psmvsbrdस्वप्न11पूर्वावलोकन

Promocja: pl - ओडी5 zł | यूरोपीय संघ - ओडी5 zł | कॉम - ओडी20 zł
 • Liczba węzłów CDN6
 • पामी कैशे14 डीएनआई
 • लिज़्बा डोमेन
 • जिओलोकलिज़ाक्जा सेरवेरोव
 • प्रौद्योगिकी एनीकास्ट
 • ओक्रोना डीडीओएस

सीडीएन nazwa.pl
polska

0,05ज़ूएच
0,06ज़ूएच
 • Liczba węzłów CDN8
 • पामी कैशे14 डीएनआई
 • लिज़्बा डोमेन
 • जिओलोकलिज़ाक्जा सेरवेरोव
 • प्रौद्योगिकी एनीकास्ट
 • ओक्रोना डीडीओएस

सीडीएन nazwa.pl
यूरोपा

0,07ज़ूएच
0,09ज़ूएच
 • Liczba węzłów CDN10
 • पामी कैशे14 डीएनआई
 • लिज़्बा डोमेन
 • जिओलोकलिज़ाक्जा सेरवेरोव
 • प्रौद्योगिकी एनीकास्ट
 • ओक्रोना डीडीओएस

सीडीएन nazwa.pl
दुनिया

0,09ज़ूएच
0,11ज़ूएच
विशेष रूप से होस्टिंग होस्टिंगु दोस्तो और वर्जी डेस्कटॉप स्ट्रॉनी

Pełna specyfikacja produktu

सीडीएन nazwa.pl
polska
सीडीएन nazwa.pl
यूरोपा
सीडीएन nazwa.pl
दुनिया

पैरामेट्री

स्ट्रेफी दोस्तępności

Serwery CDN nazwa.pl utrzymują w różnych miejscach na wiecie kopie elementów składowych Twojego serwisu WWW। डज़िल्की स्क्रोसेनिउ ओडेग्लॉस्सी पोमिęडज़ी लोकलिज़ाक्ज यूज़ितकोनिका कोरज़ीस्टाजेसेगो ज़ेड टूजेज स्ट्रॉनी ए सेरवेरेम, और केटोरीम प्रेज़ेचोवने स प्लिकी, स्क्रैका सिज़ सीज़ास जेज ओटविएरानिया। सैम डेसीडुजेज़, गडज़ी चेसेज़, एबी ट्वोज़ सेर्विस डज़ियाल स्ज़ीबसीज।
polskapolska
यूरोपा
polska
यूरोपा
अमेरीका

Dedykovana pojemność कैश

Serwery CDN nazwa.pl dla każdej usługi gwarantują dużą przestrzeń w pamięci cache, dzięki czemu liczba zapytań do Twojego serwera zostanie ograniczona do न्यूनतम. Gdy ilość danych z serwisu WWW będzie większa niż dedykowana pojemność कैश, सर्वर सीडीएन automatycznie dokonają रोटाकजी, usuwając rzadko używane pliki i zastępując je częściej dnymi.
1 जीबी1 जीबी1 जीबी

सीडीएन nazwa.pl के साथ मैक्सिमलनी सीज़ास प्रेज़ेचोवानिया प्लिकोव

सीडीएन nazwa.pl के साथ ठीक है przechowywania plików uzależniony jest od ustawień nagłówków cacheujących wysyłanych przez Twój सर्वर। सीडीएन nazwa.pl पर पोस्ट करें और इसे देखें।
14 डीएनआई14 डीएनआई14 डीएनआई

जिओलोकलिज़ाकजा węzłów सीडीएन nazwa.pl

W każdej strefie dostępności serwery CDN nazwa.pl zlokalizowane są w kluczowych węzłach wymiany ruchu pomiędzy operatorami internetowymi। Zastosowanie Technologii Anycast zapewnia, e zapytania od użytkowników kierowane są do najbliższego geograficznie węzła सामग्री वितरण नेटवर्क। Skrócenie fizycznej odległości między serwerem a użytkownikiem poprawia wydajność, usuwa opóźnienia w dostarczaniu trści i skraca czas adowania serwisów।

स्ज़ीब्स्ज़ wczytywanie स्ट्रॉनी w przeglądarce

स्ट्रॉनी इंटरनेटोवे, कोरज़ीस्टाजेस ज़ेड बुफ़ोरोवानिया डैनीच डब्ल्यू रामच सीडीएन nazwa.pl, डेज़ियाज़ ज़्नाज़नी स्ज़ीबसीज नीस सर्विस नीव्यकोर्ज़ीस्टुजेसी तेज टेक्नोलोजी। ना wzrost szybkości wczytywania strony WWW ma wpływ przede wszystkim skrócenie odległości pomiędzy komputerem użytkownika, wysyłającego zapytanie o daną serwerem stronę, przem stronę।

Redundancja dzięki बीजीपी और एनीकास्ट

Wykorzystanie BGP i Technologii Anycast zapewnia wysoką niezawodność działania। जेलि जेडेन ज़ पंकटो एसईसीआई सीडीएन nazwa.pl जेड जैकीगो पोवोडु नी बेड्ज़ी दोस्त, टू रुच, केटोरी जेस्ट डो नीगो किरोवानी, यूलेगा ऑटोमैटीक्ज़नेमु प्रज़ेकिरोवानीउ ना कोलेजनी वेज़ेल सीडीएन नाज़वा.pl।

नीलिमिटोवाना लिज़्बा डोमेन

Optymalizuj szybkość działania swojego serwisu WWW, korzystając z nielimitowanej liczby डोमेन। Dzięki przekierowaniom HTTP 301 każda z nich będzie prowadzić użytkowników na wybrany przez Ciebie adres, co pozwoli na uniknięcie problemów związanych z duplikowaniem trci.

निएलीमिटोवाना लिज़्बा ऑब्स्लुगिवान्यच सर्टिफिकेट एसएसएल

do każdej domeny, korzystającej z CDN nazwa.pl, możesz użyć dowolnego certyfikatu SSL, dzięki zemu nawet domeny dodatkowe będą obsługiwały bezpieczne połączenia HTTPS। प्रमाणपत्र SSL możesz wgrywać samodzielnie lub skorzystać z integracji z usługami certyfikatów SSL oferowanych przez nazwa.pl.

HTTPS के लिए स्वचालित

Połączenia nieszyfrowane będziesz mógł od razu przekierować na HTTPS, a serwery CDN nazwa.pl obsłużą automatycznie cały ruch bez przekazywania połączń do Twojego serwera। म्नीजस्ज़ा लिक्ज़बा ज़ाप्यताń डो ओरिजिनलनेगो सेरवेरा ओब्निżी लिज़्ब्ę पॉज़्ज़ेń, które będzie musiał on obsłużyć।

Ochrona oryginalnych serwerów przed nadmierną liczbą zapytań

Serwery CDN nazwa.pl w różnych lokalizacjach korzystają z cache pośredniczącego, dzięki czemu po pierwszym zapytaniu o plik w dowolnej lokalizacji będzie on dostępny dla innych węzłów CDN nazwa.pl, bez konieczności ponownego łączenia się przez każdy węzeł z oryginalnym serwerem. Wielopoziomowy cache gwarantuje również szybsze dostarczanie danych do każdego węzła w CDN nazwa.pl।

Rozszerzona ochrona DDoS और węzłach CDN

Usługa realizowana przez स्क्रबिंग सेंटर nazwa.pl, पोलेगाजिका और ऑक्रोनी प्रेजेड अतकामी z sieci इंटरनेट, powodującymi wysycenie cza lub zablokowaniem dostępu do usług. Ruch sieciowy TCP/UDP/ICMP jest analizowany w czasie rzeczywistym, a pojawiające się zagrożenia są identyfikowane i powstrzymywane, nie wywołując szkody dla działania WWW serwistym।

अनिवार्य एसएसएल और सीडीएन के बारे में

CDN nazwa.pl obsługuje połączenia SSL na serwerach w każdej lokalizacji, którą wybierzesz, skracając do न्यूनतम czas nawiązywania szyfrowanych połączeń z użytkownikami Twojej स्ट्रॉनी। Dzięki obsłudze TLS 1.3 i TLS 1.2 połączenia z przeglądarkami odbywają się bezpiecznie poprzez szybki protokół HTTP/2.

ऑब्सुगा एसएसएल डू ओरिजिनलनेगो सेरवेरा

Możesz zdecydować, czy połączenia z CDN nazwa.pl do Twojego serwera mają odbywać się poprzez szyfrowane połączenia HTTPS, czy też poprzez zwykłe HTTP। Certyfikat SSL do bezpiecznego połączenia możesz wgrać samodzielnie lub skorzystać z integracji z usługami certyfikatów SSL oferowanych przez nazwa.pl।

लॉगी एक्सेसलॉग और एररलॉग जेड węzłów सीडीएन

हिस्टोरिया ओडवीडज़िन आई बडो, डोस्टारज़ाना ज़ वेज़लो सीडीएन डब्ल्यू वाईब्रानिच प्रेज़ सिबी लोकलिज़ाकच, उमोस्लिवि सीआई szczegółową analizę ruchu i błędow na Twojej stronie WWW। Standardowy प्रारूप danych pozwoli Ci na skorzystanie z popularnych programów do Tworzenia raportów.

लोगी एक्सेसलॉग और एररलॉग z połączeń do oryginalnego serwera

Historia połączeń z serwerów CDN nazwa.pl do Twojego serwera pozwoli Ci zidentyfikować połączenia, które obsługuje Twój serwer oraz zdiagnozować ewentualne błędy połączń pomiędzy CDN nazwa.pl. Szczegółowa analiza logów umożliwi Ci Również ustalenie efektywnej strategii cacheowania danych z Twojego serwisu WWW।

डेन ओ ट्रैफिक dla każdego węzła CDN

Dla każdej wybranej strefy dostępności CDN nazwa.pl otrzymasz szczegółowe infoacje o ilości ruchu obsługiwanego przez serwery CDN w poszczególnych lokalizacjach। डिज़िल्की टेम्पू बेड्ज़ीज़ मोग प्रज़ेकोनाज़ सिę, जेकी कोरज़ीज़सी डेजे सीआई डिस्ट्रीब्यूजा डैनिच प्रेज़्ज़ सेरवेरी कैशे विएलु लोकलिज़ाकच।

Dane o liczbie requestów dla każdego węzła CDN

Dane o liczbie requestów pozwolą Ci jeszcze dokładniej przeanalizować korzyści, wynikające z używania CDN nazwa.pl z węzłami w wielu lokalizacjach। ज़्ज़ेगोलोवा एनालिज़ा लिज़्बी ज़ाप्यताń डो सेरवेरो सीडीएन नाज़वा.pl पोकाज़े सि नी टायल्को, इले प्रेज़्ज़ डैनी वेज़ेल ज़ोस्टालो प्रेज़ेस्लेन रुचु सिसिओवेगो, एले रोनीज़ जेक डुलो ज़ाप्यता

व्यक्रेसी ट्रैफिक dla poszczególnych stref dostępności

Wykresy ilości ruchu transmowanego w wybranych przez Ciebie strefach dostępności pozwolą Ci dokładnie przeanalizować rozkład ruchu sieciowego o każdej porze dnia i w każdy dzień ty। Wybór kilku stref dostępności umożliwi Ci bardziej szczegółową analizę Regionów, do których kierowany jest ruch z Twojego serwisu WWW.

Wykresy liczby requestów dla poszczególnych stref dostępności

वायक्रेसी लिज़्बी ज़ाप्यताń डब्ल्यू वाईब्रानिच प्रेज़ सिबी स्ट्रेफ़ैच दोस्तोप्नोśसी पॉज़्वोल सीआई ustalić szczegółowy rozkład liczby użytkowników, odwiedzających Twój serwis porwis पोर। Wybór kilku stref umożliwi Ci jeszcze dokładniejszą identyfikację użytkowników czących się z Twoją stroną WWW।

प्रेज़ेकाज़ीवानी एड्रेसु आईपी जेड którego nastąpiło połączenie

do każdego połączenia, które zostanie przekierowane z CDN nazwa.pl do Twojego serwera, dołączony zostanie nagłówek X-Forwarded-For zawierający infoacje o oryginalnym adresie, z którego nastąpił. ना podstawie tego nagłówka Twoja aplikacja może wykonać rożne akcje, a Ty masz możliwość zapisać do logów na swoim serwerze rzeczywisty adres IP użytkownika czącego się।

Intuicyjny पैनल zarządzania सीडीएन nazwa.pl

Wszystkimi ustawieniami usługi CDN nazwa.pl zarządzasz poprzez przeglądarkę internetową w Panelu Klienta nazwa.pl। W tym samym Panelu możesz Rownież zamówić swoje domeny oraz skonfigurować je na usłudze DNS Anycast nazwa.pl. Automatyczna integracja z certyfikatami SSL, oferowanymi przez nazwa.pl, umożliwi Ci automatyczną ich Rotację w momencie zbliżania się końca terminu ich ważności.

Obsługa nagłówków कैश-कंट्रोल, एक्सपायरी i pragma

Samodzielnie zarządzasz ze swojego serwera polityką cacheowania danych na serwerach CDN nazwa.pl poprzez nagłówki कैश-कंट्रोल, एक्सपायरी आई प्राग्मा। Zmiany wprowadzane przez Ciebie widoczne są przy पियरवज़ाइम zapytaniu z CDN nazwa.pl दोजेगो सेरवेरा करें। W przypadku gdy pliki znajdują się już w cache, może być wymagane wywołanie funkcji czyszczenia cache CDN nazwa.pl।

Czyszczenie कैश सीडीएन nazwa.pl

नियक्तोरे ज़मीनी और ट्वोइम सेवा मोग वाईमैगल विक्ज़ीस्ज़्ज़ेनिया नीएक्टुअलनिच डैनीच utrzymywanych और सीडीएन nazwa.pl। पैनलू ज़र्ज़दज़ानिया सीडीएन nazwa.pl पर मज़ाक करें और इसे देखें। Zbyt częste wywoływanie funkcjonalności czyszczenia cache CDN może obniżać wydajność działania serwisu WWW i przekierowywanie większej liczby połączeń do oryginalnego serwera।

Opłaty za CDN

ओपलता ज़ा कोरज़िस्तानी ज़ उस्लुगी

निज़ेलेज़्नी ओड लिज़्बी ओसोब ओडविएडज़ाजेसीच टूज स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू, ओट्र्ज़िम्यूजेस्ज़ ज़ासोबी ज़ापेवनियाजेस डिस्ट्रीब्यूज इंफॉर्मैकजी डब्ल्यू वाईब्रानिच प्रेज़ सिबी स्ट्रेफ़ैच डॉस्टिलकोनज़ानेज़, एक ऑप्गट्ज़ ज़्ज़लिक्ज़ ज़ासोबी Informacje o Twoich plikach, domenach i indywidualnych ustawieniach przechowywane są przez CDN nazwa.pl, zapewniając błyskawiczną obsługę przychodzących zapytań।

स्थानांतरण डैनीच

स्थानांतरण danych określa całkowitą ilość danych przesłanych pomiędzy CDN nazwa.pl एक użytkownikami स्ट्रॉनी WWW। डू ट्रांसफरू नी जेस्ट wliczany ruch pomiędzy serwerami CDN nazwa.pl i Twoim serwerem. Opłaty za ट्रांसफर rozliczane są za każdy rozpoczęty GB।

उस्लुगी दोदतकोवे प्लात्ने

Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है

Dedykowany ने IPv4 लोकैलिज़ोवनी w पोल्ससे, नीमकेज़, फ़्रैंकजी, वोस्ज़ेक, हिज़्पैनी लब Wielkiej Brytanii umożliwia geolokalizację Twojego serwisu WWW w różnych częściach Europy को संबोधित किया। एलिमिनुजे रोवनीż राइज़ीको ज़्विल्ज़ने ज़ी współdzieleniem adresu आईपी प्रेज़ेज़ विएलु क्लेंटोव ओराज़ क्रोनी प्रेज़ेड प्रेज़ीपैडकोविमी अताकामी टाइपु डीडीओएस, स्कीयरोवानीमी प्रेज़ेसीवको इननिम सर्विसोम डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एसपीओ टेन्सम आईपी। लिस्टा दोस्तोपनिच क्राजो उजालेनिओना जेस्ट ओड वाईबोरू स्ट्रेफ दोस्तोप्नोसी।

रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie

उस्लुगा यूमोग्लिविया wprowadzenie opisu dla dedykowanego adresu IP, dzięki czemu dla wszystkich użytkowników sieci इंटरनेट टूजा उस्लुगा होस्टिंगोवा निज़ाइम नी बेड्ज़ी सिę रोज़्निआ डेडको। Standardowo Generowane opisy typu Dedicated-aez48.rev.nazwa.pl będziesz mogł zamienić na wybrany przez Ciebie opis typu twojadomena.pl. Ustawienie opisu dedykowanego adresu IP zgodnie z nazwą domeny, z której wysyłasz pocztę, zwiększy reputację Twojej स्ट्रॉनी WWW।

Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów

CDN nazwa.pl automatycznie konwertuje obrazy z Twojego serwisu WWW do nowoczesnego formatu obrazów webp, który zapewnia dużo lepszy poziom kompresji niż starze technology jpg, gif czy png। W zależności od rozdzielczości ekranu na urządzeniu mobilnym wielkość obrazów przesyłanych z serwera do przeglądarki jest dynamicznie zmniejszana, dzięki czemu ilość przesyłnych। Skompresowane एलीमेंट्री स्ट्रॉनी są przesyłane do użytkownika w krótszym czasie, a Twoja strona WWW działa szybciej।

वेब अनुप्रयोग फ़ायरवॉल (WAF)

WAF to zapora sieciowa, która zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia ochronę przed typeowymi atakami typu XSS/SQL/PHP. नाज़ीवाना जेस्ट często filtrem aplikacyjnym i przeznaczona jest do ochrony stron WWW। वर्डप्रेस, जूमला, ड्रुपल ओराज़ ई-स्केलेपु मोना डब्ल्यू प्रोस्टी स्पोसोब कॉन्फिगुरोवा, ज़ाक्रेस ओक्रोनी डब्ल्यू ज़ेलेज़्नोśसी ओड वाईकोर्ज़िस्टवानिया।

घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस)

IPS działa pomiędzy systemem DoS/DDoS i filtrami aplikacyjnymi WAF, zapewniając wykrywanie powtarzalnych wzorców ataków और grupie kilkuset tysięcy różnych serwisów WWW przeww obs. मॉनिटरिंग टेक डुज़ेज लिज़्बी स्ट्रोन पॉज़वाला ज़िडेंटीफ़िकोवाल डज़ियाज़ानिया इंट्रूज़ो जेस्ज़्ज़ेज़ ज़ानिम रोज़पोक्ज़्न फ़ैक्टीज़नी अताक।

कोम्प्रेस्जा गज़िप आई ब्रोट्लिक

kóczyane z serwerów CDN nazwa.pl do przeglądarki kompresowane są za pomocą wydajnych metod gzip i brotli, zapewniając zmniejszenie ilości przesyłanych danych i prownjispies,

बहु-साइट उत्पत्ति

CDN nazwa.pl umożliwia aktywowanie systemu wysokiej niezawodności (HA), poprzez wskazanie do ośmiu Twoich serwerów, z których będą udostępniane डेन। सीडीएन nazwa.pl पो aktywacji मल्टी-साइट उत्पत्ति डोकोनुजे पॉज़्ज़ेज़ वेड्लुग एल्गोरीटमु राउंड रॉबिन, एलिमिनुजिक समस्या z niedostępnością pojedynczego सेरवेरा ओराज़ zapewniając możliwość zwiększeniasuugiwany liczby।

उस्तावियनी नाग्लोकोव और पैनेलु ज़ार्ज़ज़्ज़निया के कैशे-कंट्रोल को नियंत्रित करें

Niezależnie od ustawień nagłówków i czasow cacheowania plików na oryginalnym serwerze, w Panelu Zarządzania CDN nazwa.pl możesz ustalić jakie infoacje sterujące mają do przesylaneąące mają. इस्तनीजेस नाग्लोवकी कैशुजेसे ज़ोस्तान, पॉडमिएनियोन लब उस्तावियोन, वेड्लुग रोज़्ज़ेरज़ेज़ प्लिको, और सीडीएन nazwa.pl पर पॉडस्टावी कॉन्फिगुरैकजी। नागलोव्की ते बड रौनीż स्टेरोवाल सीज़सेम यूट्रज़िमायवानिया प्लिकोव और सेरवेराच सीडीएन nazwa.pl।

डोडाटकोवा पॉजेमनो, कैशे

Serwery CDN nazwa.pl dla każdej usługi gwarantują dużą przestrzeń w pamięci cache, dzięki czemu liczba zapytań do Twojego serwera zostanie ograniczona do न्यूनतम. जेज़ेली जेडनाक ज़ासोबी ते से डीला सिबी नी विस्टारज़ाज़ेस, टू मोज़ेज़ ज़ारेज़रवोवाć डीएलए स्वोजेज उस्लुगी डोडतको, प्रेज़स्ट्रेज़। उस्ताविएनी डोकोनीवने जेस्ट डब्ल्यू पनेलु ज़ारज़ेदज़ानिया।

सर्टिफिकेट एसएसएल

Wybierz bezpieczny certyfikat nazwaSSL प्रीमियम OEM z कोडोवानीम ECDSA lub tradycyjny certyfikat nazwaSSL OEM z कोडोवानीम RSA। प्रमाणिकता w वेर्सजी ओईएम ऑफ एरोवेन से इलस्टिक्ज़निम मॉडलू ज़ा यूज़ीसी, डिज़िल्की ज़ेमू पोनोसिस्ज़ कोज़्ट टायल्को ज़ा सीज़ास, और केटोरी aktywowałeś ochronę डोमनी।
सेनिक मानकोवी
नाज़वा यूएस (यूजीआई)
सीना
सीडीएन nazwa.pl पोल्स्का
0,05zł/h
सीडीएन nazwa.pl यूरोपा
0,07zł/h
सीडीएन nazwa.pl विश्व
0,09zł/h
स्थानांतरण डैनीच
0,10जेडł/जीबी
USŁUGI DODATKOWE PATNE
सीना
Dedykowany IP lokalizowany geograficznie को संबोधित करता है
0,03zł/h
रिवर्स DNS dla dedykowanego adresu IP lokalizowanego geograficznie
0,03zł/h
Konwersja do formatu webp i zmiana wielkości obrazów
0,05जेडł/जीबी
वेब अनुप्रयोग फ़ायरवॉल (WAF)
0,10जेडł/जीबी
घुसपैठ रोकथाम प्रणाली (आईपीएस)
0,25जेडł/जीबी
कोम्प्रेस्जा गज़िप आई ब्रोट्लिक
0,05जेडł/जीबी
बहु-साइट उत्पत्ति
0,50zł/h
उस्तावियनी नाग्लोकोव और पैनेलु ज़ार्ज़ज़्ज़निया के कैशे-कंट्रोल को नियंत्रित करें
0,10zł/h
डोडाटकोवा पॉजेमनो, कैशे
0,05जेडł/जीबी/एच
Certyfikat nazwaSSL OEM
0,03zł/h
Certyfikat nazwaSSL प्रीमियम OEM
0,05zł/h
निटो
ब्रूटो

Rozliczenie dokonywane jest w Modelu za Użycie z Konta Zaliczkowego usługi।

सामग्री वितरण प्रसार

Korzystanie z sieci डिलिवरी नेटवर्क wprowadza zauważalny wzrost szybkości działania stron internetowych dzięki geograficznemu rozmieszczeniu poszczególnych węzłów CDN w nazwa.pl जल्क्ट्रोन wzlów Węzły सामग्री वितरण नेटवर्क w Polsce, Europie और USA przechowują kopie elementów stron internetowych, dzięki czemu nie ma konieczności przesyłania ich z oryginalnych serwerów zlokalizowanych सेटकी किलोमीटर।

Użytkownik czący się ze stroną z Legnicy, zamiast czyć się z serwerem w Warszawie, może uzyskać एलीमेंट्री स्ट्रोन z o wiele bliższej lokalizacji हम Wrocławiu। W ramach CDN पोल्स्का मोज़्ना कोर्ज़िस्टा z 6 węzłów सामग्री वितरण नेटवर्क, które zlokalizowane są w रणनीतिकznych dla ruchu internetowego polskich miastach, takich jak Warszawa, Kraków, पॉज़्नान, Wrocław, Katowice i. CDN Polska przyspiesza działanie Twoich stron WWW od Bałtyku aż po Tatry!

Korzystanie z sieci डिलिवरी नेटवर्क wprowadza zauważalny wzrost szybkości działania stron internetowych dzięki geograficznemu rozmieszczeniu poszczególnych węzłów CDN w nazwa.pl जल्क्ट्रोन wzlów Węzły सामग्री वितरण नेटवर्क w Polsce, Europie और USA przechowują kopie elementów stron internetowych, dzięki czemu nie ma konieczności przesyłania ich z oryginalnych serwerów zlokalizowanych सेटकी किलोमीटर।

Użytkownik czący się ze stroną z Londynu, zamiast czyć się z serwerem w Warszawie, może uzyskać एलीमेंट्री स्ट्रॉनी z o wiele bliższej lokalizacji w एम्स्टर्डम. W ramach CDN यूरोपा można korzystać z 8 węzłów सामग्री वितरण नेटवर्क, które zlokalizowane są w रणनीतिकznych dla ruchu internetowego miastach, takich jak एम्स्टर्डम, मैड्रिट, वारज़ावा, क्राको, पॉज़्नान, व्रोकला, कैटोविस और सीडीएन यूरोपा प्रेज़ीस्पीज़ा डज़ियानी ट्वोइच स्ट्रोन डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू ओड पोलविस्पु इबेरीज्स्कीगो ना ज़ाचोडज़ी, और पो यूराल ना wschodzie।

Korzystanie z sieci डिलिवरी नेटवर्क wprowadza zauważalny wzrost szybkości działania stron internetowych dzięki geograficznemu rozmieszczeniu poszczególnych węzłów CDN w nazwa.pl जल्क्ट्रोन wzlów Węzły सामग्री वितरण नेटवर्क w Polsce, Europie और USA przechowują kopie elementów stron internetowych, dzięki czemu nie ma konieczności przesyłania ich z oryginalnych serwerów zlokalizowanych सेटकी किलोमीटर।

रोबोटी गूगल, इंडेक्स स्ट्रोन, ज़मीस्ट czyć się z सेरवेरेम डब्ल्यू पोल्ससे, मोग उज़िस्काć एलीमेंट्री स्ट्रॉनी ज़ ओ विएले ब्लिज़ेज़ लोकलिज़ाकजी डब्ल्यू सिएटल। उज़ितकोनिक, केटोरी वज़ीटुजे स्ट्रोन ज़ेड डलास, ज़मीस्ट ज़ेकाć ना जेज प्रेज़्ज़ैनी ज़ेड ऑरिजिनलनेगो सेरवेरा डब्ल्यू वार्सज़ावी, मोज़ उज़िस्कैन जेज कोपिक ओ विएले स्ज़ीबसीज, बो ज़ वाज़िंग्टोनु। W ramach CDN World można korzystać z 10 węzłów सामग्री वितरण नेटवर्क zlokalizowanych w Polsce, Holandii, Hiszpanii और Stanach Zjednoczonych। सीडीएन वर्ल्ड पहले से देखें ट्वोइच स्ट्रोन WWW और całym wiecie!

कोरज़ीस्टाज़ जेड सीडीएन और प्रिज़िस्पीज़ स्वोजो स्ट्रोन, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू

सिएल सीडीएन nazwa.pl पॉज़वाला और प्रिज़िस्पीज़नी डेज़ियानिया स्ट्रोन इंटरनेटोविच, umieszczonych na wszystkich typach serwerów, i bez względu na to, z jakiego dostawcy hostu korzystasz. नी मुसिस्ज़ ज़मीनियाć डेलेगैकजी डोमनी। Wystarczy, e ustawisz jej rekord A lub CNAME और adres IP lub URL, który zostanie przydzielony w ramach CDN nazwa.pl। Dzięki takiej konfiguracji obsługa wszystkich wpisów w strefie DNS domeny, w tym ustawienia związane z pocztą ई-मेल, pozostaną niezależne od Samej usługi सामग्री वितरण नेटवर्क।

 • Zamów usługę CDN nazwa.pl dla swojej domeny i wskaż IP oryginalnego serwera

 • स्कीरुज रिकॉर्ड ए लब सीएनएन डोमेन और प्रिज़ीडज़िएलोनी एड्रेस आईपी ​​लुब नाज़वे usługi

 • Korzystaj z CDN nazwa.pl bez konieczności zmiany delegacji domeny

इंडीविडुल्ना कोन्फिगुराजाजज़्ज़ेलेनी ओड टेगो, सीज़ी यूट्र्ज़िम्यूजेस स्ट्रोन, ना वेस्निम सेरवेर्ज़े, सीज़ी फोन कोरज़ीस्टाज़ ज़ उस्लुग जकीजे फर्मी होस्टिंगोवेज, मोज़ेज़ जू डज़्ज़ ज़ाक्ज़ कोर्ज़िस्टा ज़ेड सीडीएन नाज़वा.पीएल, प्रेज़ीज़ स्ट्रेज़

वेज़ आई कोरज़ीस्टाज़ ज़ टैकिच फ़ंकसीजी जेक: डेडीकोवेनी एड्रेस आईपी, कॉन्वर्सजा डो फॉर्मेटू वेब और ज़मियाना वाईलकोśसी ओब्राज़ो, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल (डब्ल्यूएएफ), इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस), मल्टी-साइट ओरिजिन, डोडैटकोवा प्रेज़स्ट्रेज़ कैशे और सर्वरच सीडीएन के साथ।

व्यकोर्ज़िस्टाज मोżलिवोśसी जाकी
डेजे सीडीएन nazwa.pl

 • डज़िल्की स्क्रोसेनिउ ओडेग्लॉस्सी पोमिęडज़ी लोकलिज़ाक्ज यूज़ितकोनिका कोरज़ीस्टाजेसेगो ज़ेड टूजेज स्ट्रॉनी ए सेरवेरेम, और केटोरीम प्रेज़ेचोवने स प्लिकी, स्क्रैका सिज़ सीज़ास जेज ओटविएरानिया।
 • ज़स्तोसोवानी टेक्नोलोजी एनीकास्ट पॉज़वाला और कीरोवानी ज़ाप्यताल ओड यूज़्यटकोनिको ज़ॉज़्ज़ डो नजब्लिżस्ज़ेगो जियोग्राफ़िक्ज़नी węzła कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क।
 • Wykorzystanie BGP i technologii Anycast zapewnia wysoką niezawodność działania usług, bez względu na ewentualne समस्या और łączach międzyoperatorskich।
 • CDN nazwa.pl obsługuje połączenia SSL na serwerach w każdej lokalizacji, którą wybierzesz, skracając do न्यूनतम czas nawiązywania szyfrowanych połączeń z użytkownikami Twojej स्ट्रॉनी।
 • Dzięki obsłudze TLS 1.3 i TLS 1.2 połączenia z przeglądarkami odbywają się bezpiecznie poprzez szybki protokół HTTP/2.
 • Rozszerzona ochrona DDoS, poprzez analizę ruchu sieciowego TCP/UDP/ICMP w czasie rzeczywistym, umożliwia identyfikowanie i powstrzymywanie wszelkich zagrożeń dla działania Twojej Twojej।

Intuicyjny पैनल Zarządzania

Wszystkimi ustawieniami usługi CDN nazwa.pl zarządzasz poprzez przeglądarkę internetową w Panelu Klienta nazwa.pl। W tym samym Panelu możesz Rownież zamówić swoje domeny oraz skonfigurować je na usłudze DNS Anycast nazwa.pl.

Automatyczna integracja z certyfikatami SSL, oferowanymi przez nazwa.pl, umożliwi Ci automatyczną ich Rotację w momencie zbliżania się końca terminu ważności.

सीडीएन nazwa.pl डीएलए सेवा ओ zasięgu
स्थानीय नाम मैं मिज़्ज़िनरोडोवाइम

Bezpośrednia komunikacja w wielu lokalizacjach z ogólnopolskimi sieciami Orange, Netia, UPC, Vectra (मल्टीमीडिया), T-Mobile, PLUS (Polkomtel) oraz udział w punktach wymiany ruchu Operatorkiego, EPIX Warszawa, EPIX Warszawa, EPIX Warszawa, EPIX Warszawa, Warszawa, POZIX पॉज़्नान, WRIX व्रोकला और CIX Kraków zapewniają maksymalną szybkość działania w Polsce dla wszystkich stron WWW korzystających z CDN nazwa.pl।

ज़ावांसोवाना डिस्ट्रीब्यूजा रूचु रियलिज़ोवाना और टेरेनी यूरोपी और यूएसए पॉपरेज़ एसईसीआई जीटीटी और कॉजेंट ऑरज़ uczestnictwo nazwa.pl w पंकटैच wymiany रुचु AMS-IX एम्स्टर्डम और ESpanix Madryt zapewpewniają szybką wymian operator के साथ वैश्विक ऑपरेटर। Nadmiarowa infrastruktura gotowa jest przejąć obsługę ruchu nawet w przypadku niedostępności któregokolwiek z węzłow CDN nazwa.pl।

CloudHosting z CDN nazwa.pl

Usługi CloudHosting wykorzystują serwery CDN nazwa.pl do przechowywania i udostępniania statycznych elementów serwisów WWW। ज़स्तोसोवानी सीडीएन nazwa.plज़ापेवनिया प्रिज़िस्पीज़नी डज़ियानियाutrzymywanych na Hostingu stron zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami।सीडीएन के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें , ज़राज़ पो इच डोडानिउ डब्ल्यू नार्ज़्ज़्ज़िउ दो ज़र्ज़दज़ानिया सेरवेरेम। पेनी नादज़ोर नाद कैलोस्सी, वियाडकज़ोनज उस्लुगी, पॉज़्ज़्ज़्ज़ी ओड यूट्रज़ाइमवानिया डैनीच और पो ich udostępnianie z serwerów CDN nazwa.pl w różnych lokalizacjach,ज़ापेवनिया वायसोकी नीज़ावोदनोज़ डज़ियाज़ानिया स्ट्रोन WWW।Kompleksowa obsługa eliminuje ryzyko rozmycia odpowiedzialności za ciągłość działania strony WWW, występujące w przypadku korzystania z zewnętrznego dostawcy usługi CDN।