Macvsvfnrस्वप्न11आजमिले

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
स्प्रेड

प्रोग्राम और क्लाउड बैकअप स्थापित करें

क्लाउड बैकअप के लिए प्रोग्राम करें?

एप्लिकेशन क्लाउड बैकअप को डाउनलोड करें और ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज 7, विंडोज 8 लब विंडोज 10 का उपयोग करें।

Oprócz wymaganego systemu operacyjnego, do uruchomienia aplikacji niezbędne są Rownież:

 • zainstalowany pakiet bibliotek .NET Framework w wersji 4.5 lub wyższej,
 • सह najmniej 40 एमबी
 • इंटरनेट पर उपलब्ध हैं: माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ओपेरा लब मोज़िला फायरफॉक्स।

 

डाउनलोड करें और प्रोग्राम स्थापित करें क्लाउड बैकअप?

W celu pobrania pliku instalacyjnego aplikacji Cloud Backup, Wejdź na stronę główną nazwa.pl. क्लिकनिज व जकादकबैकअप (1), widoczną w lewym gornym rogu strony, a następnie w przyciskपोबिएर्ज़ मैं टेस्टुज कार्यक्रम ज़ा दारमो (2).

पो वेजुसिउ ना स्ट्रोनnazwa.plमोज़ेज़ रोनिż नजेच कुर्सोरेम ना ज़क्दकबैकअप (1) डब्ल्यू लेविम गोर्निम रोगू स्ट्रोनी। नस्तापनी w wysuniętym मेनू क्लिक करें odnośnikपोबिएर्ज़ आवेदन (2).

दो आवेदन करें/क्लाउडबैकअप/क्लाउडबैकअप.msi . पो प्रेजेजसिउ पॉड एड्रेस, ऐप्लीकजा ज़ोस्टैनी ऑटोमैटिसनी पोब्राना डो डोमीśलनेगो कैटलॉग प्लिकोव पोब्रानिच लब वाईज़विटलोन ज़ोस्टेनी ओकेनो ज़ ज़ापिटनीम, गडज़ी ज़ापिसन प्लिक। ज़ाइली ओड इंडीविड्यूलनिच उस्तावीज़ प्रेज़ेग्लडार्की को ज़ाइली।

क्लाउड बैकअप, और संपर्क ईमेल पते पर ईमेल के माध्यम से और अधिक पढ़ें। ज़विएरा ओना रोनीż बेज़पोśरेडनी ओडनोज़निक, केटोरी स्लूज़ी डो पोब्रानिया एप्लिकैकजी। जैपिज़ प्लिक इंस्टालसीजनी प्रोग्रामु ना डिस्कु, अब वायकोनाć जेगो इंस्टालक्जे।

 

याक zainstalować i uruchomić प्रोग्राम क्लाउड बैकअप?
 1. पोबिएर्ज़ प्लिक इंस्टालसीजनी और जैपिज़ गो और कम्प्यूटरज़े।
 2. ओटवोर्ज़ प्लिक।
 3. Zapoznaj się z treścią Umowy licencyjnej उत्पाद क्लाउड बैकअप i zaakceptuj jej Warunki(1), एक नास्तिक क्लिक करेंजैनस्टालुज (2).
 4. पो zakończonej instalacji, प्रोग्राम zostanie uruchomiony automatycznie। Możesz przejść do niego Również poprzez kliknięcie na ikonę programu, widoczną na pasku zadań systemu windows obok zegara, lub poprzez skrót, umieszczony और Pulpicie।

 

Aktywacja zainstalowanego प्रोग्राम क्लाउड बैकअप

पोस्ट करें

ऐप्लीकजा पोसियाडा ड्वी वेर्सजे, वाईबिएर्ज़ पोसियादान, प्रेज़ेज़ सीबी:

परीक्षण- 30‑dniowa wersja próbna, dostępna bez rejestracji।

कोमर्सीजन- वार्सजा पॉटना, व्यमागा रिजेस्ट्राकजी और जकूपु यूसुगी क्लाउड बैकअप।

 

याक एक्टीवोवेस वेर्सजो ट्रायल?

क्लाउड बैकअप, क्लिक करेंटेस्टुज PRZEZ 30 DNI . आवेदन जोस्टानी uaktywniona और okres probny, या czym zostaniesz poinformowany właściwym komunikatem। पो क्लिकनिस्सिउ प्रिज़ीकिस्कुज़मकनिजी, rozpoczniez korzystanie z programu.

W przypadku korzystania z wersji Trial, na górze strony wyświetlany będzie komunikat infoujący o dacie ważności wersji testowej, a także przyciskजमीव पेनĄ वेर्सजी.

वैन! वेरजा परीक्षण कार्यक्रम क्लाउड बैकअप प्रेज़ेज़नाकज़ोना जेस्ट के साथ ज़ापोज़्नानिया करते हैं और इसे देखते हैं। प्रोग्राम को और अधिक करें और प्रोग्राम को नीज़बेडनी जेस्ट कोड जेडनोरज़ोवी, केटोरी वाईजेनरोवा, मोना जेडीनी पॉसिएडाजिक ज़ारेजेस्ट्रोवन, यूज़ग, क्लाउड बैकअप और एक्टीवोवन, वेर्सजे कोमर्सीजेन प्रोग्रामू करें। Niezalecane jest więc wykonywanie za pomocą wersji ट्रायल प्रोग्रामु, कोपी istotnych plików, gdyż niemożliwe będzie ich przywrócenie po restalacji aplikacji। कोपी वायकोनेज डब्ल्यू वेर्सजी ट्रायल और मोżना रोनीż यूसुन। Zostanie ona automatycznie usunięta po upływie 30 dni od chwili aktywowania programu Trial.

 

याक एक्टीवोवाć वेर्सजो कोमर्सीजनी?

अबी aktywować wersję komercyjną aplikacji, będziesz potrzebowaćपहचानफिकटोरा usługiओराज़ीकोडु जेडनोराज़ोवेगो, które musisz wpisać w odpowiednich polach okna aplikacji, a następnie kliknąć przyciskAKTYWUJ LICENCJĘ.

पहचानकर्ता usługi odczytać można w Panelu Klienta। W tym celu zaloguj się na stronie/ पैनलमैं przejdź दो zakładkiMoje usługi → क्लाउड बैकअप (1) . नाज़वा उस्लुगी बड्ज़ी विडोज़्ना और लिस्सी पोसियाडैन्च प्रेज़्ज़ सिबी यूएसług बैकअप(2), oznaczona domyślną nazwą składającą się z wyrazu बैकअप और siedmiu cyfr np.बैकअप1234567.

कोड जेदनोराज़ोवीmożesz wygenerować w Panelu Klienta, w tej Samej zakładce, w której widoczny jestपहचानकर्ता usługi(स्प्रेड:Czym जेस्ट कोड jednorazowy?)

पो uzupełnieniu danych, kliknij przyciskAKTYWUJ LICENCJĘ . वायस्विट्लोनी ज़ोस्टैनी कोमुनिकट पॉटविएरडज़ाजेसी एक्टीवोवानी लाइसेंसजी। क्लिकनिजोठीक है, अबी कोंटिनुओवाć उज़्यवानी प्रोग्रामु.

 

पियरव्ज़्ज़ यूरूकोमिएनी प्रोग्रामु आई जेगो वाईग्लड

प्रेज़ी पियरव्ज़ाइम उरुकोमिएनिउ प्रोग्रामु निएज़्ब्डेन जेस्ट नादानी नोवेगो हस्ला, स्लूसेगो डो स्ज़ीफ्रोवानिया ज़ाबेज़पिएकज़ानिच डैनीच। ज़ालेकेन जेस्ट उस्ताविएनी सिलनेगो हस्ला, केटोरे बेड्ज़ी स्क्लाडालो सिę प्रिज़िनजमनीज ज़ 12 ज़्नाको (इम डलुन्स्ज़, टाइम लेपिएज), वोरोड केटोरीच पॉविनी ज़्नालेज़ सिएल्की मालेरी या विल्की माल। Hasło nie może zawierać polskich litre czy znaków specjalnych. Silne zabezpieczenie można również utworzyć, korzystając z Genera losowych haseł. W tym celu kliknij naजेनेरुज हसो.

पो वपिसानिउ आई पॉवटोरजेनिउ हस्ला, क्लिक्निज प्रिज़ीकिस्कज़टविएरडŹ.

Zapisanie nowego hasła w programie potwierdzi komunikat. क्लिकनिजोठीक है, अबी कोंटीनुओवाć.

ठीक है, क्लाउड बैकअप के बारे में जानें:

 1. मेन्यू - विडोक्ज़ने पो लेवेज स्ट्रोनी। ज़विएरा opcje takie jak:

  • व्यकाज़ कोपी- स्प्रेडज़िज़ टुटज कोपी(स्प्रैडź), कतोरे ज़ोस्तै वायकोने(स्प्रैडź)
  • दोदाज कोपिĘ- मोज़ेज़ यूटवोरज़ी, कोपी, डैनीच,(स्प्रैडź)
  • ODTWÓRZ PLIKI- टुटाज प्रिज़ीव्रोकिज़ प्लिकी ज़ वायकोनानीच कोपियन(स्प्रैडź)
  • हसो स्ज़ीफ्रोवानिया— मोसेज़ नादć नोवे हस्ओ(स्प्रैडź)
  • statystyki- आप ज़ोबैज़िज़ इंफॉर्मैकजे ओ उसुद्ज़े आई जेज विकोर्ज़िस्टनिउ(स्प्रैडź)
 2. पसेक ज़ादा- विडोक्ज़नी ना गोर्ज़, इंफॉर्मुजे या ज़ाप्लानोवानीच ज़ादानियाच हारमोनोग्रामू, ए ताकेज़ ज़ावेरा डोडाटकोवे आइकोनी:
  • स्थिति połączenia z Internetemमैं स्ज़ीबकोść पॉज़्ज़ेनिया- पॉज़वाला और स्प्रेडज़ेनी स्टेनु पॉज़्ज़ेनी इंटरनेटोवेगो, ए टेक्ज़ उस्ताविएनिया रॉडज़ाजू आई प्रोडकोस्सी पोसियाडेनेगो cza internetowego
  • przycisk wstrzymania/wznowienia हारमोनोग्राम;- wstrzymaj lub wznów wykonywane zadanie
  • प्रिज़ीकिस्क उस्ताविएनिया लिमिटु prędkości- określ लिमिट wykorzystania cza internetowego।

 3. ग्लोन ओकेनो प्रोग्रामु- w nim wyświetlane są wszystkie infoacje po wybraniu odpowiedniej opcji z मेनू।

उवागा! निएप्रॉविड्लोवे उस्ताविएनिया प्रोग्राम एंटीवायरोविक, प्रोग्राम टाइप फायरवॉल ल्यूब टेल डोडाटको डो प्रेजेग्लडेरेक टाइप एडीबीब्लॉक, मोग पॉवोडोवाल समस्याग्रस्त डब्ल्यू działaniu aplikacji क्लाउड बैकअप। Zweryfikuj konfiguracje wprowadzone w tego typu aplikacjach। Upewnij się, e na połączeniu internetowym masz udostępniony port 21, 443 oraz wszystkie porty z zakresu od 32768 do 59999.

 

Jak zaktualizować प्रोग्राम क्लाउड बैकअप?
 1. क्लिक करें: क्लाउड बैकअप और अब हमारे लिए बेहतर प्रोग्राम और सिस्टम सिस्टम के लिए क्लिक करें।
 2. अच्छी दोस्तो जेस्ट अब वेर्सजा ऐप्लीकजी, और स्ट्रोनी ग्लोनेज विएविटलोन ज़ोस्टैनी व्लासीवे पोवियाडोमिएनी।
 3. ज़मियां, वर्सजी प्रोग्रामु पॉटविएरड, प्रिज़ीकिस्कीमअकटुलिज़ुजू.

पामिस्तज, e w przypadku ważnych i obowiązkowych aktualizacji programu, do czasu ich potwierdzenia, nie będą wykonywały się kopie zaplanowane w Harmonogramie।

 

जैक wprowadzić ograniczenie prędkości wysyłania i/lub pobierania danych?
 1. क्लिक करें: क्लाउड बैकअप और अब हमारे लिए बेहतर प्रोग्राम और सिस्टम सिस्टम के लिए क्लिक करें।
 2. W prawym गोर्नीम रोग प्रोग्रामु क्लिकनिज इकोनो व्यकेरेसु(1).
 3. Zaznacz चेकबॉक्स przy opcji, którą chcesz ustawić।
 4. Wprowadź मस्साść डब्ल्यू एमबीपीएस।
 5. क्लिकनिज प्रिज़ीकिस्कज़टविएरडŹ.

Ograniczenie zostanie wprowadzone po restarcie Programu.

 

याक उस्ताविल रॉडज़ज आई स्ज़ीबकोस पोसियाडेनेगो पॉज़्ज़ेनिया?
 1. क्लिक करें: क्लाउड बैकअप और अब हमारे लिए बेहतर प्रोग्राम और सिस्टम सिस्टम के लिए क्लिक करें।
 2. डब्ल्यू प्रविम गोर्निम रोग प्रोग्रामु क्लिकनिज आइकॉन मॉनिटरा(1).
 3. ज़ज़्नाज़ चेकबॉक्स प्रेज़ी रॉडज़ाजू पॉज़्ज़ेनिया, जकी चेसेज़ उस्तावि(1).
 4. वपिस्ज़ोकोड जेडनोराज़ोवी(2), पनेलु क्लिंटा के साथ।
 5. क्लिकनिज प्रिज़ीकिस्कज़टविएरडŹ (3).

ज़मियाना रोडज़ाजू cza internetowego i jego szybkości pozwala और optymalną pracę aplikacji। क्लाउड बैकअप dostosowuje w दस sposób rodzaj komunikacji z chmurą nazwa.pl, poprzez ustalenie właściwego dla danej szybkości łącza internetowego rozmiaru przesyłanych pakietów danych। पॉज़वाला तो ना ज़ाचोवानी प्रीनेज प्रैसी अप्लिकैजी, नवेट प्रज़ी czach o małej przepustowości.

पो ज़ापिसानिउ ज़्मियानी स्ज़ीबकोśसी पॉज़्ज़ेनिया, कोपी वायकोने दो तेज़ पोरी डब्ल्यू रामच क्लाउड बैकअप ज़ोस्तान, ऑटोमैटीज़नी पोब्रेन ज़ेरवेरा, ओड्सज़ीफ़्रोवेन, पॉडज़ीलोन और व्लान्सीवि प्रारूप डैनीच, पोनोनी और ज़ास्ज़ीफ़्रोने।

वैन!Ze względu na konieczność podania kodu jednorazowego, nie ma możliwości zmiany szybkości połączenia w testowej wersji programu (परीक्षण)

विषयसूची