केक्सीपविरुद्धस्वप्न11टीमपूर्वावलोकन

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł

ज़ालोगुज सिę

ज़ालोगुज सिę डो पनेलु क्लिंटा
लॉग इन करें
हसाओ

पियरव्ज़ी रज़ डब्ल्यू सर्विसी? ज़रेजेस्त्रुज सि!

टूजे कोंटो
लॉग इन करें
हसाओ
पॉवटोर्ज़नी हैसल
डेन की पहचान
स्थिति झींगा:फरमाग्राहक
जापानीफ़िरमा / इमिस और नाज़्विस्को:
इमीę
नाज़्विस्को
मेलिंग
कोड पोक्ज़्टोवी, मिजस्कोवोść
वोजेवोद्ज़्ट्वो
क्रेज़
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
ईमेल
संपर्क
नाज़वा फर्मी / इमिस और नाज़विस्को
मेलिंग
कोड पोक्ज़्टोवी, मिजस्कोवोść
क्रेज़
ईमेल
वायराम ज़गोडी ना प्रेज़ेसिनी प्रेज़ेज़ नाज़वा.पीएल एसपी। z oo infoacji marketingowych przy użyciu rodków czności elektronicznej na dan osoby kontaktowej.
Zapoznałem się i akceptujęओगोल्ने वारुनकी उमो।

एडमिनिस्ट्रेटर टूइच डैनीच ओसोबोविक जेस्ट nazwa.pl स्पोल्का ज़ ओग्रानिकज़ोन, ओडपॉविएडज़ियालनोस्सीज़ ज़ेड सीडज़िब डब्ल्यू क्राकोवी (उल। मिएज़िस्लावा मेडवेकिगो 17, 31-870 क्राको)।

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji konta w Panelu Klienta, które umożliwia Ci zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną znajdujących się w ofercie nazwa.pl oraz zarządzanie tymi usługami, a po jego rejestracji również w celu umożliwienia zarządzania płatnościami za usługi nazwa.pl , w tym korzystania z mechanizmu Płatności Subskrypcyjnych। पो ज़वार्सिउ उमोवी, ट्वोजे डेन ओसोबोवे बड्ज़ प्रज़ेटवार्ज़ने डब्ल्यू सेलु जेज विकोनानिया ओराज़ डब्ल्यू सेलाच ciśle पॉविज़्ज़ानिच ज़े wiadczeniem usług, ताकिच जाक ज़ाक प्रेज़िकलाडोवो रियलिज़ैको रेज़िज़ाकवलामपोडाटज़्के। डेन एड्रेसोवे ओराज़ डेन कोंटकटोवे स्लूज़ी बड, डो कोंटकटू डब्ल्यू स्प्रेच ज़्विज़ानिच ज़ उसुगामी wiadczonymi przez nazwa.pl ओराज़ डो प्रेज़ेसियानिया इंफॉर्मैकजी मार्केटिंगोविच प्रेज़ी उज़्यकिउ ज़्ट्रोडकोइली पो zakończeniu wiadczenia usług Twoje डेन osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wymogów prawnych oraz w celach dowodowych और wypadek potrzeby wykazania określonych d przenz faktów।

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nazwa.pl, przysługuje Ci między innymi prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych osobowych, a w przypadku gdy podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda – przysługuje Ci prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. पामिस्ताज जेदनाक, ये वाईकोफैनी ज़गोडी और प्रेज़ेटवार्ज़नी डैनीच ओसोबोविक नी wpływa ना ज़्गोडनोज़ ज़ प्रवेम प्रेज़ेटवारज़ानिया डोकोनानेगो प्रेज़ेड वाईकोफ़ानिएम तेज़ ज़गोडी। प्रिज़िस्लुगुजे सीआई रोवनी प्रावो दोस्तु डू डैनिच, प्रावो डो उज़िस्कानिया इच कोपी ओराज़ स्प्रोस्टोवानिया नीपोप्रॉनिच डैनीच, ए टैक्ज़ इच यूसुनिशिया, प्रेज़ेनोज़ेनिया ओराज़ ओग्रानिकज़ेनिया प्रेज़ेटवारज़ानिया प्रेज़िच वेपिच्लोन।

Szczegółowe सूचना या zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci uprawnieniach znajdziesz pod पता:/रोडो