bokvsdum

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
किम जेस्ट?
वायसोकी पॉज़िओम ओक्रोनी
 • स्ज़ीफ्रोवानीईसीडीएसए पी-384
 • वालिदैकजाडोमनी
 • ज़ास विस्टाविएनियानाट्यचमियास्ट
 • क्लोदका प्रिज़ी अड्रेसी
 • लेप्स्ज़ पॉज़िकजोनोवानी
 • ओक्रोना सबडोमेन
  (सर्टिफिकेट वाइल्डकार्ड)

नाज़वाएसएसएल प्रीमियम

नाज़वाएसएसएल प्रीमियम
वाइल्डकार्ड

100ज़ूकोरिया गणराज्य
150ज़ूकोरिया गणराज्य
ओक्रोना स्टैण्डर्डोवा
 • स्ज़ीफ्रोवानीआरएसए 2048-बिट
 • वालिदैकजाडोमनी
 • ज़ास विस्टाविएनियानाट्यचमियास्ट
 • क्लोदका प्रिज़ी अड्रेसी
 • लेप्स्ज़ पॉज़िकजोनोवानी
 • ओक्रोना सबडोमेन
  (सर्टिफिकेट वाइल्डकार्ड)

नाज़वाएसएसएल

नाज़वाएसएसएल
वाइल्डकार्ड

150ज़ूकोरिया गणराज्य
250ज़ूकोरिया गणराज्य

सर्टिफिकेट एसएसएल

Certyfikat एसएसएल यूवेनी जेस्ट doस्ज़ीफ्रोवानिया डैनीच przesyłanych pomiędzy użytkownikiem odwiedzającym Twoją stronę, एक सर्वर WWW। Wykorzystywany jest w szczególności doochrony haseł, danych osobowych i numerów kart kredytowych . वायबोर रॉडजाजू सर्टिफिकातु ज़ालेय ओड पॉज़िओमु ओक्रोनी, केटोरी चेसेज़ ज़ापेनिć यूज़्यतकोनिकॉम स्वोजेज स्ट्रोनी।

Certyfikat nazwaSSL z कोडोवानीम RSA 2048-बिट stanowią podstawową ochronę, która może zostać zwiększona poprzez wybór certyfikatów z kodowaniem ECDSA। नोवोज़ेस्नेसिजफ्रोवानी ईसीडीएसएना बाज़ी क्रिज़ीविच eliptycznych,स्टैनोवी प्रेज़ेलोम डब्ल्यू ज़ाक्रेसी क्रिप्टोग्राफ़ी, ज़ापेवनियाजेसीमिलियार्डी रेज़ी विक्स्ज़ बेज़पिज़ेज़ (स्टवो) ओडी पॉज़्ज़ेक्नी विकोर्ज़िस्टीवेनेगो स्ज़ीफ्रोवानिया आरएसए। नी चेकाज आई वाईमियेन जू डज़िसियाज स्वोज सर्टिफिकेट नाbezpieczniejszy certyfikat ECDSAz kluczem publicznym और bazie krzywych eliptycznych P-384, gdyżडेन ट्वोजे आई यूज़िटकोनिको टूजेज स्ट्रॉनी और बेज़सेन.

ज़िस्कुज ग्वारंन्जे पॉफनोśसी डैनीच डब्ल्यू एसईसीआई आई वाइले विसेज!

क्लोदका प्रिज़ी अड्रेसी - ज़्नक सिफ्रोवानिया

Widoczna w przeglądarce ikona kłódki, oznaczająca szyfrowanie, wzbudza zaufanie użytkowników i pomaga wyróżnić stronę na tel konkurencji।

Wyższa pozycja w Google

Szyfrowane strony przy użyciu certyfikatów SSL uznawane są za bezpieczniejsze i pozycjonowane są wyżej w wynikach wyszukiwania w Google।

प्रिज़िस्पीज़ज़ोन डज़ियाłनी सेरविसु WWW

स्ज़ीफ्रोवेन स्ट्रोनी ओटविएरजे सिę सिज़बसीज डब्ल्यू प्रिज़ेग्लडार्कच, ए wszystkie przesyłane डेन są zabezpieczone przed przechwyceniem।

Potwierdzenie autentyczności स्ट्रॉनी WWW

स्ट्रोना WWW zabezpieczona przez certyfikat SSL zyskuje potwierdzenie, e należy do podmiotu, dla którego certyfikat SSL został wystawiony।

ओक्रोना ट्वोइच उज़्यत्कोनिकोव

Zyskujesz ochronę prywatnych danych przesyłanych przez użytkowników Twojej strony, spełniając wymóg झींगे w zakresie ich ochrony।

Certyfikat वाइल्डकार्ड क्रोनी सबडोमेनी

Certyfikat SSL वाइल्डकार्ड oszczędza koszty i pozwala wygodnie zabezpieczyć nieograniczoną liczbę सबडोमेन।

ज़ोबैक्ज़ जैक डज़िया (एसएसएल)

कोन्फिगुराजा प्रमाणित एसएसएल डब्ल्यू 3 क्रोकाच

1

वायबिएर्ज़ रोडज़ाजोप्रमाणिकता

2

Wskaż डोमेन, którąchcesz zabezpieczyćप्रमाणपत्र एसएसएल

3

पोटविएरडज़ामोविनि

लीडर टेक्नोलॉजिक्ज़नी

Nazwa.pl świadczy usługi zgodnie zनॉर्मą bezpieczeństwa आईएसओ 27001w nowoczesnych डाटा सेंटर zlokalizowanychडब्ल्यू क्राकोवी, वार्सज़ावी और एम्सटर्डम; . Wszystkie centra danych połączone są ze sobą za pomocą cz wiatłowodowych, aसुमा cznej przepustowości z siecią इंटरनेट wynosi ponad 250 Gbps . Oprócz połączń z polskimi punktami wymiany ruchu operatorkiegoEPIX Warszawa, EPIX Katowice, EPIX पॉज़्नान, TPIX Warszawa, PLIX Warszawa, Thinx Warszawa, POZIX पॉज़्नान, WRIX व्रोकला, CIX क्राको, nazwa.pl posiada bezpośredni dostęp doESpanix Madrytओराज़ स्ट्रेटेजिकज़नेगो पंकटू डब्ल्यू ग्लोबलनेज एसईसीआई पॉज़्ज़एम्स-IX एम्स्टर्डम.

Zastosovanie geograficznie rozproszonych serwerówडीएनएस एनीकास्ट, ulkowanych w kilkunastu kluczowych डेटा सेंटर और całym wiecie, zapewnia niskie czasy odpowiedzi और zapytania orazchroni usługi Klientów przed atakami typu DDoS . सर्वरी डीएनएस एनीकास्ट के बारे मेंzabezpieczenia DNSSECuniemożliwiające podszycie się pod domeny przez Cyberprzestępców.

Nazwa.pl będąc लिडेरेम technologicznym w Polsceप्रेज़ेकाज़ुजे स्वोइम क्लिएनटॉम अबोक्ज़ने, बेज़पीज़ने आई स्ज़ीबको दज़ियालाजेस उस्लुगी, डेज़िकी ज़ेमूKlienci nazwa.pl जाको पियरवसी डब्ल्यू पोल्ससीmogą korzystać z najnowszych rozwiązań technologicznych।

नज्ज़ज़सीज ज़ाडावने पाइटानिया डॉटिक्ज़ेज़ सर्टिफ़िकैटो एसएसएल

 • Certyfikat SSL to protokół bezpieczeństwa, który zapewnia poufność transmisji danych między przeglądarką internetową a serwerem, na którym dziła strona WWW. Korzystanie z certyfikatu SSL jest konieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa przesyłania infomacji drogą elektroniczną। yy nacisk na szyfrowanie połączeń z witrynami internetowymi kładą twórcy przeglądarek WWW, w których próba wyświetlenia स्ट्रॉनी, która nie jest zabezpieczona certyfikatem एसएसएल, स्कुटकुम

 • ओबेक्नी नज्ज़ज़सीज स्पॉटीकानीमी रॉडज़ाजामी स्ज़ीफ्रोवानिया सर्टिफिकेट एसएसएल एस, ईसीडीएसए पी -384 और आरएसए -2048। प्रमाणिकता z szyfrowaniem ECDSA P−384 (एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम) wykorzystują algorytm opparty o krzywe eliptyczne i zapewniają najwyższy poziom ochrony। Certyfikaty SSL z szyfrowaniem RSA-2048 wykorzystują z kolei algorytm asymetryczny i zapewniają podstawową ochronę stron WWW. वार्टो wspomnieć, e strony zabezpieczone certyfikatem z szyfrowaniem ECDSA P-384 działają szybciej।

 • Certyfikaty SSL टाइप वाइल्डकार्ड umożliwiają szyfrowanie nie tylko dla domeny głównej, lecz także chronią wszystkie उपडोमेन पियरस्ज़ेगो rzędu. Certyfikat वाइल्डकार्ड डीएलए डोमनी, एनपी। jakasdomena.pl, będzie zabezpieczać nie tylko połączenia ze wskazaną nazwą, lecz również z takimi subdomenami, jak np. sklep.jakasdomena.pl, portal.jakasdomena.pl czy blog.jakasdomena.pl आदि।

 • स्कलडाजिक ज़ामोविएनी और सर्टिफिकेट एसएसएल डब्ल्यू पियरव्सजेज कोलेजनोśसी वाईबिएर्ज़ इंटरसुजेसी सिę रॉडजाज सर्टिफिकेट, ए नॉस्टेपनी wskaż nazwę domeny, ktora ma podlegać ochronie। डब्ल्यू पोडसुमोवनिउ ज़ामोविएनिया ज़ाकसेप्टुज रेगुलमिन उस्लुगी आई पॉटविएरडज़िक ज़कुप। पो डोकोनानिउ प्लाटनोस्सी आई ज़क्सिęगोवानीउ ज़्रोडको, ट्वोज सर्टिफ़िकैट ज़ोस्टैनी उरुकोमोनी।

पोरोज़्मावियाज ज़ नामी तेराज़ी