która pozwoli और atwe zidentyfikowanie, jakich plików dana kopia dotyczy। Możesz wykonywać wiele kopii o dowolnych nazwach।
  2. डब्ल्यू पोलुडेन डो कोपियोवानिया widoczne jest drzewko katalogów z komputera. Zaznacz चेकबॉक्स przy tych katalogach, których kopię chcesz wykonać. पामिस्तज, e nie należy wykonywać backupu plików, które są w danym momencie używane przez system, w tym plików systemowych.
  3. WIĘCEJ INFORMACJI:Sprawdź jakie समस्या mogą towarzyszyć korzystanyu z aplikacji

  4. पोलHarmonogram ज़ाविएरा उस्ताविनिया टर्मिनो ट्वोरजेनिया कोपी प्लिकोव। वायबिएर्ज़, w które dni i o której Godzinie Program ma automatycznie wykonywać kopie zapasowe. अबी कोपिया ज़ोस्टाला विकोनाना और पॉडस्टावी उस्ताविए हारमोनोग्रामु, कंप्यूटर म्यूसी बाय डब्ल्यू टायम सीज़ासी वेक्ज़ोनी और पोज़्ज़ोनी ज़ेड इंटरनेटेम।

क्लाउड बैकअप स्थिति निर्दिष्टीकरण opcję wykonywania zaległych kopii zapasowych. Aby ją aktywować, zaznacz चेकबॉक्स poniżej ustawień daty jak na poniższym przykładzie. पो wprowadzeniu tego ustawienia, pominięta wcześniej कोपिया ज़ापासोवा ज़ोस्तानी वायकोनाना ऑटोमैटीज़नी ओड रज़ू पो रेस्टार्सी कोम्पुटेरा।

पो uzupełnieniu फ़ॉर्मुलरज़ा क्लिक करें przyciskUTWÓRZ KOPIĘ, aby zainicjować jej Tworzenia को प्रोसेस करता है।

Czas wykonywania kopii danych zależy od ich ilości, jakie mają zostać zabezpieczone oraz od prędkości cza internetowego, jakim dysponujesz। पो zakończeniu procesu tworzenia kopii zapasowej, wyświetlony zostanie komunikat infoacyjny। क्लिकनिज ठीक है, अब तकव्यकाज़ कोपिक.

नाव्यकाज़ी कोपिकwidoczne są infoacje o czasie, dacie i Godzinie wykonania ostatniej kopii, jej wielkości, a także dacie, kiedy zostanie wykonana kolejna kopia zapasowa।

WIĘCEJ INFORMACJI:ज़र्ज़ज़्ज़नी यूटवोरज़ोन, कोपिक डैनीच

 

जेक अनुलोवाć विकोनीवानी कोपी डब्ल्यू ट्रैकी जेज ट्वोरजेनिया?

डब्ल्यू प्रिज़ीपाडकु, जीडीई एनपी। do wykonania kopii wybrano niewłaściwe pliki lub została wybrana ich zbyt duża ilość, istnieje możliwość anulowania wykonywania danez kopii।

W tym celu należy nacisnąć odnośnikअनुलुज (1), znajdujący się po prawej stronie nazwy aktualnie wykonywanej kopii।

ऑपरेक्जा ज़ोस्टैनी प्रेज़रवाना, सह umożliwi modyfikację ustawień i ponowienie wykonywania kopii। जैली कोपिया विकोनीवाना बायला पो रेज़ पियरव्ज़ी, पो जेज अनुलोवानीउ ज़ोस्तानी ओना कोकोविसी उसुनिस्ता, रोनीज़ ज़ वाईकाज़ू कोपी। जेस्लि अनुलोवानी नास्तिपिओ डब्ल्यू ट्रैकसी विकोनीवानिया कोलेजेनेज कोपी डैनीच, अनुलोवाना आई यूनुनिस्टा ज़ोस्ताजे टायल्को टा, केटोरा बायला एक्टुअलनी वायकोनीवाना। वोस्ज़िस्तकी पॉपरज़ेडनी कोपी पॉज़ोस्तान, निएनारसज़ोन।

पसंदीदा: पियरव्स्ज़ा कोपिया विकोनीवाना बायला डब्ल्यू पोनिडेज़ियाज़ेक आई ज़गोडनी ज़ हारमोनोग्रामम कोलेजने वायकोनीवेन बायły कॉडज़िएनी। डब्ल्यू पिस्टेक, डब्ल्यू ट्रैकी विकोनीवानिया पिस्टेज कोपी, ओपेरा जोस्टाआ अनुलोवाना। उसुनिस्टा ज़ोस्ताजे वायकोनीवाना डब्ल्यू टायम मोमेन्सी कोपिया, नेटोमियास्ट पॉज़ोस्टेज़ ज़टेरी, वायकोने डब्ल्यू पॉपरजेडनिच डेनिच, पॉज़ोस्टाज और सेवर्ज़ बेज़ ज़मियन।

 

और अधिक पढ़ें

क्लाउड बैकअप के रूप में उपयोग करें, क्लाउड बैकअप के रूप में, और इसके लिए किल्कु कोम्प्यूटरच, możesz wprowadzić krótki opis danego sprzętu w szczegółach usługi. पॉज़्वोली से डब्ल्यू atwy sposób zweryfikować, do której usługi zostały przypisane dane z każdego komputera।

Aby dodać opis komputera dla konkretnej usługi Cloud Backup, zaloguj się do Panelu Klienta। ना स्ट्रोनी/ पैनल(1)wpisz डेन लोगोवानिया(2), czyli लॉगिन do Panelu Klienta i hasło, a następnie kliknij przyciskज़ालोगुज एसआईĘ (3).

पो zweryfikowaniu poprawności loginu i hasła system przeniesie Cię do drugiego etapu प्रक्रिया uwierzytelnienia, w którym otrzymasz wiadomość e-mail lub SMS z कोडेम jednorazowym. टेन कोड नेली wpisać w specjalnym oknie weryfikacyjnym, a następnie ponownie kliknąć przyciskजलोगुज सि . Dowiedz się więcej o autoryzacji dwuetapowej podczas logowania do Panelu Klientaटूटाजी.

नास्त्प्नी प्रेजेजदो दो जकडकिMoje usługi → क्लाउड बैकअप (1)मैं odnośnik . क्लिक करता हूँस्ज़्ज़ेगोली (2), विडोज़्नी पोनीज़ेज नाज़्वी वाईब्रनेज उसुगी।

ना कार्सिएSZCZEGÓŁY USŁUGIwpisz nowy lub edytuj istniejący opis komputera(1) . डब्ल्यू सेलू ज़ाचोवानिया उस्तावी, क्लिकनिज प्रिज़ीकिस्कजैपिज़ (2).

विषयसूची