डेल्लीरेसजीवितवीडियो

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
किम जेस्ट?
 • पोजेमनोść100 जीबी
 • मॉक ओब्लिक्ज़ेनियोवा4 वीसीपीयू (20 गीगाहर्ट्ज़)
 • पमीęć राम8 जीबी
 • सीडीएन nazwa.pl
 • पीएचपी, Node.js
 • दोस्तोप एसएसएच
 • पोमोक 24/7

क्लाउडहोस्टिंग प्रारंभ

नाजलेप्सज़ी और स्टार्ट

100ज़ूकोरिया गणराज्य
वाईबिएराम
 • पोजेमनोść500 जीबी
 • मॉक ओब्लिक्ज़ेनियोवा4 वीसीपीयू (20 गीगाहर्ट्ज़)
 • पमीęć राम8 जीबी
 • सीडीएन nazwa.pl
 • पीएचपी, Node.js
 • दोस्तोप एसएसएच
 • पोमोक 24/7

CloudHosting Biznes

वायबोर पोलस्किच फर्म

200ज़ूकोरिया गणराज्य
वाईबिएराम
 • पोजेमनोść1 टीबी
 • मॉक ओब्लिक्ज़ेनियोवा4 वीसीपीयू (20 गीगाहर्ट्ज़)
 • पमीęć राम8 जीबी
 • सीडीएन nazwa.pl
 • पीएचपी, Node.js
 • दोस्तोप एसएसएच
 • पोमोक 24/7

क्लाउडहोस्टिंग प्रो

Pakiet dla wymagających

400ज़ूकोरिया गणराज्य
वाईबिएराम
विशेष रूप से होस्टिंग होस्टिंगु दोस्तो और वर्जी डेस्कटॉप स्ट्रॉनी

CloudHosting z CDN nazwa.pl, czyli होस्टिंग w chmurze, to rozwiązanie nowoczesne, które przewyższa pod każdym względem tradycyjny होस्टिंग, gdzie strona WWW ऑब्स्लूगिवाना जेस्ट jedynie na serwerzenc. होस्टिंग w chmurze z usługą CDN nazwa.pl eruje większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na awarie w ułamkach sekund. होस्टिंगु w chmurze z CDN nazwa.pl każda strona WWW obsługiwana jest jednocześnie na kilkuset serwerach, dzięki zemu niezależnie od pory dnia i nocy wszystkie serwisy WWW działają z maksymaln।

CloudHosting z CDN nazwa.pl

डायनेमिकज़ने प्रेज़ीडज़िएलनी ज़ासोबो ज़ किल्कुसेट सेरवेरो

प्रेज़ीडज़िलेनिएम सेरवेरो दो ऑब्स्लुगी प्रिज़ीचोड्ज़िकच ज़ाप्यताń ओ स्ट्रॉनी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ज़ाजमुजे सी उर्ज़्ज़्ज़ेनिया ज़्वानेलोड बैलेंसरमी . Wybór odbywa się dynamicznie na podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasietysięcznych części secundy . Któraś z obsługiwanych stron WWW zaczyna Generować większy ruch?नी मा मावी ओ ज़ादनीच स्पोवोलिनिएच डब्ल्यू द्ज़ियाज़ानिउ, बो लोड बैलेंसरी ओडी razuविक्रीजी ताकी सिटुअक्जे और इंटेलिजेंटनी रोज़ो रुचpomiędzy najmniej obciążonymi serwerami w chmurze nazwa.pl।

CloudHosting w nazwa.pl wykorzystuje bardzo szybkie procesory serweroweइंटेल ज़ीऑन जेड वायसोकिम ताक्टोवानीम 5 गीगाहर्ट्ज , सह डेजे पेवनोस, e każda strona WWW będzie działała szybko i niezawodnie। ज़स्तोसोवानी अबोकज़ेस्निचडिस्को इंटेल ऑप्टेन ऑराज़ टेक्नोलोजी होस्टिंगु डब्ल्यू चामुरज़ेpowoduje, e szybkość działania każdej ze stron WWW jest niezależna od pory dnia i obciążenia Generowanego przez serwisy WWW innych klientów nazwa.pl।CloudHosting oferuje moc obliczeniową setek serwerów, एक और pojedynczego serwera jak w przypadku klasycznego Hostingu.

CloudHosting z CDN nazwa.pl जेस्ट szybszy

स्ट्रानी इंटरनेटोवे कोरज़ीस्टाजेसी ज़ेड बुफ़ोरोवानिया स्टेटिक्ज़नीच प्लिकोव डब्ल्यू रामाच सीडीएन nazwa.pl działają znacznie szybciej नीस स्ट्रोनी नीविकोर्ज़िस्टुजेस तेज टेक्नोलोजी। सेर्वेरी बुफ़ोरुज़ेस ज़्लोकलिज़ोवेन są w kluczowych miejscach na wiecie,zapewniając dostęp do elementów strony WWW z najbliższego geograficznie miejsca।

Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiemपोपराविया विदाजनोस, यूसुवा ओपोनिएनिया डब्ल्यू डोस्टारकज़ानिउ ट्रेस्की और स्क्राका सीज़ास लाडोवानिया सेर्विसो।Korzystanie z węzłów CDN nazwa.pl wprost przekłada się nalepsze wyniki przy pozycjonovaniu stron internetowych,gdyż algorytmy wyszukiwarek zwracają uwagę na to, jak szybko działa dana strona WWW।

CDN nazwa.pl zapewnia skuteczną ochronę przed atakami वितरित सेवा से इनकार,ponieważ bezpośrednia wymiana ruchu pomiędzy operatorami internetowymi w wielu węzłach wymiany ruchu skutecznie ogranicza skutki potencjalnego ataku pochodzącego z danej sieci jedynie do siecią tą siecią।

Pełna specyfikacja

क्लाउडहोस्टिंग
शुरू
क्लाउडहोस्टिंग
बिज़नेस
क्लाउडहोस्टिंग
समर्थक

पैरामेट्री

पॉविएरज़्निया डिस्कोवाल

Powierzchnia dyskowa określa ilość dostępnego miejsca और pocztę ई-मेल, बाज़ी डैनीच ओराज़ स्ट्रॉनी WWW। जेज वाइल्कोść डब्ल्यू ऑफ़र्सी उमोग्लिविया यूट्र्ज़िमनी सेटेक टाइसिęसी वियाडोमोśसी पोक्ज़टोविक ओराज़ विएलू स्ट्रोन WWW।
100 जीबी500 जीबी1 टीबी

ग्वारंतोवाना मोक ओब्लिक्ज़ेनियोवा

Technologia CloudHosting, przy wykorzystaniu setek procesorów dostępnych w klastrze nazwa.pl, umożliwia dla każdej uslugi Hostingowej przydzielenie gwarantowanej mocy obliczeniowej 4 vCPU (20 GHz), dedykołw. do obliczeniowej 4 vCPU. डू ऑब्स्लुगी पॉज़्टी, बाज़ डैनिच, एफ़टीपी, एसएसएच ऑरज़ ज़ादां सीआरओएन, प्रेज़्ज़नाकज़ोन से ओडज़िएलने सेरवेरी डब्ल्यू चामुर्ज़, उमोस्लिवियाजिक काल्देज उस्लुद्ज़े रोवनोक्ज़ने कोर्ज़िस्टेनी नवेट ज़ किल्कुसेट कोलेजनी। Rzeczywiste użycie czasu procesora wywoływane przez wszystkie संचालन वायकोनीवने और usludze Hostingowej, rozliczane jest w sekundach.
4 वीसीपीयू
(20 गीगाहर्ट्ज़)
4 वीसीपीयू
(20 गीगाहर्ट्ज़)
4 वीसीपीयू
(20 गीगाहर्ट्ज़)

मैक्सिमलनी सीज़ास यूसिया प्रोसेसोरा

Usługa Hostowa może wykorzystać w ciągu 24 Godzin dostępną ilość sekund czasu procesora, korzystając z mocy obliczeniowej setek serwerów dostępnych w chmurze nazwa.pl। do czasu użycia procesora zliczane jest obciążenie wywoływane przez wszystkie procesy związane z jej funkcjonovaniem. Dzięki dużej dostępnej mocy obliczeniowej, wszystkie operacje wykonywane są zawsze szybko, niezależnie od chwilowego wzrostu obciążenia spowodowanego porą dnia lub prowadzonymi przez Ciebie działaniami marketingowymi zwiększającymi liczbę odwiedzin stron WWW i ilość przesyłanej korespondencji e-mail.
43 200 एस86 400 एस172 800 एस

प्रोसीसरी

पहले से ही इंटेल ज़ीऑन ई-2288जी और बार्ड्ज़ो विसोकिम टेक्टोवानीम 5 गीगाहर्ट्ज रेडुकुजे डू मिनिमम सीज़स ऑकज़ेकिवानिया और वायकोनीवानी wszystkich ओपेराजी और सर्वरच, सह zwiększa szybkość जेनरोवानिया डायनामिकज़नीच स्ट्रोन वर्डप्रेस। Skalowanie zasobów zapewnione jest przez technologię CloudHosting.
5 गीगाहर्ट्ज5 गीगाहर्ट्ज5 गीगाहर्ट्ज

पमीęć राम

डज़िल्की डुज़ेज इलोśसी पामिęसी रैम प्रेज़्ज़नाकज़ोनज दो ऑब्स्लुगी स्ट्रोन WWW, स्क्रीप्टी ना सर्वर्ज़ वायकोनुज सिę ज़ मैक्सिमलनी स्ज़ीबकोस्सीक, नीज़ेलेज़्नी ओड पोरी डनिया लब प्रोवाड सिज़ेज़ प्रेज़ेज़ प्रेज़्ज़ी प्रेज़्ज़ीच। वायसोकी पैरामेट्री पॉज़्वालाज रोवनी और उरुकोमिएनी ऑप्रोग्रामोवानिया ज़ डुज़ीमी वाईमगनियामी सिस्टमोवाइमी।
8 जीबी8 जीबी8 जीबी

क्लाउडहोस्टिंग

टेक्नोलोजी chmury zapewnia dynamicznie rozdzielanie obciążenia pomiędzy serwerami z najmniejszym obciążeniem w klastrze, co gwarantuje, e każda usługa hostowa ma zapewnione zasoby zagwarantowane w zagwarantowane। ओब्किज़नी सर्वर मॉनिटरोवेन जेस्ट डेज़ीज़ रेज़ी ना सेकुंड्ज़, को ज़ापेवनिया बार्ड्ज़ो स्ज़ीबकी सीज़स रीकजी ना ज़्विल्क्सज़ाजेसी सिन् ना पॉजेडिन्ज़ाइम सर्वर्ज़ ओब्सीनी।

सामग्री वितरण नेटवर्क (सीडीएन)

सर्वर कैश nazwa.pl utrzymują w różnych miejscach और wiecie kopie elementów składowych Twojego serwisu WWW। डज़िल्की स्क्रोसेनिउ ओडलेग्लॉस्सी पोमिęडज़ी लोकलिज़ाक्ज यूज़ितकोनिका कोरज़ीस्टाजेसेगो ज़ेड टूजेज स्ट्रॉनी ए सेरवेरेम, और केटोरीम प्रेज़ेचोवने एस प्लिकी, स्क्रैका सिज़ सीज़ास जेज ओटविएरानिया। Bezpośredni dostęp do wielu punktów w sieci इंटरनेट zapewnia błyskawiczne przekazywanie infoacji, एक rozproszony सिस्टम ochrony DDoS w każdym węźle CDN nazwa.pl chroni Twoprzed ataktronami।

स्थानांतरण डैनीच

स्थानांतरण ओकेरेस्ला całkowitą ilość danych przesyłanych z i do Uslugi w przeciągu miesiąca kalendarzowego, mierzoną na Warstwie IP. डू ruchu zaliczane są w szczególności połączenia do stron WWW, serwerów POP3, IMAP4, FTP, SSH, SMTP, a także ruch ICMP।
1 टीबी3 टीबी6 टीबी

स्ज़ीबको cz सेरवेरोव

नजविंस्ज़ा मोस्लिवा स्ज़ीबकोść डज़ियानिया स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज मोżलिवा जेस्ट डेज़िल्की वायकोर्ज़िस्तानीउ स्ज़ेरोकोपासमोविक, ज़्वियाट्लोवोडोविच łącz नाज़वा.पीएल ऑराज़ोव डोस्टनी
250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस250 जीबीपीएस

HTTP / 2

स्ट्रॉनी WWW otwierają się szybciej dzięki zastosowaniu najnowszej metody komunikacji pomiędzy serwerem WWW, a przeglądarkami internetowymi। Funkcjonalność aktywowana jest automatycznie dla wszystkich stron WWW korzystających z certyfikatów SSL.

टीएलएस 1.3

Najbezpieczniejsza metoda połączenia pomiędzy serwerem WWW, a przeglądarkami internetowymi, wykorzystująca do zabezpieczenia certyfikaty SSL. प्रेज़ीस्पीज़्ज़ा डेज़ियानी स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई ज़ापेवनिया नजविżस्ज़ी दोस्तोप्नी पॉज़िओम ओक्रोनी प्रेज़ेसीłनीच डैनीच।

डीएनएस एनीकास्ट

डीएनएस एनीकास्ट स्क्रैका सीज़स ओटविएरानिया स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डब्ल्यू प्रेज़ग्लडार्कच इंटरनेटोविच, पॉपरज़ेज़ प्रेज़ीस्पीज़ज़ी और सर्वर डीएनएस। funkcjonalność dostępna dla डोमेन zarejestrowanych w nazwa.pl lub z wykupioną usługą DNS Anycast.

बाज़ी मारियाडीबी, पोस्टग्रेएसक्यूएल

बाज़ी डेन्च उरुचमियाने से डब्ल्यू क्लेस्ट्रेज़ सेरवेरो, ज़ापेवनियाजेसीम वायसोक वायदाजनोस और निज़ावोड्नोज़ डिज़ियानिया। Zastosowanie szybkich डिस्को Intel Optane z Technology, 3D XPoint i dużej ilości pamięci RAM umożliwia płynną obsługę nawet największych aplikacji WWW i sklepów internetowych। वायसोकी पैरामेट्री कोनफिगुरैकजी पॉज़वालाज ना स्ज़ाइबकी डेज़ियानी नवेट डब्ल्यू ओक्रेसाच प्रोवाडज़ेनिया एक्कजी प्रोमोसीजनीच, पॉवोडुजसीच ज़्नाज़ने ज़्विलक्सज़ेनी रुचु ना सर्विसैच डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू।

मोंगोडीबी

Nierelacyjna baza NoSQL, składująca dan jako obiekty JSON/BSON i umożliwiająca ich szybkie przetwarzanie w aplikacji। चरकटेरीज़ुजे सिę डुżą स्कालोवालनोśसी, इलास्टिक्ज़नोśसीą और atwością कार्यान्वयनकजी। ज़्नजदुजे ज़स्तोसोवानी ग्लोनी प्रेज़ी प्रेज़ेटवारज़ानिउ बार्ड्ज़ो डुज़िच ज़बियोरो डैनीच। सर्वर MongoDB jest uruchamiany jako osobna instancja dla każdej usługi hostowej.

सर्वर मेम्केड

सर्वर buforowania infoacji w pamięci, przyspieszający działanie serwisów WWW। जेगो zastosowanie podobnie jak सर्वर रेडिस पॉपराविया działanie między innymi aplikacji WordPress और PrestaShop।

सर्वर रेडिस

Nowoczesny magazyn danych, używany jako pamięć podręczna, przyspieszający działanie serwisów WWW। जेगो ज़ास्टोसोवानी पोडोबनी जैक सर्वर मेम्केच्ड पॉप्राविया डेज़ियानी मिęडज़ी इननिमी एप्लीकैकजी वर्डप्रेस और प्रेस्टाशॉप।

सेवररी एप्लीकेसीजने

सेवा अनुप्रयोग पॉज़वालाज, उरुचमिया, ऐप्लीकजे नेपिसेन डब्ल्यू रोज़्निच जेज़ीकैच प्रोग्रामोवानिया, रियलिज़ुजेसी ज़ावांसोवेन funkcjonalności niedostępne w języku PHP।
135

Node.js

Node.js से rodovisko uruchomieniowe po stronie serwera, dla aplikacji napisanych w języku JavaScript। होस्टिंग nazwa.pl umożliwia wykorzystanie środoviska Node.js jako usługi typu वेब सेवा, w której przekazywanie danych odbywa się za pomocą protokołu HTTP. ज़स्तोसोवानी सिस्टमु ज़ारज़ेदज़ानिया पाकीतामी एनपीएम पॉज़वाला और कोरज़ीस्तानी ज़ बोगतेज लिस्टी डोडटकोविच मोडुलो ऑरज़ गोटोविक डो यूज़िशिया फ्रेमवर्क।

अवलोकन पीएचपी/पर्ल/पायथन

W ramach usługi hostowej istnieje możliwość urchamiania aplikacji WWW napisanych w najpopularniejszych językach programowania PHP/पर्ल/पायथन। Każda usługa posiada osobną konfigurację, a wiele parametrów konfiguracyjnych można ustawić za pomocą CloudHosting पैनल। ड्यूज़ ज़ासोबी सीज़ासु प्रोसेसोरा आई पामिęसी, ऑराज़ डायनेमिकज़ने रोज़्लोसेनी यूज़ग डब्ल्यू क्लेस्ट्रेज़ सेरवेरो, पॉज़वालाजी ना पियन्नी ऑब्सलुग वाईमगाजेसीच सर्विसो ई-कॉमर्स और पोर्टली।

मोडुł mod_rewrite

मोडु mod_rewrite umożliwia zamianę długich i skomplikowanych adresów stron WWW do postaci przyjaznej użytkownikowi i wyszukiwarkom internetowym. Zastosowanie krótkich i atwych do zapamiętania adresów wzbudza zaufanie u odbiorców serwisów WWW।

रेपोजिटोरिया एसवीएन ओराज गिट

सिस्टम कंट्रोल वेर्सजी एसवीएन आई जीआईटी टू नार्ज़ज़्ज़िया विकोर्ज़िस्ट्यवेन प्रेज़ प्रोग्रामिस्टो, ग्राफ़िकोव आई प्रोजेक्टेंटो सर्विसो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। ledzą wszystkie zmiany dokonywane na plikach i umożliwiają przywołanie dowolnej wcześniejszej ich wersji, dzięki czemu pozwalają na koordynację prac wielu osób।

हार्मोनोग्राम ज़ादाń(क्रॉन)

हारमोनोग्राम ज़ादां पॉज़वाला और साइक्लिक्ज़ने उरुचमियानी प्रोग्रामो ना सर्वर्ज़ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू आई जेस्ट नज्ज़ज़सीज विक्कोर्ज़िस्टिवनी डो वायकोनीवानिया पॉवटारज़ाजेसीच सिę सिज़िननोśसी ज़्विल्ज़ैनीच ज़ ट्वोरज़ेनीम कोपी ज़ापास प्रोज़ेच। उमोस्लिविया रौनीż जेनेरोवानी और वाईस्यैनी रापोर्टो, ओराज़ वायकोनीवानिया इनिच साइक्लिक्ज़निच द्ज़ियालाń कोनीज़नीच डो प्रविड्लोवेगो द्ज़ियालानिया सेर्विसो डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू।

bezpieczeństwo

सिस्टमोवा कोपिया

Bezpieczeństwo danych zgromadzonych w nazwa.pl zapewniają macierze RAID, synchronizujące pomiędzy sobą dan w czasie rzeczywistym। Dodatkowo raz na dobę systemowe kopie bezpieczeństwa wszystkich danych przesyłane są czami światłowodowymi do zewnętrznego डेटा सेंटर। सिस्टमोवे कोपी bezpieczeństwa wykonywane są na wypadek awarii nośników danych i nie zastępują kopii bezpieczeństwa użytkownika। डेन ज़ निच मोग जेदनाक ज़ोस्टा, यूडोस्टेपनियोन और वारुनकैच प्रेज़्डस्टावियोनीच डब्ल्यू रामच उस्लग आईटी wiadczonych przez nazwa.pl। Systemowe kopie bezpieczeństwa utrzymywane są przez co najmniej 48h. अबी ज़ापेवनिć सोबी ड्यून्सज़ी ओकरेस प्रिज़ेचोवानिया कोपी डैनीच, मोस्लिवोस डेफिनिओवानिया हारमोनोग्रामू इच ट्वोरेज़ेनिया ओराज़ फंकजोनलनो, समोद्ज़िएलनेगो ओडज़िस्कीवानिया इंफॉर्मैकजी, स्कोर्ज़ीस्टाज ज़ ज़ुपासोवा "कोपिया"।

एसएनआई(सर्टिफिकेट एसएसएल और अन्य सर्वर)

सर्टिफिकेट एसएसएल इंस्टालोवेन से नीज़ेलेंनी डीला काडेज डोमनी आई यूमोżलीवियाज बेज़पीज़्न, आई स्ज़ीबके ट्रांसमिसजे स्ट्रॉन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू।

एसएसएल और पोस्ट

सेवा poczty umożliwiają wysłanie i odbierania wiadomości ई-मेल za pomocą bezpiecznych połączeń wykorzystujących certyfikaty SSL। कोरेस्पोन्डेन्स्जा प्रिज़ेकाज़ीवाना जेस्ट डब्ल्यू फॉर्मी ज़स्ज़ीफ्रोवनेज, निमोस्लीवेज डो पॉड्सलुचानिया।

पैरामेट्री bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo i Stabilność wiadczonych usług topriytet nazwa.pl। डज़िल्की व्प्रोवाडज़ेनिउ पैरामेट्रो बेज़पिएक्ज़ेंस्टवा काल्डी क्लाइंट मा ज़ापेवनिओन वायसोक वायदजनोść उसुगी, ज़ ग्वारंजे नीप्रज़रवानेगो फ़ंककजोनोवानिया प्रेज़ 99,9% ज़ासु जेज wiadczenia।
वाइसोकीवाइसोकीवाइसोकी

Rozszerzona ochrona DoS और DDoS

Usługa realizowana przez स्क्रबिंग सेंटर nazwa.pl, पोलेगाजिका और ऑक्रोनी प्रेजेड अतकामी z sieci इंटरनेट, powodującymi wysycenie cza lub zablokowaniem dostępu do usług. Ruch sieciowy TCP/UDP/ICMP jest analizowany w czasie rzeczywistym, a pojawiające się zagrożenia są identyfikowane i powstrzymywane, nie wywołując szkody dla działania WWW serwistym।

वेब अनुप्रयोग फ़ायरवॉल (WAF)

WAF to zapora sieciowa, często nazywana filtrem aplikacyjnym, przeznaczona do ochrony stron WWW, która zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia ochronę przed टाइपोवाइमी अतकामी टाइपु XSS/SQL/PHP। वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल ओराज़ ई-स्केलेपु, मोना डब्ल्यू प्रॉस्टी स्पोसोब कॉन्फिगुरोवाज़ ज़ाक्रेस ओक्रोनी, डब्ल्यू ज़ालेज़्नोśसी ओड वायकोर्ज़िस्टीवानेगो।

घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस)

IPS działa pomiędzy systemem DoS/DDoS i filtrami aplikacyjnymi WAF, zapewniając wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków और grupie kilkuset tysięcy różnych serwisów WWW przeww obs. मॉनिटरिंग टेक डुज़ेज लिज़्बी स्ट्रोन पॉज़वाला ज़िडेंटीफ़िकोवाल डज़ियाज़ानिया इंट्रूज़ो जेस्ज़्ज़ेज़ ज़ानिम रोज़पोक्ज़्न फ़ैक्टीज़नी अताक।

Zabezpieczenie शोषण विरोधी

सिस्टम bezpieczeństwa Monitoruje na bieżąco przesyłane przez FTP den i w przypadku wykrycia zainfekowanych plików, uniemożliwia zapisanie ich na serwerze.

डोमनी

Liczba obsługiwanych domen i stron WWW

Nielimitowana liczba डोमेन umożliwia sworzenie wielu serwisów internetowych oraz kont poczty elektronicznej w ramach hostingu WWW। डोमनी मोग डज़ियाल निज़ेलेंनी लुब वस्काज़ीवान ना इने डोमी स्कोनफिगुरोवाने डब्ल्यू रामच उस्लुगी।
बेज लिमिटुबेज लिमिटुबेज लिमिटु

पोक्ज़्टा डब्ल्यू विएलु डोमेनाच(बहुविकल्पी)

कोंटा पॉज़्टी इलेक्ट्रोनिक्ज़नेज ज़कलाडेन से निज़ेलेज़्नी डब्ल्यू काल्डेज डोमेनी, डेज़िल्की ज़ेमु मोग्ना यूटवोरज़ीन विएले कॉन्ट ओ ताकीज समेज नाज़वी, रोज़निस्सीच सिę जेडीनी नाज़्व डोमेनी। पुला नाज़्व डीएलए कॉन्ट पॉज़्टी इलेक्ट्रॉनिकज़नेज डब्ल्यू काल्डेज डोमेन जेस्ट निज़ेलेना।

जको

अल्ट्रास्ज़ीबकी डिस्क इंटेल ऑप्टेन और बाज़च डैनीच

बेज़ी डैनीच उरुकोमियोन और अल्ट्राज़ाइबकिच डिस्कैच इंटेल ऑप्टेन वायकोनानीच डब्ल्यू टेक्नोलोजी 3 डी एक्सपॉइंट, ज़ापेवनियाजसीच नवेट 10x ज़ापिसी और पोरोवननिउ डो डिस्को एसएसडी। प्रेज़ेकलाडा सिę टू ना डुओ स्ज़ीब्स्ज़ डेज़ियानी डायनेमिकज़नी जेनेरोनीच स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू टाइपु वर्डप्रेस और प्रेस्टाशॉप।

Wsparcie 24/7(टेलीफोन, ई-मेल, चैट)

Konsultanci nazwa.pl दोस्तो są przez 24 Godziny na dobę, हम wszystkie dni tygodnia, oferując pomoc w zakresie związanym z funkcjonovaniem usług oraz doborem usług dodatkowych. क्लिएन्सी ज़ usługą पोमोक प्रीमियम ऑब्ज़लुगिवानी और प्रिरीटेटोवो।

Polsce w डब्ल्यू Serwery

Klastry serwerów obsługujące strony WWW, bazy danych, pocztę ई-मेल oraz kopie zapasowe danych, umieszczone są w dwóch profesjonalnych डेटा सेंटर zlokalizowanych w Polsce। विशेष रूप से मानक मानक टीयर III और टियर IV, ओराज़ पोसियाडाज सर्टिफिकेट आईएसओ 9001 और आईएसओ 27001।

एसएलए / अपटाइम

Gwarantowany poziom dostępności usług, rozliczany w cyklach rocznych, to parametr zapewniający wysoką dostępność serwisow WWW, oraz kont poczty elektronicznej।
99.9%99.9%99.9%

पोक्ज़्टा

लिज़्बा कोंट ई-मेल

Nielimitowana liczba kont ई-मेल umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej przez wiele osób równocześnie। Za pomocą CloudHosting Panel można samodzielnie Tworzyć nowe adresy oraz zarządzać już istniejącymi। काल्दे ज़ ज़ालोलोनिच कोंट पोसिएडा दोस्तेप डू प्रोग्रामु डू ऑब्सलुगी पॉज़्टी प्रेज़ डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ज़ारोवनो डब्ल्यू वेर्सजी ना कोम्प्यूटर, जेक आई ना उर्ज्ज़ेनिया मोबिलने।
बेज लिमिटुबेज लिमिटुबेज लिमिटु

अलियासी पॉज़टोवे

उपनाम पोस्ट करने के लिए वैकल्पिक पते को ई-मेल, które umożliwiają przekazywanie poczty kierowanej na wiele różnych adresów na jedno konto pocztowe. Zastosowanie Aliasow ułatwia obsługę koressendencji elektronicznej, redukując liczbę niepotrzebnych kont ई-मेल poprzez zastąpienie ich prostymi przekierowaniami.
बेज लिमिटुबेज लिमिटुबेज लिमिटु

Poczta z poziomu WWW(क्लाउड मेल)

Rozbudowany, profesjonalny प्रोग्राम pocztowy, obsługiwany przez przeglądarkę internetową, umożliwiający dostęp do poczty z dowolnego komputera lub urządzenia mobilnego podłączonego do Internetu। Doskonale radzi sobie z obsługą nawet bardzo dużych załączników, a dla osób korzystających z mobilnego połączenia z Internetem या niskiej przepustowości, stanowi rozwiązanie ące przyspiesza. Zawiera rozbudowany zestaw funkcjonalności, prosty i intuicyjny interfejs graficzny, oraz wersję dla urządzeń mobilnych।

एसपीएफ़

Zabezpieczenie SPF zapewnia ochronę przed probami podszywania się pod nadawców poczty elektronicznej. Serwery w nazwa.pl, podczas odbierania wiadomości ई-मेल, Weryfikują czy adres IP serwera nadawcy zgadza się z listą adresów IP, uprawnionych do wysyłania poczty w tej domenie।

डीकेआईएम

Zabezpieczenie DKIM zapewnia uwierzytelnienie nadawcy wiadomości za pomocą asymetrycznej kryptografii। Serwery w nazwa.pl przy wysyłaniu wiadomości dołączają zaszyfrowaną sygnaturę, którą weryfikuje सर्वर odbiorcy। Przy odbieraniu wiadomości, serwery nazwa.pl, za pomocą klucza publicznego umieszczonego w strefie DNS domeny, sprawdzają otrzymaną, zaszyfrowaną sygnaturę।

डीएमएआरसी

DMARC से मशीनीकरण निश्चित रूप से jak ma się zachować सर्वर pocztowy, który otrzyma wiadomość negatywnie zweryfikowaną za pomocą zabezpieczeń SPF i DKIM। DMARC umożliwia również otrzymywanie, za pomocą poczty elektronicznej, okresowych raportów o probach ई-मेल spoofingu, z serwerów pocztowych na całym wiecie, którebie .

सिस्टम एंटीस्पामोवी dla poczty

सिस्टम एंटीस्पामोवी ज़ापोबीगा प्रेज़ेड डोस्टारज़नीम स्पैमू डो स्कर्ज़ीनेक यूज़्यटकोनिकोव, डोकोनुजिक ऑटोमैटीज़नेज ओसेनी कल्डेज प्रेज़ीचोड्ज़ज़सीज वियाडोमोśसी ज़ा पोमोक वाईस्पेकजालिज़ोवनीच फिल्ट्रो। फिल्ट्री कोरज़ीस्टाजेज़ ग्लोबलनेज लिस्टी एड्रेस ई-मेल, ज़्नैनीच ज़ वाईस्यैनिया स्पैमू, वेरीफिकुज इंफॉर्मैकजे ज़ावर्टे डब्ल्यू ज़ाबेज़पीसजेनियाच एसपीएफ़, डीकेआईएम, डीएमएआरसी ओराज़ डोडैटकोवो एनालिज़ुज ज़ावार्टो प्रेज़ेसीज़ स्को पॉड kątem ktem। Wyniku przeprowadzonej एनालिज़ी, dla każdej wiadomości przypisywana jest Wartość punktowa i podejmowana decyzja o doręczeniu lub odrzuceniu wiadomości। Użytkownik ma możliwość zdefiniowania własnych białych i czarnych list nadawców koressendencji ई-मेल, mając tym samym kontrolę nad zasadami filtrowania wiadomości।

सिस्टम एंटीवायरोसॉवी dla poczty

सिस्टम एंटीवायर्सोवी ज़ापोबीगा प्रेज़ेड डोस्टारज़ानिएम डो स्कर्ज़ीनेक यूज़्यटकोनिको वियाडोमोśसी ज़ावियराजेसीच स्ज़कोडलीवे ओप्रोग्रामोवानी। डू ओसेन वायकोर्ज़ीस्टुजे बाज़ी ज़्नानिच ज़ाग्रोज़, ऑरज़ एनालिज़ुजे वियाडोमोśसी ज़ा पोमोक एल्गोरीटमो हेयूरीस्टीज़नीच, पॉज़वालाजसीच और वायक्रीवानी नोयच वाइरसोव और पोडस्टावी ज़्नानिच डब्लूज़ोरको Wyniku przeprowadzonej एनालिज़ी पोडेजमोवाना जेस्ट डिसीज़ा या डोस्टारज़ेनिउ लुब ओड्रज़ुसेनिउ वियाडोमोसी।

ऑब्सलुगा प्रोटोकोłु IMAP

प्रोटोकोल IMAP umożliwia automatyczną synchronizację zawartości Programu pocztowego, zainstalowanego na komputerze lub urządzeniu mobilnym, ze skrzynką e mail na serwerze. रोज़विज़ानी dla użytkowników, którzy korzystają z poczty na wielu urządzeniach, gdyż wiadomości zapisane na jednym urządzeniu dostępne są równocześnie नं. IMAP umożliwia również tworzenie folderów pocztowych na serwerze, co wykorzystywane jest do katalogowania wiadomości e-mail.

ऑटोरेस्पोन्डर dla poczty

ऑटोरेस्पोन्डर टू usługa पोलेगाजेका और ऑटोमेटीक्ज़नीम वाईस्यैनीउ ज़्वोट्नेज wiadomości e-mail do nadawcy koressendencji, doręczonej na konto poczty elektronicznej. डिज़िंकी तेज़ फ़ंककजोनलनोśसी इस्तनीजे मोज़िलोव पॉइनफॉर्मोवानिया नाडावको ओ नीओबेकनॉसी सीज़ी उरलोपी वाईपोकज़िनकोविम व्लासिसिएला एड्रेसु ई-मेल।

ग्रुपी डिस्कस्यजेन

ग्रुपी डिस्कुस्यजने ułatwiają komunikację, umożliwiając wymianę koressendencji ई-मेल pomiędzy przypisanymi do nich osobami। पोक्ज़्टा इलेक्ट्रोनिक्ज़ना डोस्टार्ज़ोना और एड्रेस ई-मेल ग्रुप डिस्कुजनेज, ऑटोमैटीक्ज़नी प्रेज़ेसिलाना जेस्ट डो कल्डेगो ज़ członków तेज़ ग्रूपी, बेज़ कोनीज़नोśसी wskazywania w adresie przesyłki wszystkich osósó।

प्रेज़ेकिरोवानिया पॉज़्टी

प्रिज़कीरोवानी पॉज़्टी पॉज़वाला और ऑटोमैटिसज़ने डोर्स्ज़ेनी प्रिज़िचोड्ज़ेज़ेज़ कोरेस्पोन्डेंकजी और इनी एड्रेस पॉज़्टी इलेक्ट्रॉनिकज़नेज। उज़तविया से ज़र्ज़्ज़्ज़ैनी नीयूज़्यवानीमी कोंटमी पोक्ज़्टोविमी न कोटोरे मोज़े बाय जेस्ज़े किरोवाना कोरेस्पोन्डेंजा।

Funkcja कैच-ऑल dla poczty

उमोस्लिविया प्रेज़ेकाज़नी वायडोमोसी, विज़लेनेज ना डॉवल्नी, नीइस्टनीजेसी एड्रेस डब्ल्यू डोमेनी, और वेस्कैज़ेन कोंटो पॉज़टोवे। W przypadku, w którym korespondent pomyli się podczas podawania nazwy konta mailowego, wiadomość trafi na wyznaczony przez użytkownika एड्रेस ई-मेल।

अप्लीकजे

WordPress, PrestaShop, Joomla i wiele innych

Możliwość automatycznej instalacji popularnych aplikacji, skonfigurowanych i Gotowych do działania। दोस्तो ऐप्लीकजे उमोस्लिवियाज उरुकोमिएनी मिज्ज़ी इननिमी स्केलेपु इंटरनेटोवेगो, सिस्टमु ज़ार्ज़डज़ानिया ट्रेज़िक सीएमएस और गैलेरी ज़ेडजे।
50100200

Wizytówka internetowa

Usługa sworzona dla फर्म, które chcą zaistnieć w sieci इंटरनेट natychmiast। प्रोस्टा के लिए, एलिगंका स्ट्रोना इंटरनेटोवा, उरुचमियाना जेडनीम क्लिक करें और पोमोको पनेलु क्लिंटा।

ज़र्ज़िदज़ानी

क्लाउडहोस्टिंग पैनल(ज़ारज़ेडज़ानी सेरवेरेम)

CloudHosting Panel to intuicyjne narzędzie do zarządzania Hostiem, w którym, za pomocą przeglądarki internetowej, odbywa się administracja kontami poczty elektronicznej, bazami danych i stronami. समोद्ज़िएलने डोडावनी और यूसुवानिया डोमेन पर उमोस्लिविया, कोंट ई-मेल आई बाज़ डैनीच, ए टेके यूडोस्टेपनिया इंफॉर्मैकजे और टेम्पट ओग्लडालनोसी स्ट्रॉन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू।

स्टेटिस्टिकी ओडविएडज़िन ओराज़ विकोर्ज़िस्टानिया सेरवेरा

पैनल Zarządzania udostępnia szczegółowe infoacje na temat wykorzystania usługi, prezentując w przystępnej formie infoacje na temat statystyki odwiedzin stron WWW oraz wykorzystania parametró. इनफॉर्मेकजे ते उतावियाज ओसेन प्रोवाडज़ोनीच डिज़ियाल प्रोमोसीजनीच सर्विसु डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ओराज़ स्टैनोविक्स सेने रोड्लो इंफॉर्मैकजी और टेम्पट वाईडजनोśसी यूरुचोमियोनेगो प्रेज़ क्लिंटा ओप्रोग्रामोवानिया।

लिज़्बा कोंट एफ़टीपी

कोंटा एफ़टीपी umożliwiają wgrywanie stron WWW, oraz ułatwiają podział usługi hostowej na wiele serwisów WWW, działających wodzielnych डोमेनैच। Z uwagi na bezpieczeństwo, nie należy udostępniać kont FTP osobom trzecim, gdyż wszystkie skrypty na serwerze WWW dla wszystkich domen uruchamiane są na wspólnych uprawnieniach।
बेज लिमिटुबेज लिमिटुबेज लिमिटु

डिज़िनिक सेरवेरा(लोग)

डिज़िनेनिक सेरवेरा टू प्लिक टेकस्टोवी ज़ाविराजेसी क्रोनोलॉजिक्ज़नी यूलोलोन जैपिसी wszystkich zdarzeń, जेकी मियाली मिजेस्से डब्ल्यू ओब्रेबी सेरवेरा डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। क्लाउडहोस्टिंग पैनल पर क्लिक करें। लोगी ज़ सर्वर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू पॉज़वालाज ना स्ज़सीगोलोव एनालिज़ ओडविएडज़िन स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ओराज़ उमोżलिवियाज विक्क्रीसी wszelkich błędów i nieprawidłowości w działaniu programów।

सर्वर साइड में शामिल हैं(एसएसआई)

टेक्नोलोजी पॉज़वालाजेका ना wplatanie dynamicznych modułów do zawartości stron WWW।

एसएसएच

SSH służy do czenia się z serwerem za pomocą szyfrowanego połączenia i wykonywania na nim działań związanych z administracją stronami WWW। Umożliwia w szczególności instalowanie opprogramowania, wykonywanie prac porządkowych, oraz ułatwia zarządzanie wszystkimi plikami na serwerze.

संगीतकार

सिस्टम zarządzania pakietami, przeznaczony dla aplikacji tworzonych w języku PHP। कम्पोज़र दोस्त जेस्ट डब्ल्यू फॉर्मी कॉमेंडी विएर्सज़ा पोलेस, która poprzez SSH पॉज़वाला और ज़र्ज़ज़्ज़नी पाकीतामी और sposób ustandaryzowany w ramach प्रोजेक्ट PHP।

डब्ल्यूपी-सीएलआई

नार्ज़िड्ज़ी ऊमोżलीवियाजसी ज़ार्ज़डज़ानी विएलोमा प्रोजेक्टमी, डेज़िआलाजसीमी डब्ल्यू ओपर्सियू ओ वर्डप्रेस, और ज़ा पॉमोसी लाइनी कोमेंड डब्ल्यू टर्मिनलु एसएसएच, बेज़ कोनिएक्ज़नोśसी लोगोवानिया डो कोकपिटू सीज़ी बाज़ी डैनिच। डब्ल्यू टर्मिनलु मोżना utworzyć własne gotowe skrypty .sh, które odpowiadają za poszczególną czynność, np.: zarządzanie motywami, zarządzanie wtyczkami, import/eksport danych।

Własne स्ट्रॉनी बोडो WWW

जेसेली ना सर्वर्ज़ ब्रेकुजे वायवोयवेनेगो डॉक्युमेंटु लुब ज़ासोबु, ज़मीस्ट स्टैण्डर्डोवेगो कोमुनिकेतु बदु सेरवेरा मोना ज़्डेफिनिओवाć व्लासन स्ट्रोन बोडो।

उस्लुगी दोदतकोवे प्लात्ने

Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है

Dedykowany ने IPv4 लोकलिज़ोवानी डब्ल्यू पोल्ससे, नीमकेज़, फ़्रैंकजी, व्लॉस्ज़ेक, हिज़्पैनी लब विएल्किएज ब्रिटानि, उमोस्लिविया ज़्विक्स्ज़नी फंककजोनलनोस्सी होस्टिंगु और जेगो जियोलोकलिज़ाक डब्ल्यू रोसियाच यूरोपी चेक को संबोधित किया। एलिमिनुजे रयज़ीको ज़्विज़ेन ज़ी współdzieleniem adresu IP przez wielu klientów। Niweluje zagrożenie związane z przypadkowym wpisaniem adresu IP i domeny na listy RBL, skutkujące problemami w działaniu poczty। Chroni również przed przypadkowymi atakami typu DDoS, skyerowanymi przeciwko innym serwisom WWW, współdzielącym दस सैम एड्रेस आईपी।

रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie

उस्लुगा यूमोग्लिविया wprowadzenie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki czemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट टूजा उस्लुगा होस्टिंगोवा निज़ाइम नी बेड्ज़ी सिę रोज़्निआ डेडको। Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. उस्ताविएनी opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych।

Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów

सेवा nazwa.pl automatycznie konwertują obrazy z Twojego serwisu WWW do nowoczesnego formatu obrazów webp, który zapewnia dużo lepszy poziom kompresji niż starze technology jpg, gif czy png. W zależności od rozdzielczości ekranu na urządzeniu mobilnym, wielkość obrazów przesyłanych z serwera do przeglądarki jest dynamicznie zmniejszana, dzięki czemu ilość przeych mailjesch barjech बार। Skompresowane एलीमेंट्री स्ट्रॉनी są szybciej przesyłane do użytkownika, a Twoja strona WWW działa szybciej.

डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 100 जीबी

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać 200 GB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi.
--

डोडाटकोवा पॉविएर्ज़चनिया डिस्कोवा 500 जीबी

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać 1 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi.
--

डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 1 टीबी

Dodatkowa powierzchnia dyskowa pozwoli Ci utrzymać 2 TB danych, bez konieczności zmiany opcji usługi.
--

सर्वर pocztowy XL

उस्लुगा सर्वर pocztowy XL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 10.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 300.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym dużą liczbę skrzynek pocztowych। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।

सर्वर pocztowy XXL

उस्लुगा सर्वर pocztowy XXL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 100.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 3.000.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym bardzo dużą liczbę skrzynek pocztowych lub wysyłającym न्यूज़लेटरी। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।

ऑब्स्लुगा स्टारज़िच वर्सजी पीएचपी

Usługa umożliwia aktywowanie wersji PHP dla której upłynął टर्मिन wsparcia określony przez twórców języka PHP। PHP और PHP 7.4, PHP 8.0 lub PHP 8.1, możesz skorzystać z wersji PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2 और PHP 7.3।

ऑब्स्लुगा स्टारज़िच वेर्सजी सेरवेरो बाज डैनिच

उस्लुगा उमोग्लिविया ऑब्जर्लुग बाज़ और सर्वरच बाज़ डैनीच मारियाडीबी ल्यूब पोस्टग्रेएसक्यूएल, डीएलए केटोरीच अपज़िन टर्मिन wparcia określony przez ich twórcow. जेसेली टूजा ऐप्लीकेशन नी जेस्ट दोस्तोसोवाना डो प्रैसी ज़ नाजनोस्ज़िमी वेर्सजामी टाइच बाज़, मोज़ेज़ स्कोर्ज़ीस्टाज़ ज़ेड मारियाडीबी 10.1 ल्यूब पोस्टग्रेएसक्यूएल 9.3।

डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच

Dodatkowy स्थानांतरण danych umożliwia Ci korzystanie z Uslugi po przekroczeniu Limitu transferu określonego w ofercie, którą wybrałeś। Dan przesyłane są zawsze z pełną szybkością, przy wykorzystaniu szybkiej sieci nazwa.pl, posiadającej wiele punktow wymiany ruchu w sieci इंटरनेट। मॉडलू ज़ा यूज़ीसी के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना जेस्ट।

कोपिया ज़ापासोवा डेनिच

Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym डेटा सेंटर। Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dan będą Archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na सर्वर। रोज़मिअर कोपी उस्तालानी जेस्ट और पॉडस्टावी फ़ैक्टिक्ज़नेज ज़ाज्टोśसी डैनिच और मैकिएर्ज़च डिस्कोविक, प्रेज़ेचोउजसीच कोपी ज़ापासोवे। मॉडलू ज़ा यूज़ीसी के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना जेस्ट।
सेनिक प्रोमोसीजनी
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
क्लाउडहोस्टिंग प्रारंभ
100ज़ू
500ज़ू
CloudHosting Biznes
200ज़ू
1 000ज़ू
क्लाउडहोस्टिंग प्रो
400ज़ू
1 600ज़ू
USŁUGI DODATKOWE PATNE
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
100ज़ू
300ज़ू
रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
100ज़ू
300ज़ू
Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów
0 zł
0 zł
डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 100 जीबी
100ज़ू
350ज़ू
डोडाटकोवा पॉविएर्ज़चनिया डिस्कोवा 500 जीबी
300ज़ू
900ज़ू
डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 1 टीबी
600ज़ू
1 800ज़ू
सर्वर pocztowy XL
300ज़ू
900ज़ू
सर्वर pocztowy XXL
1 200ज़ू
3 600ज़ू
ऑब्स्लुगा स्टारज़िच वर्सजी पीएचपी
0 zł
0 zł
ऑब्स्लुगा स्टारज़िच वेर्सजी सेरवेरो बाज डैनिच
0 zł
0 zł
सेनिक मानकोवी
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
क्लाउडहोस्टिंग प्रारंभ
400ज़ू
800ज़ू
CloudHosting Biznes
800ज़ू
1 600ज़ू
क्लाउडहोस्टिंग प्रो
1 200ज़ू
2 400ज़ू
USŁUGI DODATKOWE PATNE
सेना (zł/rok)
सेना (zł/2 लता)
Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
200ज़ू
400ज़ू
रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
200ज़ू
400ज़ू
Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów
0,05zł/h
0,05zł/h
डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 100 जीबी
250ज़ू
500ज़ू
डोडाटकोवा पॉविएर्ज़चनिया डिस्कोवा 500 जीबी
600ज़ू
1 200ज़ू
डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवा 1 टीबी
1 200ज़ू
2 400ज़ू
सर्वर pocztowy XL
600ज़ू
1 200ज़ू
सर्वर pocztowy XXL
2 400ज़ू
4 800ज़ू
ऑब्स्लुगा स्टारज़िच वर्सजी पीएचपी
200ज़ू
400ज़ू
ऑब्स्लुगा स्टारज़िच वेर्सजी सेरवेरो बाज डैनिच
200ज़ू
400ज़ू
डोडाटकोवी ट्रांसफर डैनीच
0,10जेडł/जीबी
0,10जेडł/जीबी
कोपिया ज़ापासोवा डेनिच
0,01zł/10 जीबी/एच
0,01zł/10 जीबी/एच
निटो
ब्रूटो

CloudHosting z CDN nazwa.pl, czyli होस्टिंग w chmurze, to rozwiązanie nowoczesne, które przewyższa pod każdym względem tradycyjny होस्टिंग, gdzie strona WWW ऑब्स्लूगिवाना जेस्ट jedynie na serwerzenc. होस्टिंग w chmurze z usługą CDN nazwa.pl eruje większą szybkość działania, skalowalność zasobów oraz reakcję na awarie w ułamkach sekund. न होस्टिंगु डब्ल्यू चमुर्ज़ जेड सीडीएन nazwa.pl कास्दा स्ट्रोना डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ऑब्स्लुगिवाना जेस्ट जेडनोक्ज़ेन्नी और किल्कुसेट सर्वरच, डिज़िल्की ज़ेमु नीज़ेलेंनी ओड पोरी डनिया आई नोसी wszystkie सर्विसी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डज़ियालंज ज़ मक्सिमल।

CloudHosting z CDN nazwa.pl

डायनेमिकज़ने प्रेज़ीडज़िएलनी ज़ासोबो ज़ किल्कुसेट सेरवेरो

प्रेज़ीडज़िलेनिएम सेरवेरो दो ऑब्स्लुगी प्रिज़ीचोड्ज़िकच ज़ाप्यताń ओ स्ट्रॉनी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ज़ाजमुजे सी उर्ज़्ज़्ज़ेनिया ज़्वानेलोड बैलेंसरमी . Wybór odbywa się dynamicznie na podstawie poziomu obciążenia każdego z serwerów tworzących chmurę, a decyzje podejmowane są w czasietysięcznych części secundy . Któraś z obsługiwanych stron WWW zaczyna Generować większy ruch?नी मा मावी ओ ज़ादनीच स्पोवोलिनिएच डब्ल्यू द्ज़ियाज़ानिउ, बो लोड बैलेंसरी ओडी razuविक्रीजी ताकी सिटुअक्जे और इंटेलिजेंटनी रोज़ो रुचpomiędzy najmniej obciążonymi serwerami w chmurze nazwa.pl।

CloudHosting w nazwa.pl wykorzystuje bardzo szybkie procesory serweroweइंटेल ज़ीऑन जेड वायसोकिम ताक्टोवानीम 5 गीगाहर्ट्ज , सह डेजे पेवनोस, e każda strona WWW będzie działała szybko i niezawodnie। ज़स्तोसोवानी अबोकज़ेस्निचडिस्को इंटेल ऑप्टेन ऑराज़ टेक्नोलोजी होस्टिंगु डब्ल्यू चामुरज़ेpowoduje, e szybkość działania każdej ze stron WWW jest niezależna od pory dnia i obciążenia Generowanego przez serwisy WWW innych klientów nazwa.pl।CloudHosting oferuje moc obliczeniową setek serwerów, एक और pojedynczego serwera, jak w przypadku klasycznego Hostingu WWW।

CloudHosting z CDN nazwa.pl जेस्ट szybszy

स्ट्रानी इंटरनेटोवे कोरज़ीस्टाजेसी ज़ेड बुफ़ोरोवानिया स्टेटिक्ज़नीच प्लिकोव डब्ल्यू रामाच सीडीएन nazwa.pl działają znacznie szybciej नीस स्ट्रोनी नीविकोर्ज़िस्टुजेस तेज टेक्नोलोजी। सेर्वेरी बुफ़ोरुज़ेस ज़्लोकलिज़ोवेन są w kluczowych miejscach na wiecie,zapewniając dostęp do elementów strony WWW z najbliższego geograficznie miejsca।

Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiemपोपराविया विदाजनोस, यूसुवा ओपोनिएनिया डब्ल्यू डोस्टारकज़ानिउ ट्रेस्की और स्क्राका सीज़ास लाडोवानिया सेर्विसो।Korzystanie z węzłów CDN nazwa.pl wprost przekłada się nalepsze wyniki przy pozycjonovaniu stron internetowych,gdyż algorytmy wyszukiwarek zwracają uwagę na to, jak szybko działa dana strona WWW।

CDN nazwa.pl zapewnia skuteczną ochronę przed atakami वितरित सेवा से इनकार,ponieważ bezpośrednia wymiana ruchu pomiędzy operatorami internetowymi w wielu węzłach wymiany ruchu skutecznie ogranicza skutki potencjalnego ataku pochodzącego z danej sieci jedynie do siecią tą siecią।

सीडीएन nazwa.pl

सर्वर कैश nazwa.pl utrzymują w różnych miejscach और wiecie kopie elementów składowych Twojego serwisu WWW।डज़िल्की स्क्रोसेनिउ ओडलेग्लॉस्सी पोमिęडज़ी लोकलिज़ाक्ज यूज़ितकोनिका कोरज़ीस्टाजेसेगो ज़ेड टूजेज स्ट्रॉनी ए सेरवेरेम, और केटोरीम प्रेज़ेचोवने एस प्लिकी, स्क्रैका सिज़ सीज़ास जेज ओटविएरानिया।Bezpośredni dostęp do wielu punktów wymiany ruchu w sieci इंटरनेट zapewnia błyskawiczne przekazywanie infoacji, एक रोज़प्रोज़ोनी सिस्टम DDoS w każdym węź CDN nazwa.pl chroni Twoją stronę przed atakami।

कॉन्टेनेरीज़ाकजा एलएक्ससी ज़्विक्स्ज़ा बेज़पीज़ेńस्ट्वो आई नीज़ावोदनोść

CloudHosting wykorzystuje podczas działania konteneryzację LXC.

कॉन्टेनरी ट्वोरज़ोन में सिस्टमी ऑपरेसीजनीम, ए डोपिएरो वेन्ट्र्ज़ काल्डेगो ज़ निच उरुचमियानी जेस्ट कॉम्प्लेट नीज़बडनिच प्रोसेसो। ज़ापेवनिया से अलग करने के लिए अलग करें, उस्लुगी ना पॉज़िओमी rodoviska wirtualnego, wpływając tym samym na podwyższenie jej bezpieczeństwa, Stabilności pracy i niezawodności dziawodności.

क्लाउडहोस्टिंग पैनल

क्लाउडहोस्टिंग पैनल to narzędzie służące do zarządzania Hostiem। डज़िस्की मोżलिवोśसिओमस्ज़ीबकिगो प्रेज़ेज़ेनिया विडोको स्टैनोवी इंटुइसीजेन रोज़विज़ानीdla każdego, kto kto korzystał z paneli, takich jakcPanel, DirectAdmin, Plesk, सक्रिय और सक्रिय।Umożliwia zarządzanie kontami ई-मेल, डोमेनमी, bazami danych, certyfikatami SSL, एक takżesterowanie zawartością कैशे और सर्वरच सीडीएन nazwa.pl.

पैनल दोस्तार्ज़ा विलुवानिच स्टेटिस्टिक, उमोस्लिवियाजिक स्ज़ीबके डायग्नोस्टिक, उस्लुगीमैं उसतवियाजिकऑप्टिमलिज़ाक्जे दज़ियाआनिया होस्टिंगु।ज़ापेवनिया szybkie wykonywanie funkcji administracyjnych na serwerze. वेर्सजा आरडब्ल्यूडी और उर्ज्ज़्ज़ेनिया मोबिलने, wyposażona w opcję przełączania pomiędzy widokami w poziomie i pionie, zapewnia komfort w zarządzaniu usługą na komórkach oraz tabletach।

क्लाउड मेल

क्लाउड मेलस्टैनोवी फंकजोनलने पॉज़ेनीवेबमेलामैं आयोजक वेबमेलपॉज़वाला ना कॉमफ़ोर्टो, ऑब्सुग कोरेस्पोन्डेन्सजी ई-मेल, एव्यवस्था करनेवालापॉज़वाला ना व्लान्सीवे ज़ाप्लानोवनी हारमोनोग्रामू डनिया, प्रिज़िपोमिनाजिक या wszystkich zadaniach, które powinny zostać wykonane।

दोस्तोप दोक्लाउड मेलमौलीवी जेस्टz każdego मिजस्का, gdzie można skorzystać z przeglądarki internetowej.Dedykowana aplikacja और smartfony i tabletyz सिस्टमेम Android stanowi dodatkowe udogodnienie dla użytkowników urządzeń mobilnych.

कोंसोला दो व्यकोनीवानिया कोपिय

कोरज़ीस्टाजिक ज़ूकोनसोली दो व्यकोनीवानिया कोपी ज़ापासोविच, समोद्ज़िएल्नी व्यकोनाज़ ज़े स्वोजेगो सेरवेराबैकअप प्लिकोव, बाज़ डैनीच ओराज़ wiadomości ई-मेल, ना नोजनिकी डैनीच utrzymywane wzewnętrznym डाटा सेंटर.

ज़ा पोमोको इंटुइसीजेनेगो इंटरफेजु, दोस्तपनेगो प्रेज़्ज़ प्रेज़ेग्लडार्की, मोज़ेज़ ओक्रेस्लिकczęstotliwość automatycznej Archiwizacjiओराज़ीczas przechowywania kopii zapasowych . Wrażliwe डेन ज़ावर्टे w bazach danych możeszArchiwizować nawet co Godzinę . W dowolnym momencie możesz wykonać takżeबैकअप ना danie, usunąć wybraną kopię, zmienić długość jej przechowywaniaलब प्रिज़ीव्रॉसि डेन और स्वोज़ सर्वर।

ज़र्ज़दज़ज पोक्ज़ट
ओराज़ वायगोडनी प्लानुजी
ओबोविज़्कि

बडी मोबिलनी
z aplikacją क्लाउड मेल

Najważniejsze parametry dostępne dla wszystkich opcji hostowych

 • होस्टिंग w chmurzeCloudHosting z CDN nazwa.plto nowoczesne rozwiązanie, oferujące użytkownikomwiększą szybkość działania, skalowalność zasobów उसमकच सेकुंड के साथ ओराज़ रेकजो ना पोटेन्जलने आवारी। Dzięki chmurze obliczeniowej nazwa.pl pojedyncza usługa CloudHosting obsługiwana jestजेडनोक्ज़ेन्नी और किलकुसेट सेरवेराच, पॉडज़ीलोनीच और वाईस्पेकजालिज़ोवेन क्लेस्ट्री, służące do obsługi stron WWW, poczty e-mail, baz danych, FTP, SSH czy zadań CRON। केडी यूज़्यतकोनिक कोरज़िस्टाजेसी ज़ उस्लुग नाज़वा.पीएल उज़िस्कुजेदोस्तेप दो सेटेक प्रोसेसोरो और टेराबज्टो पामिęसी रैम,z których może korzystać w ramach parametrow wykupionej przez siebie opcji hostowej.

 • सीडीएन nazwa.plWęzły CDN nazwa.pl zlokalizowane są w kluczowych punktach wymiany danych na wiecie , zapewniając możliwie najszybszy dostęp do plików tworzących daną stronę WWW. म्नीज्स्ज़ा ओडलेग्łोść मिęड्ज़ी सेरवेरेम, ए यूज़्यतकोनिकिम, पॉवोडुजेusunięcie opóźnień w dostarczaniu trci, co wprost przekłada się na skrócenie czasu adowania serwisów।कोपी एलिमेंटो स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रिज़ेचोवने से ना सर्वरच सीडीएन nazwa.pl मैं दोस्टार्ज़ने डो यूज़्यटकोनिकोव ज़ॉस्ज़े ज़ नज़्ब्लिżस्ज़ेगो वेज़्ला względem ich lokalizacji।Redundancje systemu zapewnia Technologia Anycast i protokół BGP.

 • दुभाषिया पीएचपी PHP जेस्ट językiem skryptowym, wykorzystywanym najczęściej przy budowie stron internetowych. चरकटेरीज़ुजे सिę प्रोस्ट स्कलाडनिą, इलास्टीक्ज़्नोśसीą आई डुżą लिज़्बą डोडाटकोविच मोडुलो, केटोरे पॉज़्वालाज नी टायल्को और ट्वोर्ज़नी डायनेमिकज़नीच स्ट्रोन www, एले m.in। także na zarządzanie pikami, obsługę baz danych czy szyfrowanie przekazywanych przez stronę infoacji।

  दोस्तेपने वर्सजे पीएचपी:5.3,5.4,5.5,5.6,7.0,7.1,7.2,7.3,7.4,8.0,8.1

 • सर्वर आवेदन Node.jsNode.js से rodovisko uruchomieniowe po stronie serwera, dla aplikacji napisanych w językuजावास्क्रिप्ट . होस्टिंग nazwa.pl umożliwia wykorzystanie środoviska Node.js jako usługi typu वेब सेवा, w której przekazywanie danych odbywa się za pomocą protokołu HTTP. Zarządzanie zależnościami aplikacji odbywa się poprzezप्रबंधक पाकीतो Npm . और होस्टिंगु nazwa.pl के लिए udostępnione są domyślnie następujące Frameworki: Express.js, Koa.js, Socket.io, Nest.js, Sails.js, Total.js, Hapi.js, Derby.js, LoopBack.io, Adonis.js .

  Dostępne wersje Node.js:14 एलटीएस, 16 एलटीएस, 18 एलटीएस

 • Nierelacyjna baza danych MongoDB MongoDB से baza NoSQL, która przechowuje dan jako obiekty JSON/BSON। Umożliwia szybkie przetwarzanie infomacji w ramach aplikacji। Dla każdej usługi Hostingowej w nazwa.pl, सर्वर MongoDB जेस्ट uruchamiany jako osobna instancja।

 • पामिल पोड्रेज़ना रेडिस ओराज़ मेम्केड Redis i Memcached to nowoczesne magazyny danych, używane najczęściej jako pamięć podręczna, przyspieszająca działanie serwisów WWW, szczególnie w przypadku złozarzżnych system ना होस्टिंगु nazwa.pl można korzystać z obydwu baz jednocześnie, a rozmiar każdej z nich może wynosić do 1 GB.

 • बाज़ी डैनीच मारियाडीबी और पोस्टग्रेएसक्यूएल W ramach każdego hostingu nazwa.pl można korzystać jednocześnie z baz danych MariaDB i PostgreSQL, które uruchamiane są w klastrze serwerów, zapewniającym wysoką wydajność i niezawodność ich d. Zastosowanie szybkich डिस्को Intel Optane z Technology, 3D XPoint i dużej ilości pamięci RAM और serwerach bazodanowych umożliwia płynną obsługę nawet największych aplikacji WWW i sklepów internetow.

  दोस्तोपने वर्सजे मारियाडीबी:10.1, 10.5, 10.6
  दोस्तो वर्सजे पोस्टग्रेएसक्यूएल:9.3, 12.11, 13.7, 14.3

 • ज़ावांसोवाना ओक्रोना एंटी-डीडीओएस, इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस), वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल (डब्ल्यूएएफ)Bezpieczeństwo stron internetowych umieszczonych na serwerach nazwa.pl zapewniają systemyआईपीएसओराज़ीWAF . Zabezpieczenie IPS realizowane jest za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń sieciowych फर्मीफोर्टीनेट , działających w klastrze wysokiej dostępności. IPS działa pomiędzy systememएंटी-डीडीओएसi filtrami aplikacyjnymi WAF, zapewniając wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków na grupie kilkuset tysięcy różnych serwisów WWW obsługiwanych przez nazwa.pl.

 • डीएनएस सुरक्षा एक्सटेंशन DNSSEC से प्रोटोकोल ज़ाबेज़पीकज़ाजेसी प्रेज़ेड प्रेज़किरोवानीम डोमेन और स्ट्रॉनी WWW wyłudzające डेन (फ़िशिंग)। DNSSEC zabezpiecza की जानकारी के लिए DNS przed sfałszowaniem i modyfikacją poprzez wykorzystanie kryptografii asymetrycznej i podpisów cyfrowych.

  डीएनएस एनीकास्टप्रौद्योगिकीएनीकास्ट skraca czas otwierania stron WWW, dzięki rozmieszczeniu serwerów DNS w różnych miejscach na ziemi। ज़ापिटानिया ओ कोंक्रेट्न डोमेन, किरोवने सो ज़ॉस्ज़े दो नज़्ब्लिस्ज़ेगो सेरवेरा डब्ल्यू ज़सींगु उस्तकोनिका।

  डीकेआईएम, डीएमएआरसी और एसपीएफ़ होस्टिंग nazwa.pl की मेजबानी kompleksowe zabezpieczenie poczty ई-मेल, zarówno w odniesieniu do wiadomości przychodzących na skrzynkę, jak i do wiadomości wysyłanych z kont e-mail obsługiwerch na .pl. Wszystkie zabezpieczenia aktywowane są automatycznie w CloudHosting पैनल।

Masz होस्टिंग w innej फर्मी?

प्रेज़ेनिसिएमी bezpłatnie Twoje strony WWW i konta e−mail!

फैलाव
 • ज़िबकी
  सेवा जानकारी
 • bezpieczne
  रोज़विज़ानी
 • प्रोफ़ेसजोनलने
  डब्ल्यूस्पार्सी 24/7

Rozbuduj स्वोज CloudHosting या dodatkowe funkcjonalności i usługi

 • Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है Dedykowany ने IPv4 लोकलिज़ोवानी डब्ल्यू पोल्ससे, नीमकेज़, फ़्रैंकजी, व्लॉस्ज़ेक, हिज़्पैनी लब विएल्किएज ब्रिटानि, उमोस्लिविया ज़्विक्स्ज़नी फंककजोनलनोस्सी होस्टिंगु और जेगो जियोलोकलिज़ाक डब्ल्यू रोसियाच यूरोपी चेक को संबोधित किया। एलिमिनुजे रयज़ीको ज़्विज़ेन ज़ी współdzieleniem adresu IP przez wielu klientów। Niweluje zagrożenie związane z przypadkowym wpisaniem adresu IP i domeny na listy RBL, skutkujące problemami w działaniu poczty। Chroni również przed przypadkowymi atakami typu DDoS, skyerowanymi przeciwko innym serwisom WWW, współdzielącym दस सैम एड्रेस आईपी।

  वायबेराम
 • रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie उस्लुगा umożliwia wprowadzanie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki zemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट टूजा usluga hostowa nie będzie się niczym rożniła dedykod odykod । Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. उस्ताविएनी opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojego serwera poczty i poziom doręczeń przesyłek pocztowych।

  वायबेराम
 • Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów सेवा nazwa.pl automatycznie konwertują obrazy z Twojego serwisu WWW do nowoczesnego formatu obrazów webp, który zapewnia dużo lepszy poziom kompresji niż starze technology jpg, gif czy png. W zależności od rozdzielczości ekranu na urządzeniu mobilnym, wielkość obrazów przesyłanych z serwera do przeglądarki jest dynamicznie zmniejszana, dzięki czemu ilość przeych mailjesch barjech बार। Skompresowane एलीमेंट्री स्ट्रॉनी są szybciej przesyłane do użytkownika, a Twoja strona WWW działa szybciej.

  वायबेराम
 • सर्वर pocztowy XL उस्लुगा सर्वर pocztowy XL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 10.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 300.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym dużą liczbę skrzynek pocztowych। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।

  वायबेराम
 • सर्वर pocztowy XXL उस्लुगा सर्वर pocztowy XXL umożliwia zwiększenie Limitu liczby wysyłanych wiadomości ई-मेल do 100.000 na dobę, co pozwala na wysłanie w przeciągu miesiąca około 3.000.000 wiadomości e-mail. Rozwiązanie to dedykowane jest klientom obsługującym bardzo dużą liczbę skrzynek pocztowych lub wysyłającym न्यूज़लेटरी। Wymaga aktywowania usługi Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है।

  वायबेराम
 • डोडाटकोवा पॉविएरज़्निया डिस्कोवाल मस्ज़ मोस्लिवोस पॉडवोजेनिया दोस्तेपनेज और स्वोइम सर्वर्ज़ पॉविएर्ज़चनी डिस्कोवेज। डोडात्कोवा पॉविएर्ज़चनिया डिस्कोवा, केटोर मोज़ेज़ ज़ामोवि डब्ल्यू रामच तेज़ उस्लुगी, स्टवार्ज़ मोस्लिवोल प्रिज़ेचोवानिया और सेरवेर्ज़े ड्यूज़िच प्लिकोव, ट्वोर्ज़ेनिया डोडटकोविच कोंट ई-मेल बाज़ी कोलेजनिच। A to wszystko bez konieczności zmiany opcji uslugi.

  वायबेराम
 • डीएनएस एनीकास्टप्रौद्योगिकीएनीकास्ट skraca czas otwierania stron WWW, poprzez rozmieszczenie serwerów DNS w różnych miejscach na ziemi। Zapytania o Konkretną domenę kierowane są do najbliższego serwera w zasięgu użytkownika, a pozostałe serwery gotowe są do udzielania odpowiedzi w przypadku jego niedostępności.

  W ramach DNS Anycast masz możliwość korzystania z zabezpieczeniaडीएनएसएसईसी , które uniemożliwia wykorzystanie domeny przez Cyberprzestępców। अधिक जानकारी के लिए पोस्ट करेंएसपीएफ़, डीकेआईएम और डीएमएआरसीzabezpieczają Twoją pocztę elektroniczną przed फ़िशिंगिएम और स्पैमम।

  वायबेराम
 • कोपिया ज़ापासोवा डेनिच Wykonuj kopie zapasowe plików WWW, baz danych oraz wiadomości e-mail, na macierze dyskowe zlokalizowane w zewnętrznym डेटा सेंटर। Za pomocą interfejsu WWW określasz jak często dan będą Archiwizowane oraz ile dni mają być utrzymywane. W dowolnym momencie możesz wykonać również kopie danych na żądanie, usunąć wybraną kopię lub też przywrócić dane na सर्वर। रोज़मिअर कोपी उस्तालानी जेस्ट और पॉडस्टावी फ़ैक्टिक्ज़नेज ज़ाज्टोśसी डैनिच और मैकिएर्ज़च डिस्कोविक, प्रेज़ेचोउजसीच कोपी ज़ापासोवे। मॉडलू ज़ा यूज़ीसी के साथ उस्लुगा रोज़्लिकज़ाना जेस्ट।

  वायबेराम
लीडर टेक्नोलॉजिक्ज़नी

Nazwa.pl świadczy usługi zgodnie zनॉर्मą bezpieczeństwa आईएसओ 27001w nowoczesnych डाटा सेंटर zlokalizowanychडब्ल्यू क्राकोवी, वार्सज़ावी और एम्सटर्डम; . Wszystkie centra danych połączone są ze sobą za pomocą cz wiatłowodowych, aसुमा cznej przepustowości z siecią इंटरनेट wynosi ponad 250 Gbps . Oprócz połączń z polskimi punktami wymiany ruchu operatorkiegoEPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX पॉज़्नान, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, Thinx Warszawa, POZIX पॉज़्नान, WRIX व्रोकला, CIX क्राको, nazwa.pl posiada bezpośredni dostęp doESpanix Madrytओराज़ स्ट्रेटेजिकज़नेगो पंकटू डब्ल्यू ग्लोबलनेज एसईसीआई पॉज़्ज़एम्स-IX एम्स्टर्डम.

Zastosovanie geograficznie rozproszonych serwerówडीएनएस एनीकास्ट, ulkowanych w kilkunastu kluczowych डेटा सेंटर और całym wiecie, zapewnia niskie czasy odpowiedzi और zapytania orazchroni usługi Klientów przed atakami typu DDoS . सर्वरी डीएनएस एनीकास्ट के बारे मेंzabezpieczenia DNSSECuniemożliwiające podszycie się pod domeny przez Cyberprzestępców.

Nazwa.pl będąc लिडेरेम technologicznym w Polsceप्रेज़ेकाज़ुजे स्वोइम क्लिएनटॉम अबोक्ज़ने, बेज़पीज़ने आई स्ज़ीबको दज़ियालाजेस उस्लुगी, डेज़िकी ज़ेमूKlienci nazwa.pl जाको पियरवसी डब्ल्यू Polscemogą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych।

Najczęściej zadawane pytania dotyczące usług hostowych

 • होस्टिंग डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू टू usługa पोलेगाजेका और यूडोस्टेपनिआनिउ प्रेज़ नाज़वा.pl zasobów chmury internetowej, w ramach których można uruchomić stronę internetową i konta poczty elektronicznej. होस्टिंग nazwa.pl, który jest realizowany w Technologii Cloud, umożliwia korzystanie z dedykowanej powierzchni dyskowej oraz gwarantowanych zasobów mocy serwera w postaci 4 vCPU (20 GHz) i 8 GB RAM। ते वार्टोसी से ज़ापेवनिओन डला काडदेगो पॉजेडिन्जेगो सेरवेरा क्लाउडहोस्टिंग। Usługa CloudHosting jest automatycznie skonfigurowana z siecią CDN nazwa.pl, która zapewnia szybsze ładowanie stron WWW i ich lepsze pozycjonovanie। डिज़िल्की रोज़मिज़कज़ेनिउ węzłów सीडीएन nazwa.pl m.in। डब्ल्यू 6 मिस्टाच डब्ल्यू पोल्स्से, ए टेके डब्ल्यू इनीच क्राजाच यूरोपेजस्किच आई डब्ल्यू यूएसए, कल्दा विट्रीना उमीज़कज़ोना और होस्टिंगु नाज़वा.पीएल डज़ियाला बिस्काविक्ज़नी, निज़ेलेज़्नी ओड टेगो, स्केड czy siownik, twitt

 • CloudHosting od nazwa.pl से linia serwerów o dużej funkcjonalności i szerokim Spectrum zastosowań. जिंकी ग्वारांतोवनेज मोसी ओब्लिकजेनिओज 4 वीसीपीयू (20 गीगाहर्ट्ज) और 8 जीबी दोस्तोपनेज पामिसी रैम, सर्वर क्लाउडहोस्टिंग मोग बाय, वायकोर्जीस्टीवने ज़ारोनो डो प्रोवाडजेनिया डेज़ियालनोśसी ई-कॉमर्स (स्कलेपी इंटरनेट) फर्म, स्ट्रेपब इंटरनेट

  W zależności od wymagań, nazwa.pl oferuje usługi z następującą dostępną przestrzenią dyskową:

  • क्लाउडहोस्टिंग प्रारंभ - 100 जीबी,
  • क्लाउडहोस्टिंग बिज़नेस - 500 जीबी,
  • क्लाउडहोस्टिंग प्रो - 1 टीबी।

  Przestrzeń dyskową każdej z opcji serwerów CloudHosting można rozbudować. 2 टीबी (2000 जीबी) के लिए मेक्सिमलनी रोज़मिअर दोस्तोपेनेज प्रेज़स्ट्रेजेनी डिस्कोवेज और सर्वर्ज़ क्लाउडहोस्टिंग।
 • होस्टिंग WWW w nazwa.pl jest usługą, która dotychczas została wybrana już ponad 500 000 razy. नैस्ज़े सेर्वेरी działają w oparciu o ultraszybkie procesory Intel Xeon oraz nowoczesne dyski Intel Optane z technologią 3D XPoint. Usługi nazwa.pl to połączenie najnowszych, niezawodnych technologii oraz najwyższej jakości obslugi klienta। Automatyczna integracja CloudHostingu z siecią CDN nazwa.pl sprawia, e serwisy internetowe utrzymywane na oferowanym przez nas hostingu WWW działają nawet 10 razy szybciej niż w innych Firmach hostingowych.

 • Zamówienie serwera CloudHosting wykonasz bezpośrednio ze stronywww.nazwa.pl . पो पॉडजेसिउ डेसीजजी डॉटिकजेज विब्रनेज ओपीसीजी होस्टिंगोवेज नेले वेस्काजां, ना जकी ओकेरेस मा ज़ोस्टां ओना एक्टीवोवाना ओराज़ केटो बेड्ज़ी जेज एबोनेंटेम (फिरमा सीजी ओसोबा प्रिवतना)। Podczas składania zamówienia और WWW w nazwa.pl की मेजबानी करता है। एक्टीवाक्जा होस्टिंगु डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू रियलिज़ोवाना जेस्ट निज़्लोज़नी पो रोज़्लिक्ज़ेनिउ प्रेज़ेज़ नास टूजेज पोस्टनोśसी।

 • Jeżeli jesteś zainteresowany migracją swojego hostingu WWW z innej Firmy do nazwa.pl, możesz to wykonać w 3 prostych krokach:

  • Zamów वायब्रान प्रेज़ेज़ siebie opcję hostingową।
  • पो ऑपलासेनियू और एक्टीवाकजी सर्वर skontaktuj się z naszym Działem ऑब्स्लुगी क्लाइंट और zleć przeniesienie swojej स्ट्रॉनी WWW और poczty z innej फर्म Hostowej.
  • केसी प्रोसेस माइग्रेकजी ज़ाप्लानुजेमी और वायकोनामी ज़ा सीबी। पॉडक्ज़स प्रेज़ेनोस्ज़ेनिया टूजे यूजी यूजी बीड, कैली सीज़स एक्टीवने, डलेगो नी म्यूज़िस सिę मार्टविć ओ ब्रेक दोस्तु दो स्वोजेज स्ट्रॉनी WWW czy kont poczty elektronicznej।

पोरोज़्मावियाज़ ज़ नामी तेराज़ी