चेनाईसाटाबाजार

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł

Wybierz najnowszą wersję PHP
मैं सेरवेरो बाज डैनीचु

W swojej ofercie hostowej nazwa.pl umożliwia zakładanie baz danych w wydaniach MariaDB 10.6, PostgreSQL 12, PostgreSQL 13 i PostgreSQL 14. Możliwe jest także korzystanie z PHP w wersji 8.1, która zapewnia jesząazcze wi

पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर

PHP to लोकप्रिय język programowania przeznaczony do tworzenia witryn internetowych i aplikacji webowych. पो स्ट्रोनी सेरवेरा पर डिज़िआला, ऑरुजेक स्ज़ेरेग प्रेज़ीदत्निच नार्ज़्ज़्ज़ी, ज़ारोनो डीला पॉज़्ज़त्कुजेसीच, जेक आई ज़ावांसोवैनीच वेबमास्टरो।

Niezaprzeczalnymi atutami PHP और prostota i skuteczność. Dzięki temu PHP जेस्ट स्पॉटीकनी w praktycznie wszystkich टाइपैक स्ट्रॉन WWW, zaczynając od blogów, poprzez sklepy internetowe czy serwisy infoacyjne, एक kończąc na rozbudowanych portalach największych फर्म i।

Posiadanie aktualnej i wspieranej wersji PHP zapewnia znacznie szybsze działanie strony internetowej, ale to ostatecznie bezpieczeństwo jest najważniejszym czynnikiem, który powinniśmy brać pod uwagę, decydując się na korzystanie wyłącznie z tych wersji PHP, które posiadają oficjalne wsparcie jego twórców.

वेर्सजा
पीएचपी
वस्पार्सी ट्वोर्को
पीएचपी
Bezpłatna obsługa
przez nazwa.pl
5.331.12.2020
5.431.12.2020
5.531.12.2020
5.631.12.2020
7.031.12.2020
7.131.12.2020
7.230.06.2021
7.306.12.2021
7.428.11.2022
8.026.11.2023
8.125.11.2024

Wykres przedstawia wyniki testów szybkości działania tej samej strony WWW, wykonane na jednym serwerze, z wykorzystaniem rożnych wersji PHP। उज़िस्केन विनीकी वाइरन्नी पोकाज़ुज, प्रिज़वाग, नाउज़िच वेर्सजी पीएचपी और स्टार्सज़ीमी।

नेलेज़ ज़्वॉर्सिć यूवागę ना टू, e witryny Generowane przez PHP 8.1 działają ponad 4x szybciej w porównaniu do PHP 5.3. istotne के लिए Czy? टाक, बो स्ज़ीबकोść वज़ीटीवानिया, ए टायम सैमी वायडजनोść स्ट्रॉनी इंटरनेटोवेज, प्रिज़ेक्लाडा सिę wprost और zadowolenie użytkowników odwiedzających taką stronę, a także na जॉनोपज़े स्ट्रॉनी पॉज़्य्क।

Kończy się bezpłatna obsługa wykorzystywanej przez Ciebie wersji PHP?

Sprawdź dostępne rozwiązania i wybierz najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb।

समोद्ज़िएल्नी
दो नज़्नोस्ज़ेज वेर्सजी

प्रोज़ीगोटोवलीśमी क्रोट्कą इंस्ट्रुक्जे, जेक समोद्ज़िएलनी डोकोनाज़ ज़मियानी विकोर्ज़िस्टिवनेज वेर्सजी पीएचपी और सर्वरेज़ डब्ल्यू nazwa.pl

प्रेज़ेज़िताज आर्ट्यकुł
डब्ल्यू सेंट्रम पोमोसी nazwa.pl

Wykup Obsługę starzych wersji PHP

Chcesz nadal korzystać z obecnej wersji PHP? w nazwa.pl jest to możliwe dzięki usłudze "Obsługa starzych wersji PHP"। सीना ज़ा tę usługę wynosi 12,50 zł/mc netto।

व्यकुप ने कहा

Zleć dopasowanie profesjonalistom

Możesz zlecić wykonanie niezbędnych zmian na swoim Hostingu i stronie internetoej specjalistom z nazwa.pl।
जेस्टेल्मी टू पो टू, सेबी सीआई पोमोक!

Zleć usługi IT

बाज़ी डेनिच

बाज़ा डेन्च से ज़िबोर इंफॉर्मैकजी, केटोरे से प्रिज़ेचोवने w ustrukturyzowany sposób w tabelach। Tabele mogą przechowywać रोन डेन, np. wpisy na temat użytkowników czy zamówień w sklepie internetowym, treści na blog czy statystyki odwiedzin strony WWW। बाज़ी डेन्च नज्ज़ज़सीज विकोर्ज़िस्ट्यवेन और प्रिज़ स्क्रीप्टी (एनपी। डब्ल्यू जेज़ीकु पीएचपी), और पॉडस्टावी केटोरीच जेनरोवाना जेस्ट स्ट्रोना इंटरनेटोवा। स्क्रीप्टी ट्वोर्ज़ेस स्ट्रोन, इंटरनेटो, मोग ते डेन नी टायल्को ओड्ज़ाइटीवाल, एले टेके एक्टुआलिज़ोवाल, ज़मीनियास, डोडावाँ सीज़ी यूसुवाल।

Serwery baz danych, posiadające wsparcie ich twórców, wśród których nazwa.pl udostępnia MariaDB 10.6 i PostgreSQL 14, w porównaniu do wersji serwerów, które tego wsparcia już nie posiadają, oferują użytkownikom większą wydajność, nowe funkcjonalności oraz wyższy poziom bezpieczeństwa.

वेर्सजा सेरवेरा
बाज डैनिच
वस्पार्सी ट्वोर्को
बाज डैनिच
Bezpłatna obsługa
przez nazwa.pl
मारियाडीबी 10.130.06.2021
मारियाडीबी 10.524.06.2025
मारियाडीबी 10.606.07.2026
पोस्टग्रेएसक्यूएल 930.06.2021
पोस्टग्रेएसक्यूएल 1214.11.2024
पोस्टग्रेएसक्यूएल 1313.11.2025
पोस्टग्रेएसक्यूएल 1412.11.2026

Kończy się bezpłatna obsługa wykorzystywanej przez Ciebie
वर्सजी सेरवेरा बाज डैनिच?

Sprawdź dostępne rozwiązania i wybierz najlepiej dopasowane do Twoich potrzeb।

समोद्ज़िएल्नी ज़ालो बाज़ू डैनीच
w najnowszej वर्सजी

Przygotowaliśmy krótką instrukcję, jak samodzielnie założyć bazę danych w najnowszej wersji MariaDB lub PostgreSQL na serwerze w nazwa.pl i zmigrować do niej dan z dotychczasowej bazy।

प्रेज़ेज़िताज आर्ट्यकुł
डब्ल्यू सेंट्रम पोमोसी nazwa.pl

वायकुप
सेरवेरो बाज डैनीचु

चेसेज़ नडाल कोरज़ीस्टाć ज़ेड ओबेकनेज वेर्सजी बाज़ी डैनीच? w nazwa.pl jest to możliwe dzięki usłudze "Obsługa starzych wersji serwerów baz danych"। सीना ज़ा tę usługę wynosi 12,50 zł/mc netto।

व्यकुप ने कहा

Zleć dopasowanie profesjonalistom

Możesz zlecić wykonanie niezbędnych zmian na swoim Hostingu i stronie internetoej specjalistom z nazwa.pl।
जेस्टेल्मी टू पो टू, सेबी सीआई पोमोक!

Zleć usługi IT

पीएचपी8.1

मारियाडीबी10.6

पोस्टग्रेएसक्यूएल14

लीडर टेक्नोलॉजिक्ज़नी

Nazwa.pl świadczy usługi zgodnie zनॉर्मą bezpieczeństwa आईएसओ 27001w nowoczesnych डाटा सेंटर zlokalizowanychडब्ल्यू क्राकोवी, वार्सज़ावी और एम्सटर्डम; . Wszystkie centra danych połączone są ze sobą za pomocą cz wiatłowodowych, aसुमा cznej przepustowości z siecią इंटरनेट wynosi ponad 250 Gbps . Oprócz połączń z polskimi punktami wymiany ruchu operatorkiegoEPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX पॉज़्नान, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, Thinx Warszawa, POZIX पॉज़्नान, WRIX व्रोकला, CIX क्राको, nazwa.pl posiada bezpośredni dostęp doESpanix Madrytओराज़ स्ट्रेटेजिकज़नेगो पंकटू डब्ल्यू ग्लोबलनेज एसईसीआई पॉज़्ज़एम्स-IX एम्स्टर्डम.

Zastosovanie geograficznie rozproszonych serwerówडीएनएस एनीकास्ट, ulkowanych w kilkunastu kluczowych डेटा सेंटर और całym wiecie, zapewnia niskie czasy odpowiedzi और zapytania orazchroni usługi Klientów przed atakami typu DDoS . सर्वरी डीएनएस एनीकास्ट के बारे मेंzabezpieczenia DNSSECuniemożliwiające podszycie się pod domeny przez Cyberprzestępców.

Nazwa.pl będąc लिडेरेम technologicznym w Polsceप्रेज़ेकाज़ुजे स्वोइम क्लेनटॉम अबोक्ज़ने, बेज़पीज़ने आई स्ज़ीबको दज़ियालाजेस उस्लुगी, डेज़िकी ज़ेमूKlienci nazwa.pl जाको पियरवसी डब्ल्यू पोल्ससीmogą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych।