अंग्लैंडमाट्काचार्ट

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
 • पोजेमनोść100 जीबी
 • लिज़्बा डोमेन1
 • कोंटा ई-मेल1
 • Poczta przez WWW
 • आवेदन और Androida
 • कोपी बेज़पिज़ेńस्ट्वा
 • एंटीवायरस और एंटीस्पैम

क्लाउडमेल प्रारंभ

नाजलेप्सज़ी और स्टार्ट

60ज़ूकोरिया गणराज्य
वाईबिएराम
 • पोजेमनोść500 जीबी
 • लिज़्बा डोमेनबेज लिमिटु
 • कोंटा ई-मेलबेज लिमिटु
 • Poczta przez WWW
 • आवेदन और Androida
 • कोपी बेज़पिज़ेńस्ट्वा
 • एंटीवायरस और एंटीस्पैम

CloudMail Biznes

वायबोर पोलस्किच फर्म

200ज़ूकोरिया गणराज्य
वाईबिएराम
 • पोजेमनोść1 टीबी
 • लिज़्बा डोमेनबेज लिमिटु
 • कोंटा ई-मेलबेज लिमिटु
 • Poczta przez WWW
 • आवेदन और Androida
 • कोपी बेज़पिज़ेńस्ट्वा
 • एंटीवायरस और एंटीस्पैम

क्लाउडमेल प्रो

Pakiet dla wymagających

400ज़ूकोरिया गणराज्य
वाईबिएराम
डेस्कटॉप स्ट्रॉनी के बारे में बताएं

उस्लुगी क्लाउडमेल w nazwa.pl, ओपार्टे ओ टेक्नोलॉजि चमूरी ओब्लिकज़ेनिओज, टू नोवोज़ेस्ने रोज़विज़नी, ज़ापेवनियाजेस वायसोक स्ज़ीबकोść डिज़िआनिया, स्कालोवालनोज़ ज़ासोबो नाज़ रीक। W chmurze nazwa.pl każde konto pocztowe obsługiwane jest jednocześnie na kilkuset serwerach, dzięki zemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie działają z maksymalną możliwą s.

डायनेमिकज़ने प्रेज़ीडज़िएलनी ज़ासोबो ज़ किल्कुसेट सेरवेरो

Zarządzaniem zasobami, które są niezbędne do obsługi przychodzących i wychodzących wiadomości ई-मेल, zajmują się urządzenia nazywane load balancerami। कीरुज वन रुच डॉटिक्ज़सी ओकेरेस्लोनज स्क्र्ज़िन्की पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज डो नजमनिएज ओब्सीओनेगो डब्ल्यू डैनिम मोमेन्सी सेरवेरा डब्ल्यू क्लेस्ट्रेज़ सेरवेरो पोक्ज़टोविक। समा एनालिज़ा ओब्सीज़ पॉज़्ज़ेगोल्निच एलिमेंटो क्लॉस्ट्रा सेरवेरो पोक्ज़्टोविक रियलिज़ोवाना जेस्ट w czasie tysięcznych części sekundy। डिज़िल्की टेम्पू ऑब्स्लुगा पॉज़्टी ई-मेल और सर्वरच nazwa.pl ओडीबीवा सिę बेज़ adnych spowolnień।

Poczta w chmurze to nowe możliwości dla Twojej Firmy

सर्वर पोस्ट करें CloudMail umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail o rozmiarze do 1 GB. Stwarza to zupełnie nowe możliwości komunikacji z klientami i Partnerami w każdej Firmie, likwidując konieczność korzystania z zewnętrznych serwerów służących do przechowywania dużych plików। ग्राफ़िकी wysokiej rozdzielczości czy materiały wideo dzięki CloudMail można przesyłać jako zwykły załącznik! ज़स्तोसोवानी टेक्नोलोजी क्लाउड पॉज़वाला और स्कोलोवानी दोस्तोपन्च zasobów, umożliwiając wysyłanie nawet do 100.000 wiadomości ई-मेल w ciągu jednej doby!

Pełna specyfikacja

क्लाउडमेल
शुरू
क्लाउडमेल
बिज़नेस
क्लाउडमेल
समर्थक

पैरामेट्री

पॉविएरज़्निया डिस्कोवाल

Powierzchnia dyskowa określa ilość dostępnego miejsca और pocztę ई-मेल, बाज़ी डैनीच ओराज़ स्ट्रॉनी WWW। जेज वाइल्कोść डब्ल्यू ऑफ़र्सी उमोग्लिविया यूट्र्ज़िमनी सेटेक टाइसिęसी वियाडोमोśसी पोक्ज़्टोविक ओराज़ विएलू स्ट्रॉन WWW।
100 जीबी500 जीबी1 टीबी

मैक्सिमलनी सीज़ास यूसिया प्रोसेसोरा

Usługa Hostowa może wykorzystać w ciągu 24 Godzin dostępną ilość sekund czasu procesora, korzystając z mocy obliczeniowej setek serwerów dostępnych w chmurze nazwa.pl। do czasu użycia procesora zliczane jest obciążenie wywoływane przez wszystkie procesy związane z jej funkcjonovaniem. Dzięki dużej dostępnej mocy obliczeniowej, wszystkie operacje wykonywane są zawsze szybko, niezależnie od chwilowego wzrostu obciążenia spowodowanego porą dnia lub prowadzonymi przez Ciebie działaniami marketingowymi zwiększającymi liczbę odwiedzin stron WWW i ilość przesyłanej korespondencji e-mail.
43 200 एस86 400 एस172 800 एस

प्रोसीसरी

पहले से ही इंटेल ज़ीऑन ई-2288जी और बार्ड्ज़ो विसोकिम टेक्टोवानीम 5 गीगाहर्ट्ज रेडुकुजे डू मिनिमम सीज़स ऑकज़ेकिवानिया और वायकोनीवानी wszystkich ओपेराजी और सर्वरच, सह zwiększa szybkość जेनरोवानिया डायनामिकज़नीच स्ट्रोन वर्डप्रेस। Skalowanie zasobów zapewnione jest przez technologię CloudHosting.
5 गीगाहर्ट्ज5 गीगाहर्ट्ज5 गीगाहर्ट्ज

क्लाउडहोस्टिंग

टेक्नोलोजी chmury zapewnia dynamicznie rozdzielanie obciążenia pomiędzy serwerami z najmniejszym obciążeniem w klastrze, co gwarantuje, e każda usługa hostowa ma zapewnione zasoby zagwarantowane w zagwarantowane। ओब्किज़नी सर्वर मॉनिटरोवेन जेस्ट डेज़ीज़ रेज़ी ना सेकुंड्ज़, को ज़ापेवनिया बार्ड्ज़ो स्ज़ीबकी सीज़स रीकजी ना ज़्विल्क्सज़ाजेसी सिन् ना पॉजेडिन्ज़ाइम सर्वर्ज़ ओब्सीनी।

स्थानांतरण डैनीच

स्थानांतरण ओकेरेस्ला całkowitą ilość danych przesyłanych z i do Uslugi w przeciągu miesiąca kalendarzowego, mierzoną na Warstwie IP. डू ruchu zaliczane są w szczególności połączenia do stron WWW, serwerów POP3, IMAP4, FTP, SSH, SMTP, a także ruch ICMP।
1 टीबी3 टीबी6 टीबी

स्ज़ीबको cz सेरवेरोव

नजविंस्ज़ा मोस्लिवा स्ज़ीबकोść डज़ियानिया स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज मोżलिवा जेस्ट डेज़िल्की वायकोर्ज़िस्तानीउ स्ज़ेरोकोपासमोविक, ज़्वियाट्लोवोडोविक łącz नाज़वा.पीएल ऑराज़ोव डोस्टनी
250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस

डीएनएस एनीकास्ट

डीएनएस एनीकास्ट स्क्रैका सीज़स ओटविएरानिया स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू प्रेज़ग्लडार्कच इंटरनेटोविच, पॉपरज़ेज़ प्रेज़ीस्पीज़ज़ी और सर्वर डीएनएस। funkcjonalność dostępna dla डोमेन zarejestrowanych w nazwa.pl lub z wykupioną usługą DNS Anycast.

bezpieczeństwo

सिस्टमोवा कोपिया

Bezpieczeństwo danych zgromadzonych w nazwa.pl zapewniają macierze RAID, synchronizujące pomiędzy sobą dan w czasie rzeczywistym। Dodatkowo raz na dobę systemowe kopie bezpieczeństwa wszystkich danych przesyłane są czami światłowodowymi do zewnętrznego डेटा सेंटर। सिस्टमोवे कोपी bezpieczeństwa wykonywane są na wypadek awarii nośników danych i nie zastępują kopii bezpieczeństwa użytkownika। डेन ज़ निच मोग जेदनाक ज़ोस्टा, यूडोस्टेपनियोन और वारुनकैच प्रेज़्डस्टावियोनीच डब्ल्यू रामच उस्लग आईटी wiadczonych przez nazwa.pl। Systemowe kopie bezpieczeństwa utrzymywane są przez co najmniej 48h. अबी ज़ापेवनिć सोबी ड्यून्सज़ी ओकरेस प्रिज़ेचोवानिया कोपी डैनीच, मोस्लिवोस डेफिनिओवानिया हारमोनोग्रामू इच ट्वोरेज़ेनिया ओराज़ फंकजोनलनो, समोद्ज़िएलनेगो ओडज़िस्कीवानिया इंफॉर्मैकजी, स्कोर्ज़ीस्टाज ज़ ज़ुपासोवा "कोपिया"।

एसएसएल और पोस्ट

सेवा poczty umożliwiają wysłanie i odbierania wiadomości ई-मेल za pomocą bezpiecznych połączeń wykorzystujących certyfikaty SSL। कोरेस्पोंडेन्स्जा प्रिज़ेकाज़ीवाना जेस्ट डब्ल्यू फॉर्मी ज़स्ज़ीफ्रोवनेज, निमोस्लीवेज डो पॉड्सलुचानिया।

पैरामेट्री bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i Stabilność wiadczonych usług topriytet nazwa.pl। डज़िल्की व्प्रोवाडज़ेनिउ पैरामेट्रो बेज़पिएक्ज़ेंस्टवा काल्डी क्लाइंट मा ज़ापेवनिओन वायसोक वायदजनोść उसुगी, ज़ ग्वारंजे नीप्रज़रवानेगो फ़ंककजोनोवानिया प्रेज़ 99,9% ज़ासु जेज wiadczenia।
वाइसोकीवाइसोकीवाइसोकी

Rozszerzona ochrona DoS और DDoS

Usługa realizowana przez स्क्रबिंग सेंटर nazwa.pl, पोलेगाजिका और ऑक्रोनी प्रेजेड अतकामी z sieci इंटरनेट, powodującymi wysycenie cza lub zablokowaniem dostępu do usług. Ruch sieciowy TCP/UDP/ICMP jest analizowany w czasie rzeczywistym, a pojawiające się zagrożenia są identyfikowane i powstrzymywane, nie wywołując szkody dla działania WWW serwistym।

वेब अनुप्रयोग फ़ायरवॉल (WAF)

WAF to zapora sieciowa, często nazywana filtrem aplikacyjnym, przeznaczona do ochrony stron WWW, która zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia ochronę przed टाइपोवाइमी अतकामी टाइपु XSS/SQL/PHP। वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल ओराज़ ई-स्केलेपु, मोना डब्ल्यू प्रॉस्टी स्पोसोब कॉन्फिगुरोवाज़ ज़ाक्रेस ओक्रोनी, डब्ल्यू ज़ालेज़्नोśसी ओड वायकोर्ज़िस्टीवानेगो।

घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस)

IPS działa pomiędzy systemem DoS/DDoS i filtrami aplikacyjnymi WAF, zapewniając wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków और grupie kilkuset tysięcy różnych serwisów WWW przeww obs. मॉनिटरिंग टेक डुज़ेज लिज़्बी स्ट्रोन पॉज़वाला ज़िडेंटीफ़िकोवाल डज़ियाज़ानिया इंट्रूज़ो जेस्ज़्ज़ेज़ ज़ानिम रोज़पोक्ज़्न फ़ैक्टीज़नी अताक।

डोमनी

Liczba obsługiwanych domen i stron WWW

Nielimitowana liczba डोमेन umożliwia sworzenie wielu serwisów WWW ऑरज़ कॉन्ट पॉज़्टी इलेक्ट्रॉनिकज़नेज। डोमनी मोग डज़ियाल निज़ेलेंनी लुब वस्काज़ीवान ना इने डोमी स्कोनफिगुरोवाने डब्ल्यू रामच उस्लुगी।
1बेज लिमिटुबेज लिमिटु

पोक्ज़्टा डब्ल्यू विएलु डोमेनाच(बहुविकल्पी)

कोंटा पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज ज़कलाडेन से निज़ेलेज़्नी डब्ल्यू काल्डेज डोमेनी, डेज़िल्की ज़ेमु मोग्ना यूटवोरज़ी, विएले कॉन्ट ओ ताकीज समेज नाज़वी, रोज़निस्सीच सिę जेडीनी नाज़्व डोमेनी। पुला नाज़्व डीएलए कॉन्ट पॉज़्टी इलेक्ट्रॉनिकज़नेज डब्ल्यू काल्डेज डोमेन जेस्ट निज़ेलेना।

जको

Wsparcie 24/7(टेलीफोन, ई-मेल, चैट)

Konsultanci nazwa.pl दोस्तो są przez 24 Godziny na dobę, हम wszystkie dni tygodnia, oferując pomoc w zakresie związanym z funkcjonovaniem usług oraz doborem usług dodatkowych. क्लिएन्सी ज़ usługą पोमोक प्रीमियम ऑब्ज़लुगिवानी और प्रिरीटेटोवो।

Polsce w डब्ल्यू Serwery

Klastry serwerów obsługujące strony WWW, bazy danych, pocztę ई-मेल oraz kopie zapasowe danych, umieszczone są w dwóch profesjonalnych डेटा सेंटर zlokalizowanych w Polsce। विशेष रूप से मानक मानक टीयर III और टियर IV, ओराज़ पोसियाडाज सर्टिफिकेट आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001।

SLA

Gwarantowany poziom dostępności usług, rozliczany w cyklach rocznych, to parametr zapewniający wysoką dostępność serwisow WWW, oraz kont poczty elektronicznej।
99.9%99.9%99.9%

पॉज़्टा

लिज़्बा कोंट ई-मेल

Nielimitowana liczba kont ई-मेल umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej przez wiele osób równocześnie। Za pomocą CloudHosting Panel można samodzielnie Tworzyć nowe adresy oraz zarządzać już istniejącymi। काल्दे ज़ ज़ालोलोनिच कोंट पोसिएडा दोस्तेप डू प्रोग्रामु डू ऑब्सलुगी पॉज़्टी प्रेज़ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ज़ारोवनो डब्ल्यू वेर्सजी ना कोम्प्यूटर, जेक आई ना उर्ज्ज़ेनिया मोबिलने।
1बेज लिमिटुबेज लिमिटु

अलियासी पॉज़टोवे

उपनाम पोस्ट करने के लिए वैकल्पिक पते को ई-मेल, które umożliwiają przekazywanie poczty kierowanej na wiele różnych adresów na jedno konto pocztowe। Zastosowanie Aliasow ułatwia obsługę koressendencji elektronicznej, redukując liczbę niepotrzebnych kont ई-मेल poprzez zastąpienie ich prostymi przekierowaniami.
3बेज लिमिटुबेज लिमिटु

Poczta z poziomu WWW(क्लाउड मेल)

Rozbudowany, profesjonalny प्रोग्राम pocztowy, obsługiwany przez przeglądarkę internetową, umożliwiający dostęp do poczty z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu। Doskonale radzi sobie z obsługą nawet bardzo dużych załączników, a dla osób korzystających z mobilnego połączenia z Internetem या niskiej przepustowości, stanowi rozwiązanie ące przyspiesza. Zawiera rozbudowany zestaw funkcjonalności, prosty i intuicyjny interfejs graficzny, oraz wersję dla urządzeń mobilnych।

एसपीएफ़

Zabezpieczenie SPF zapewnia ochronę przed probami podszywania się pod nadawców poczty elektronicznej. सेवा w nazwa.pl, podczas odbierania wiadomości ई-मेल Weryfikują, czy adres IP serwera nadawcy zgadza się z listą adresów IP, uprawnionych do wysyłania poczty w tej domenie.

डीकेआईएम

Zabezpieczenie DKIM zapewnia uwierzytelnienie nadawcy wiadomości za pomocą asymetrycznej kryptografii। Serwery w nazwa.pl przy wysyłaniu wiadomości dołączają zaszyfrowaną sygnaturę, którą weryfikuje सर्वर odbiorcy। Przy odbieraniu wiadomości, serwery nazwa.pl, za pomocą klucza publicznego umieszczonego w strefie DNS domeny, sprawdzają otrzymaną, zaszyfrowaną sygnaturę।

डीएमएआरसी

डीएमएआरसी से मैकेनिज्म डेफिनियूजसी, जैक मा सिę ज़ाचोवाल सर्वर पोक्ज़टोवी, केटोरी ओट्रजाइमा वायडोमोść नेगेटीवनी ज़्वेरीफिकोवान ज़ा पोमोक ज़ाबेज़पीज़ेज़ एसपीएफ़ और डीकेआईएम। DMARC umożliwia również otrzymywanie, za pomocą poczty elektronicznej, okresowych raportów o probach ई-मेल spoofingu, z serwerów pocztowych na całym wiecie, którebie .

सिस्टम एंटीस्पामोवी dla poczty

सिस्टम एंटीस्पामोवी ज़ापोबीगा प्रेज़ेड डोस्टारज़नीम स्पैमू डो स्कर्ज़ीनेक यूज़्यटकोनिकोव, डोकोनुजिक ऑटोमैटीज़नेज ओसेनी कल्डेज प्रेज़ीचोड्ज़ज़सीज वियाडोमोśसी ज़ा पोमोक वाईस्पेकजालिज़ोवनीच फिल्ट्रो। फिल्ट्री कोरज़ीस्टाजेज़ ग्लोबलनेज लिस्टी एड्रेस ई-मेल, ज़्नैनीच ज़ वाईस्यैनिया स्पैमू, वेरीफिकुज इंफॉर्मैकजे ज़ावर्टे डब्ल्यू ज़ाबेज़पीसजेनियाच एसपीएफ़, डीकेआईएम, डीएमएआरसी ओराज़ डोडैटकोवो एनालिज़ुज ज़ावार्टो प्रेज़ेसीज़ स्को पॉड kątem ktem। Wyniku przeprowadzonej एनालिज़ी, dla każdej wiadomości przypisywana jest Wartość punktowa i podejmowana decyzja o doręczeniu lub odrzuceniu wiadomości। Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych białych i czarnych list nadawców koressendencji ई-मेल, mając tym samym kontrolę nad zasadami filtrowania wiadomości.

सिस्टम एंटीवायरोसॉवी dla poczty

सिस्टम एंटीवायर्सोवी ज़ापोबीगा प्रेज़ेड डोस्टारज़ानिएम डो स्कर्ज़ीनेक यूज़्यटकोनिको वियाडोमोśसी ज़ावियराजेसीच स्ज़कोडलीवे ओप्रोग्रामोवानी। डू ओसेन वायकोर्ज़ीस्टुजे बाज़ी ज़्नानिच ज़ाग्रोज़, ऑरज़ एनालिज़ुजे वियाडोमोśसी ज़ा पोमोक एल्गोरीटमो हेयूरीस्टीज़नीच, पॉज़वालाजसीच और वायक्रीवानी नोयच वाइरसोव और पोडस्टावी ज़्नानिच डब्लूज़ोरको Wyniku przeprowadzonej एनालिज़ी पोडेजमोवाना जेस्ट डिसीज़ा या डोस्टारज़ेनिउ लुब ओड्रज़ुसेनिउ वियाडोमोसी।

ऑब्सलुगा प्रोटोकोłु IMAP

प्रोटोकोल IMAP umożliwia automatyczną synchronizację zawartości Programu pocztowego, zainstalowanego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, ze skrzynką e mail na serwerze. रोज़विज़ानी dla użytkowników, którzy korzystają z poczty na wielu urządzeniach, gdyż wiadomości zapisane na jednym urządzeniu dostępne są równocześnie नं. IMAP umożliwia Rownież Tworzenie folderów pocztowych na serwerze, co wykorzystywane jest do katalogowania wiadomości e-mail.

ऑटोरेस्पोन्डर dla poczty

ऑटोरेस्पोन्डर टू usługa पोलेगाजेका और ऑटोमेटीक्ज़नीम वाईस्यैनीउ ज़्वोट्नेज wiadomości e-mail do nadawcy koressendencji, doręczonej na konto poczty elektronicznej. डिज़िंकी तेज़ फ़ंककजोनलनोśसी इस्तनीजे मोज़िलोव पॉइनफॉर्मोवानिया नाडावको ओ नीओबेकनॉसी सीज़ी उरलोपी वाईपोकज़िनकोविम व्लासिसिएला एड्रेसु ई-मेल।

प्रेज़ेकिरोवानिया पॉज़्टी

प्रिज़कीरोवानी पॉज़्टी पॉज़वाला और ऑटोमैटिसज़ने डोर्स्ज़ेनी प्रिज़िचोड्ज़ेज़ेज़ कोरेस्पोन्डेंकजी और इनी एड्रेस पॉज़्टी इलेक्ट्रॉनिकज़नेज। उज़तविया से ज़र्ज़्ज़्ज़ैनी नीयूज़्यवानीमी कोंटमी पोक्ज़्टोविमी न कोटोरे मोज़े बाय जेस्ज़े किरोवाना कोरेस्पोन्डेंजा।

Funkcja कैच-ऑल dla poczty

उमोस्लिविया प्रेज़ेकाज़नी वायडोमोसी, विज़लेनेज ना डॉवल्नी, नीइस्टनीजेसी एड्रेस डब्ल्यू डोमेनी, और वेस्कैज़ेन कोंटो पॉज़टोवे। W przypadku, w którym korespondent pomyli się podczas podawania nazwy konta mailowego, wiadomość trafi na wyznaczony przez użytkownika एड्रेस ई-मेल।

लिस्टी डिस्कस्यजेन

लिस्टी डिस्कुस्यजने ज़ापेवनियाज मोस्लिवोść ट्वोरजेनिया इंडीविड्यूलनिच ग्रुप ओबियोरको, ज़ा पोमोक केटोरीच वायसिनी वायडोमोसी ई-मेल दो विएलु एड्रेसेटो जेडनोक्ज़ेज़्नी जेस्ट प्रोस्टे आई स्ज़ीबकी। Wystarczy wysłać wiadomość na adres e-mail wybranej listy dyskusyjnej (nadany podczas jej tworzenia), a wszyscy jej uczestnicy otrzymają tę wiadomość। लिस्ट डिस्कसजने नी मैज ओग्रानिक्ज़े को डू लिक्ज़बी uczestników.

ज़र्ज़िदज़ानी

क्लाउडहोस्टिंग पैनल

CloudHosting Panel to intuicyjne narzędzie do zarządzania Hostiem, w którym, za pomocą przeglądarki internetowej, odbywa się administracja kontami poczty elektronicznej, bazami danych i stronami. समोद्ज़िएलने डोडावनी और यूसुवानिया डोमेन पर उमोस्लिविया, कोंट ई-मेल आई बाज़ डैनीच, ए टेके यूडोस्टेपनिया इंफॉर्मैकजे और टेम्पट ओग्लडालनोसी स्ट्रॉन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू।

उस्लुगी दोदतकोवे प्लात्ने

Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है

Dedykowany IPv4 लोकलिज़ोवानी डब्ल्यू पोल्स, नीमचेक, फ़्रैंकजी, व्लॉस्ज़ेक, हिज़्पैनी लब वाईल्किएज ब्रिटानि, umożliwia zwiększenie funkcjonalności Hostingu i jego geolokalizację w różnych Europy częś को संबोधित करता है। एलिमिनुजे रयज़ीको ज़्विज़ेन ज़ी współdzieleniem adresu IP przez wielu klientów। Niweluje zagrożenie związane z przypadkowym wpisaniem adresu IP i domeny na listy RBL, skutkujące problemami w działaniu poczty। Chroni również przed przypadkowymi atakami typu DDoS, skyerowanymi przeciwko innym serwisom WWW, współdzielącym दस सैम एड्रेस आईपी।
-

रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie

उस्लुगा यूमोग्लिविया wprowadzenie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki czemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट टूजा उस्लुगा होस्टिंगोवा निज़ाइम नी बेड्ज़ी सिę रोज़्निआ डेडको। Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. उस्ताविएनी opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych।
-

डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 100 जीबी

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać 200 GB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi.
---

डोडाटकोवा पॉविएर्ज़चनिया डिस्कोवा 500 जीबी

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać 1 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi.
---

डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 1 टीबी

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać 2 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi.
--

सर्वर pocztowy XL

उस्लुगा सर्वर pocztowy XL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 10.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 300.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym dużą liczbę skrzynek pocztowych। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।
-

सर्वर pocztowy XXL

उस्लुगा सर्वर pocztowy XXL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 100.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 3.000.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym bardzo dużą liczbę skrzynek pocztowych lub wysyłającym न्यूज़लेटरी। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।
-

डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच

Dodatkowy स्थानांतरण danych umożliwia Ci korzystanie z Uslugi po przekroczeniu Limitu transferu określonego w ofercie, którą wybrałeś। Dan przesyłane są zawsze z pełną szybkością, przy wykorzystaniu szybkiej sieci nazwa.pl, posiadającej wiele punktow wymiany ruchu w sieci इंटरनेट। मॉडलू ज़ा Użycie के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना मज़ाक।

कोपिया ज़ापासोवा डेनिचो

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym डेटा सेंटर। Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dan będą Archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na सर्वर। रोज़मिअर कोपी उस्तालानी जेस्ट और पॉडस्टावी फ़ैक्टिक्ज़नेज ज़ाज्टोśसी डैनिच और मैकिएर्ज़च डिस्कोविक, प्रेज़ेचोउजसीच कोपी ज़ापासोवे। मॉडलू ज़ा Użycie के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना मज़ाक।
सेनिक प्रोमोसीजनी
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
क्लाउडमेल प्रारंभ
60ज़ू
300ज़ू
CloudMail Biznes
200ज़ू
1 000ज़ू
क्लाउडमेल प्रो
400ज़ू
1 600ज़ू
USŁUGI DODATKOWE PATNE
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
100ज़ू
300ज़ू
रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
100ज़ू
300ज़ू
डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 1 टीबी
600ज़ू
1 800ज़ू
सर्वर pocztowy XL
300ज़ू
900ज़ू
सर्वर pocztowy XXL
1 200ज़ू
3 600ज़ू
सेनिक मानकोवी
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
क्लाउडमेल प्रारंभ
250ज़ू
500ज़ू
CloudMail Biznes
800ज़ू
1 600ज़ू
क्लाउडमेल प्रो
1 200ज़ू
2 400ज़ू
USŁUGI DODATKOWE PATNE
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
200ज़ू
400ज़ू
रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
200ज़ू
400ज़ू
डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 1 टीबी
1 200ज़ू
2 400ज़ू
सर्वर pocztowy XL
600ज़ू
1 200ज़ू
सर्वर pocztowy XXL
2 400ज़ू
4 800ज़ू
डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
कोपिया ज़ापासोवा डेनिचो
0,01zł/10 जीबी/एच
0,01zł/10 जीबी/एच
निटो
ब्रूटो

ज़र्ज़दज़ज पॉज़्ट फ़र्मो
मैं प्रियवत्नी
ओराज़ वायगोडनी प्लानुजी
ओबोविज़्कि

बडी मोबिलनी
z aplikacją क्लाउड मेल

उस्लुगी क्लाउडमेल w nazwa.pl, ओपार्टे ओ टेक्नोलॉजि चमूरी ओब्लिकज़ेनिओज, टू नोवोज़ेस्ने रोज़विज़नी, ज़ापेवनियाजेस वायसोक स्ज़ीबकोść डिज़िआनिया, स्कालोवालनोज़ ज़ासोबो नाज़ रीक। W chmurze nazwa.pl każde konto pocztowe obsługiwane jest jednocześnie na kilkuset serwerach, dzięki zemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie działają z maksymalną możliwą s.

डायनेमिकज़ने प्रेज़ीडज़िएलनी ज़ासोबो ज़ किल्कुसेट सेरवेरो

Zarządzaniem zasobami, które są niezbędne do obsługi przychodzących i wychodzących wiadomości ई-मेल, zajmują się urządzenia nazywane load balancerami। कीरुज वन रुच डॉटिक्ज़सी ओकेरेस्लोनज स्क्र्ज़िन्की पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज डो नजमनिएज ओब्सीओनेगो डब्ल्यू डैनिम मोमेन्सी सेरवेरा डब्ल्यू क्लेस्ट्रेज़ सेरवेरो पोक्ज़टोविक। समा एनालिज़ा ओब्सीज़ पॉज़्ज़ेगोल्निच एलिमेंटो क्लॉस्ट्रा सेरवेरो पोक्ज़्टोविक रियलिज़ोवाना जेस्ट w czasie tysięcznych części sekundy। डिज़िल्की टेम्पू ऑब्स्लुगा पॉज़्टी ई-मेल और सर्वरच nazwa.pl ओडीबीवा सिę बेज़ adnych spowolnień।

Poczta w chmurze to nowe możliwości dla Twojej Firmy

सर्वर पोस्ट करें CloudMail umożliwiają wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail o rozmiarze do 1 GB. Stwarza to zupełnie nowe możliwości komunikacji z klientami i Partnerami w każdej Firmie, likwidując konieczność korzystania z zewnętrznych serwerów służących do przechowywania dużych plików। ग्राफ़िकी wysokiej rozdzielczości czy materiały wideo dzięki CloudMail można przesyłać jako zwykły załącznik! ज़स्तोसोवानी टेक्नोलोजी क्लाउड पॉज़वाला और स्कोलोवानी दोस्तोपन्च zasobów, umożliwiając wysyłanie nawet do 100.000 wiadomości ई-मेल w ciągu jednej doby!

CloudMail – Twoja pocztaईमेलहम वासनेज डोमेनी

 • कोंटो पोक्ज़टोवे डब्ल्यू जेडनेज लुब विएलु डोमेनच
  CloudMail to profesjonalna poczta, w której wykorzystujesz własną domenę. W zależności od wybranego pakietu możesz Tworzyć konta pocztowe dla jednej lub nielimitowanej liczby डोमेन।
 • Bezpieczna poczta bez reklam i spamu
  Oferowana przez nazwa.pl poczta dla फर्म और osób prywatnych jest doskonale zabezpieczona। Niezawodne filtry antispamowe, SPF, DKIM, DMARC और szyfrowanie SSL zapewniają wygodę i poufność Twojej koressponencji।
 • पोक्ज़्टा दोस्त्पना ना कादिम उर्ज़्ज़्ज़ेनिउ आई प्रेज़ेज़ प्रिज़ेग्लडार्कę
  क्लाउड मेल टू प्रोफेशनल्सजोनलनी सिस्टम को ई-मेल पर ध्यान देना चाहिए przez przeglądarkę WWW। कोम्फोर्ट कोरज़िस्टानिया और पॉज़्टी पोडनोसी टेक्ज़ डेडिकोवाना एप्लिकैकजा और उर्ज्ज़्ज़ेनिया मोबिलने जेड सिस्टमम एंड्रॉइड।

रोज़बुदुज स्वोज सर्वर पॉज़टोवी क्लाउडमेल या डोडाटकोवे फंकसीजोनलनोśसी आई यूसलुगी

 • Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है Dedykowany ने IPv4 लोकलिज़ोवानी डब्ल्यू पोल्ससे, नीमकेज़, फ़्रैंकजी, वोस्ज़ेक, हिज़्पैनी लब वाईल्किएज ब्रिटानी, umożliwia zwiększenie funkcjonalności सर्वर क्लाउडमेल और jego geolokalizację w czciach Euroch को संबोधित किया। एलिमिनुजे रयज़ीको ज़्विज़ेन ज़ी współdzieleniem adresu IP przez wielu klientów। Niweluje zagrożenie związane z przypadkowym wpisaniem adresu IP i domeny na listy RBL, skutkujące problemami w działaniu poczty। Chroni również przed przypadkowymi atakami typu DDoS, skyerowanymi przeciwko innym użytkownikom, współdzielącym दस सैम एड्रेस आईपी।

  वायबेराम
 • रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie उस्लुगा umożliwia wprowadzanie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki zemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट टूजा usluga hostowa nie będzie się niczym rożniła dedykod odykod । Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. उस्ताविएनी opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych।

  वायबेराम
 • सर्वर pocztowy XL उस्लुगा सर्वर pocztowy XL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 10.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 300.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym dużą liczbę skrzynek pocztowych। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।

  वायबेराम
 • सर्वर pocztowy XXL उस्लुगा सर्वर pocztowy XXL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 100.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 3.000.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym bardzo dużą liczbę skrzynek pocztowych lub wysyłającym न्यूज़लेटरी। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।

  वायबेराम
 • डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवाल दोदतकोवा पॉविएर्ज़चनिया डिस्कोवा, केटोर मोज़ेज़ ज़ामोवि डब्ल्यू रामच तेज़ उस्लुगी, स्टवार्ज़ मोस्लिवोल प्रिज़ेचोवानिया और सर्वर्ज़ बार्ड्ज़ो दुज़ेज इलोस्सी वायडोमोज़ी ई-मेल सीज़ी ट्वेरज़ेनिया कोंट ई-मेल। A to wszystko bez konieczności zmiany opcji uslugi.

  वायबेराम
 • डीएनएस एनीकास्टप्रौद्योगिकीएनीकास्ट skraca czas dostępu do usługi, dzięki rozmieszczeniu serwerów DNS w różnych miejscach na ziemi. Zapytania o Konkretną domenę kierowane są do najbliższego serwera w zasięgu użytkownika, a pozostałe serwery gotowe są do udzielania odpowiedzi w przypadku jego niedostępności.

  W ramach DNS Anycast masz możliwość korzystania z zabezpieczeniaडीएनएसएसईसी , które uniemożliwia wykorzystanie domeny przez Cyberprzestępców। अधिक जानकारी के लिए पोस्ट करेंएसपीएफ़, डीकेआईएम और डीएमएआरसीzabezpieczają Twoją pocztę elektroniczną przed फ़िशिंगिएम और स्पैमम।

  वायबेराम
 • कोपिया ज़ापासोवा डेनिचो Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym डेटा सेंटर। Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dan będą Archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na सर्वर। रोज़मिअर कोपी उस्तालानी जेस्ट और पॉडस्टावी फ़ैक्टिक्ज़नेज ज़ाज्टोśसी डैनिच और मैकिएर्ज़च डिस्कोविक, प्रेज़ेचोउजसीच कोपी ज़ापासोवे। मॉडलू ज़ा Użycie के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना मज़ाक।

  वायबेराम

आवेदन मैं dodatki do poczty CloudMailWybierając konto pocztowe w nazwa.pl, oprócz efektywnej ochrony przed niechcianą korespondencją, otrzymujesz pakiet przydatnych narzędzi i dodatków, które ułatwią Ci कोड।

क्लाउड मेल

पेशेवर प्रबंधक pocztowy, dostępny przez przeglądarkę internetową।

क्लाउडहोस्टिंग पैनल

Narzędzie pozwalające zarządzać przestrzenią dyskową poczty, skrzynkami oraz filtrem antyspamowym।

डब्ल्यू कॉडज़िएनेज कोरेस्पोन्डेन्सजी प्रीजेंटुज एसआई प्रोफेसरजोनलनी!
लीडर टेक्नोलॉजिकज़नी

Nazwa.pl świadczy usługi zgodnie zनॉर्मą bezpieczeństwa आईएसओ 27001w nowoczesnych डाटा सेंटर zlokalizowanychडब्ल्यू क्राकोवी, वार्सज़ावी और एम्सटर्डम; . Wszystkie centra danych połączone są ze sobą za pomocą cz wiatłowodowych, aसुमा cznej przepustowości z siecią इंटरनेट wynosi ponad 250 Gbps . Oprócz połączń z polskimi punktami wymiany ruchu operatorkiegoEPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX पॉज़्नान, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, Thinx Warszawa, POZIX पॉज़्नान, WRIX व्रोकला, CIX क्राको, nazwa.pl posiada bezpośredni dostęp doESpanix Madrytओराज़ स्ट्रेटेजिकज़नेगो पंकटू डब्ल्यू ग्लोबलनेज एसईसीआई पॉज़्ज़एम्स-IX एम्स्टर्डम.

Zastosowanie geograficznie rozproszonych serwerówडीएनएस एनीकास्ट, ulkowanych w kilkunastu kluczowych डेटा सेंटर और całym wiecie, zapewnia niskie czasy odpowiedzi और zapytania orazchroni usługi Klientów przed atakami typu DDoS . सर्वरी डीएनएस एनीकास्ट के बारे मेंzabezpieczenia DNSSECuniemożliwiające podszycie się pod domeny przez Cyberprzestępców.

Nazwa.pl będąc लिडेरेम technologicznym w Polsceप्रेज़ेकाज़ुजे स्वोइम क्लिएनटॉम अबोक्ज़ने, बेज़पीज़ने आई स्ज़ीबको दज़ियालाजेस उस्लुगी, डेज़िकी ज़ेमूKlienci nazwa.pl जाको पियरवसी डब्ल्यू पोल्ससीmogą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych।

Najczęściej zadawane pytania dotyczące poczty CloudMail

 • कोंटो ई-मेल, इनैक्ज़ेज़ नाज़ीवेन स्कर्जिन्क, पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज, यूमोग्लिविया वाईमियन, वियाडोमोśसी टेकस्टोविक और मल्टीमीडियालनीच माइल्डज़ी यूज़्यटकोनिकमी एसईसीआई इंटरनेट। कोंटो ई-मेल जेस्ट związane z funkcjonovaniem domeny internetowej. Tworzy się je według następującego schematu: nazwa_użytkownika@jakasdomena.pl। काल्डे कोन्टो ई-मेल पोसिएडा यूनिकैल्नी एड्रेस और डिज़िल्की umieszczeniu go na serwerach pocztowych।

 • Posiadanie poczty Firmowej jest obecnie standardem i przekłada się na lepszy wizerunek prowadzonego biznesu. कोंटो ई-मेल हम własnej domenie wiadczy o profesjonalizmie, uwiarygadnia przedsiębiorstwo w oczach klientów i pozwala na sprawną komunikację zarówno wewnątrz organizacji, jętrz znyzew n। पोक्ज़्टा इलेक्ट्रॉनिक्ज़ना से निज़्बदने नार्ज़्ज़्ज़ी डला काज़्देज फर्मी, निज़ेलेनी ओड जेज विएल्कोसी और रॉडजाजू रिंकू, ना केटोरीम प्रोवाद्ज़ी ओना स्वोज डज़ियालनोस।

 • Liczba skrzynek pocztowych, które można założyć w ramach serwerów CloudMail jest uzależniona od wybranej opcji usługi। पहले से ही सर्वर क्लाउडमेल प्रारंभ करें और अधिक से अधिक ई-मेल करें और 100 जीबी का पता लगाएं। सेवरी क्लाउडमेल बिज़नेस और क्लाउडमेल प्रो ज़ापेवनियाज कोलेजनो 500 जीबी और 1 टीबी प्रेज़स्ट्रेजेनी डिस्कोवेज, डब्ल्यू रैमच केटोरेज मोग्ना यूटवॉर्ज़ी डॉवोलन लिक्ज़ब कॉन्ट ई-मेल, ए एस ही स्क्रज़िनकी मोग बाय रउचैमनी डब्ल्यू। मैक्सिमलनी रोज़मिअर प्रेज़ेस्ट्रेजेनी डिस्कोवेज, केटोर मोना डिस्पोनोवाć डब्ल्यू रामाच उस्लुगी पोक्ज़तोवेज क्लाउडमेल विनोसी 2 टीबी।

 • सेरवेरी क्लाउडमेल कोर्ज़िस्टाज़ी ज़ ज़ावांसोवनीच फ़िल्ट्रो एंटीस्पामोविक, केटोरे क्रॉनिक यूज़ाइटकोनिका प्रेज़ेड नीचसियानीमी wiadomościami। इस्तनीजे मोस्लिवोść इंडीविडुअलनेज कोनफिगुराकजी दोस्तुपनीच फिल्ट्रो, डब्ल्यू ज़ालेज़्नोस्सी ओड वाईमगां व्लासिसिएला उस्लुगी। Automatyczne ustawienia zabezpieczeń SPF, DKIM और DMARC कालक्रम ई-मेल działające और सर्वरच CloudMail przed फ़िशिंगिएम। वार्टो पामिस्टान ओ टाइम, e फर्मोवा पोक्ज़्टा बेज़ रेक्लम आई स्पैम स्टैनोवी पॉडस्टाव बेज़पीज़नेज आई स्प्रेनेज कोरेस्पोन्डेंकजी ज़ क्लिंटमी ओराज़ पार्टनरमी बिज़्नेसोवमी।

 • W zależności od potrzeb można skorzystać z trzech opcji serwerów CloudMail, które różnią się m.in. przestrzenią dyskową, liczbą obsługiwanych डोमेन मैं możliwą do założenia liczbą kont ई-मेल। Najprostszym rozwiązaniem jest pakiet CloudMail Start, który pozwala uruchomić pojedynczą skrzynkę ई-मेल या pojemności 100 GB (z opcją powiększenia do 200 GB)। बार्ड्ज़िएज ज़ावांसोवनीमी रोज़विज़नियामी से क्लाउडमेल बिज़नेस और क्लाउडमेल प्रो, केटोरे नी माज लिमिटू लिज़बी ऑब्ज़ुगिवान्यच कॉन्ट पॉज़्टोविक ऑरज़ डिस्पोनुज पॉविएर्ज़चनिą डिस्कोज़ेनिया ओडपॉविएडनिओ (500 जीबी i 1 powiednio 500 जीबी)।

किम जेस्ट?

पोरोज़्मावियाज ज़ नामी तेराज़ी